Негізгі құжаттар

Университет жарғысы

        Өкілетті Кеңес мүшелерінің шешімімен 2012 жылғы қыркүйек айында қабылданған…PDF

Стратегиялық жоспар

    Ахмет Ясауи университетінің 2014-2018 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары……PDF

 Аккредитациялық куәлік

    Институционалдық аккредиттеу туралы куәлік (НААР, Астана қ.) 31.05.2018-30.05.2023 жыл…PDF

    Мамандандырылған аккредитация туралы куәліктер тізімі

Сертификаттар тізімі

      ISO 9001-2008 стандартының сертификаты (Түрік Стандарттар Институты, Анкара) 18.01.2016 жыл. №KY-4528-06/09-R…PDF

      Ахмет Ясауи университетінің Қазақстан жоғары оқу орындары арасында Ұлттық рейтинг нәтижесінде 2016 жылы иеленген орнын айғақтайтын сертификат (БСҚА, Астана)…PDF

Академиялық саясат

        Ахмет Ясауи университетінің Академиялық саясаты университет Жарғысына, Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларына, ҚР БжҒМ-нің нормативтік-нұсқаулық құжаттары мен бұйрықтарына, университет регламенттеріне сәйкес әзірленген…PDF 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субьектісі ретінде аккредиттеу туралы Куәлік

     27.10.2016 жылы Астана қаласында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеу туралы берілген Куәлік…PDF 

Сапа бойынша саясат

     2014 жылғы 13 қарашада №213 бұйрықпен бекітілген Ахмет Ясауи университетінің сапа бойынша саясаты … PDF 

Сапа бойынша мақсаттар

     2017 жылғы 27 қыркүйек Координациялық кеңесінде қаралып, №1 хаттамамен бекітілген Ахмет Ясауи университетінің сапа бойынша мақсаттары… PDF

№ 42 Өкілетті Кеңес мәжілісінде қабылданған регламенттер тізімі

     Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 02.06.2012 жылы № 42 Өкілетті Кеңес мәжілісінде қабылданған оқу-ұйымдастыру, дайындық, тәртіп, жатақханамен қамтамасыз ету, әкімшілік-шаруашылық қызметкерлері, жылжитын және жылжымайтын мүліктер және т.б. салалар бойынша 25 (жиырма бес) регламенттер тізімі

   — Оқу үдерісін ұйымдастыру және емтихан регламенті

   — Студенттердің тәртіп сақтау регламенті

   — Студент жатақханалары туралы регламент

   — Қызмет керлердің тәртіп сақтау регламенті

   — Баспа регламенті

   — Оқытушы-профессорлар құрамы туралы регламент

   — Әкімшілік шаруашылық қызметкерлер регламенті

   — Студенттерді қабылдау регламенті

   — Еуразия ғылыми-зерттеу институтының регламенті

   — Еуропалық үлгіде диплом қосымшасын беру ережелері

   — Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі және ережелері регламенті

   — Дайындық тіл үйрету орталығының оқу және емтихан регламенті

   — Дайындық тіл үйрету орталығының құрылым және жұмыс істеу регламенті

   — Тендер және сатып алу регламенті

   — Тұрғын үйлерді пайдалану және қолдану туралы регламенті

   — Өкілетті Кеңес басқармасы шәкіртақы тағайындау регламенті

   — Өкілетті Кеңес басқармасы жұмыс тәртібі мен негіздері регламенті

   — Өкілетті Кеңес басқармасы іс-сапар шығындары туралы регламент

   — Өкілетті Кеңес басқармасы қызметкерлер туралы регламенті

   — Жылжитын мүлік регламенті

   — Жылжымайтын мүлік регламенті

   — Клиника-диагностикалық орталығының жұмыс істеу регламенті

   — Кредиттік технологиясы бойынша бакалавриатта қорытынды атестаттауды ұйымдастыру мен өткізу ережелері

   — Кредиттік технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі

   — Мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарды және телнұсқаларын беру ережелері

   — Тіркеуші офисінің құрылым ережесі

   — Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы орталығы өзін-өзі қаржыландыру мекемесінің регламенті

   — Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы орталығының оқу және емтихан регламенті

   — Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы орталығының регламенті

   — Жәрдемақы және сыйақы (марапаттау) регламенті

   — Жою жоспары

— Құжатталған процедуралар

        — KP-HKTU-4.2.3-2009-1

        — KP-HKTU-4.2.4-2009-1

        — KP-HKTU-5.6-2009-1

        — KP-HKTU-8.2.2-2009-1

        — KP-HKTU-8.5.2.3-2009-1

        — KP-HKTU-8.3.0.-2009-1