Балкибаева Гулзира Амангельдиевна
Орталық басшысы

ЖОҒАРЫ БІЛІМНЕН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының миссиясы жоғары білімнен кейінгі білім берудің ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша озық білім беру бағдарламаларын қалыптастырудан және жүзеге асырудан тұрады.

 ОРТАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ

 Білім алушылардың таңдалған мамандық бойынша жоғары сапалы білім, бейімділік пен дағдылармен бірге тиісті дәреже мен біліктілік алуға бағытталған оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру.

 ОРТАЛЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

  1. Оқыту үдерісінің сапасы мен тәжірибелік-бағдарлануына көзделген жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім беру саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру;
  2. Бағдарламалардың мақсаттарына қол жеткізуге мүмкіндік беретін білім беру үдерісінің жаңа бәсекеге қабілетті технологияларын ендіру;
  3. Білім алушылардың кәсіби құзіреттілігін тереңдету.

жетекші маман

Тагаева Жулдыз Куандыковна 

жетекші маман

Аширбек Гульмира Булатовна

маман

Жузбаева Алина Касимбековна