Бөлеев Талант Қалдыбекұлы
Орталық басшысы

КӘСІБИ ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ

 ОРТАЛЫҚ МИССИЯСЫ

   Білім, дағдылар мен технологиялардың тығыз үйлесіміне негізделген тиімді менеджмент және инновациялық білім беру арқылы педагогикалық кадрларды сапалы даярлау мен дамытуға өз үлесін қосу.

ОРТАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ

    Кәсіби даму, білім және ғылым саласындағы көшбасшылардың бірі болу. Жаһандық білім беру технологияларын және инновацияларын бейімдеу; жергілікті аймақтың  және  елдің интеллектуалды, әлеуметтік және экономикалық дамуына үлес қосу; Орталық Азия және түркітілдес аймақтағы бірегей ғылыми -білім беру орталығы болу арқылы глокалды дамуды іске асыру.

ОРТАЛЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

  • профессор-оқытушы құрамының жеке тиімділігінің дамуын диагностикалау және жобалау, олардың ЖОО-ның негізгі сұранысына сәйкес кәсіби білімдерін, дағдылары мен құзыреттерін тереңдету.
  • кәсіби іс-әрекеттеріңде мінез-құлықтың психологиялық стратегияларын саралап қолдануды профессор-оқытушы құрамына үйрету.
  • оқыту, дамыту және бейімдеудің өзекті міндеттерін: құндылық-мағыналық бағдарлар, мансаптық және кәсіби бағдар траекторияларын шешуге көмектесу.
  • профессор-оқытушылар құрамының өзара тиімді әрекеттесу әдіс-тәсілдерін іздестіру мен апробациялау, оқу және дамуда кездесетін мәселелерді алдына алу және болдырмау.

Концепция ЦПР.pdf

 

Кәсіби дамыту орталығының тренинг бағдарламалары:

Вопросная техника.pdf

Гендерная психология.pdf

Искусство управления конфликтом.pdf

Жесткие переговоры.pdf

Коммуникативная компетентность.pdf

Лидерство.pdf

Мотивация персонала.pdf

Навыки наставничества.pdf    Youtube

Переговоры.pdf

Противостояние манипуляциям.pdf

Работа с возражениями.pdf

Развитие эмоционально интеллекта.pdf

Собеседование.pdf

Стрессменеджмент.pdf

Таймменеджмент.pdf

Телеф. этикет — программа для потенц. заказчика.pdf

Трудные клиенты и жалобы.pdf

Эффективная презентация.pdf

Эффективный руководитель.pdf

жетекші маман

Жарқынбаева Динара Сәбитқызы