Жастар орталығы

Жоғарғы оқу орнында оқыған немесе оқитын әрбір білім алушының ең жарқын әрі қызықты кезеңдері студенттік шақта болуы тиіс.
Бойынша жастық жалыны бар білім алушыларға түрлі жетістіктерге жету үшін университетте барлық жағдайлар жасалған. Студенттердің өзін-өзі басқаруы – бұл өз бетінше сыни тұрғыда оайлап, қоғамға айырықша мән беріп, алдына қойған мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруына мүмкіндік беретін белсенді орта. Студенттің өзін-өзі басқаруы академиялық топ деңгейінде және факультетте жүзеге асырылады.
Өзін-өзі басқару субьектісі ретінде топтарға, факультеттерге, тұтастай алғанда университет бойынша құрылған студенттік ұйымдарға еркіндік берілген. Олар: факультеттегі жастар ісі жөніндегі комитет, студенттік ректорат пен деканаттар, жатақханадағы студенттік кеңестер, студенттердің ғылыми қоғамы (СҒК), студенттердің қызығушылығы бойынша құрылған клубтар, старостат, студенттік эдвайзерлік институттар, студенттік құрылыс және еңбек жасақтары, «Жасыл ел» бағдарламасы жасақтары, студенттердің полицияға көмек көрсету жасақтары, студенттердің «Жайдарман» лигасы, студенттердің шығарашылық және эстетикалық орталығы, әртүрлі әдеби клубтар мен көркемөнерпаздар үйірмелері, Жастар Парламенті, Қазақстан студенттерінің Альянсы және т.б.

Жастар орталығында:

  • университеттің тәрбие жұмысына жауап беретін білікті әкімшілік жүйе құрылған;
  • студенттердің сабақтан тыс қызметін ынталандыратын қаржылық механизм жұмыс істейді;
  • студенттердің тұлғалық ерекшеліктерін дамытатын, отаншылдық, имандылық, адамгершілік сапасын қалыптастыратын жүйе құрылған;
  • суденттердің өзін-өзі басқару органдары белсенді жұмыс істейді.