Балтабаева Алена Юлдашқызы
Философия ғылымдарының кандидаты, профессор
Департамент директоры

Ғылыми және Инновация Департаменті

Департамент қызметінің басты мақсаты – Ахмет Ясауи университетінің ғылыми және интеллектуалдық әлеуетін барынша толыққанды пайдалануға,ғылыми-зерттеу жұмысының, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар нәтижелерінің тиімділігін және білім берудің сапасын арттыруүшін ғылыми-өндірістік қызметтің кешенді дамуына ықпал ету, инновациялық қызметті ұйымдастыру, ғылыми жетістіктерді накты icкe асыруға ықпал ететінтетіктер мен ынталандыру жүйесін құру; ғылыми зерттеулер жүргізу үшін материалдық базаны нығайту; талантты жас ғaлымдарды қолдау; грант негізіндеғылыми зерттеулерді қаржыландыру тетіктерін жасау мен жетілдіру; қазақстандық ғылымның халықаралык ғылыми-технологиялық қауымдастыққа интеграциялануын қамтамасыз етуді жүзеге асыру болып табылады.
Департамент құрылымына  Ғылым бөлімі, Халықаралық ғылыми жобалар орталығы, Баспа редакциясы және Жас ғалымдар Кеңесі   қарасты.

Ғылым және инновация департаментінің директор орынбасары

Ерназарова Салтанат Бақытжанқызы