Балтабаева Алена Юлдашқызы
Философия ғылымдарының кандидаты, профессор
Департамент директоры

Ғылыми және Инновация Департаменті

Департамент қызметінің басты мақсаты – Ахмет Ясауи университетінің ғылыми және интеллектуалдық әлеуетін барынша толыққанды пайдалануға,ғылыми-зерттеу жұмысының, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар нәтижелерінің тиімділігін және білім берудің сапасын арттыруүшін ғылыми-өндірістік қызметтің кешенді дамуына ықпал ету, инновациялық қызметті ұйымдастыру, ғылыми жетістіктерді накты icкe асыруға ықпал ететінтетіктер мен ынталандыру жүйесін құру; ғылыми зерттеулер жүргізу үшін материалдық базаны нығайту; талантты жас ғaлымдарды қолдау; грант негізіндеғылыми зерттеулерді қаржыландыру тетіктерін жасау мен жетілдіру; қазақстандық ғылымның халықаралык ғылыми-технологиялық қауымдастыққа интеграциялануын қамтамасыз етуді жүзеге асыру болып табылады.
Департамент құрылымына  Ғылым бөлімі, Халықаралық ғылыми жобалар орталығы, Баспа редакциясы және Жас ғалымдар Кеңесі   қарасты.