«Экология» ғылыми-зерттеу институты

Қазақстан Республикасының оңтүстік өңірі аймағының экологиялық зардап шегуіне байланысты экологиялық мәселелерді шешу мақсатында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде «Экология» ғылыми зерттеу институты 2001 жылдың 1 қыркүйегінде №1/441 санды бұйрығы негізінде құрылған.
«Экология» ғылыми-зерттеу институтын 2001-2008 жылдары техника ғылымдарының докторлары, профессор Серманизов Сүттібай Серманиязұлы және профессор Аширов Абдималик Манапұлы басқарған.
2008 жылдан бастап Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ «Экология» ғылыми-зерттеу институтының директоры қызметін техника ғылымдарының докторы, профессор Ақбасова Аманкүл Жақанқызы атқарып келеді.
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 2008 жылы институтқа табиғи ресурстарды қорғау және пайдалану қызметтеріне қатысты жұмыстар жүргізуге Мемлекеттік лицензия (01234Р №0042385) берді.
ҚР ұлттық аккредиттеу орталығы еліміздің техникалық реттеу туралы заңнамаларында белгіленген тәртіппен, ҚР СТ ИСО/ХЭК17025-2007 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзіреттілігіне қойылатын жалпы талаптарды» негізге ала отырып, институттың «Экологиялық бақылау және химиялық талдау» зертханасын аккредиттеуден өткізіп, 2010 жылдың 18 наурызында № KZ.И.16.0727 Аккредиттеу туралы аттестат берді. Қазіргі уақытта зертхана сапа менеджменті жүйесі бойынша әр бес жылда аккредиттеуден өтуде.

Мақсаты және ғылыми бағыты

«Экология» ғылыми зерттеу институтының басты мақсаты — биосфера нысандарына түсетін антропогендік қысым деңгейін төмендете алатын, өндіріс қалдықтарын өңдеу мен іске асыруға бағытталған экологиялық тұрғыдан тиімді технологияларды жасау мен оларды өндірістерге енгізу.

Серіктестік

Жобалар

№ 0111 РК 00171  «Табиғи материалдар және антропогендік қалдықтарды өңдеу арқылы алынған биологиялық белсенді заттар мен басқада өнімдерді пайдаланып, жаңа геохимиялық кедергілер, ремедиация әдістерін құру негізінде ластанған экожүйелерді залалсыздандыру мен зарарсыздандырудың экологиялық және экономикалық тұрғыдан тиімді технологияларын жасау»

№ AP05130297  «Қатты тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу арқылы екінші реттік шикізаттар мен тауарлық өнімдерді алудың экологиялық үйлесімді және тиімді технологиясын жасау және ендіру (Түркістан-Кентау-Отырар аймақтары мысалында)»

Коммерцияландыру

Коммерцияландыру бойынша АҚ «Ғылым қоры»

№0017-18-ГК «Қызыл калифорниялық құрттардың дәрумендірілген биомассасы мен ақуызды азықтық вермиқоспаларды гранула түрінде өндіру»

Патенттер
  • Бекжанов М.А., Акбасова А.Д., Гузовский К.З., Саинова Г.А., Кудасова Д.Е. Удобрительно-мелиорирующее средство // Инновационный патент РК. № 29739. – 2015. – Бюл. № 4. (По данному инновационному патенту получены 5 авторских свидетельств РК).
  • Патент РФ № RU «Ускоренный способ комплексного вермикомпостирования и вермикультивирования» Акбасова А.Д., Исаков О.А. Дата публикации 10.03.16. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
  • «Удобрительно-мелиорирующее средство». Авторы: Бекжанов М. А., Акбасова А.Д., Гузовский К.З., Саинова Г.А., Кудасова Д.Е. Евразийский патент №026899 от 31.05.2017г.
  • «Кормовая добавка». Авторы: Акбасова А.Д., Саинова Г.А., Аймбетова И.О., Байсейтова Б.А. Патент на изобретение №32136. Опубл. 15.06.2017. Бюл.№11.
  • «Препарат для лечения трихофитии животных». Авторы: Акбасова А.Д., Саинова Г.А., Аймбетова И.О. Патент на изобретение №32326. Опубл. 31.08.2017. Бюл.№16.
  • «Комплексное органоминеральное мелиорант-удобрение». Авторы: Акбасова А.Д., Саинова Г.А., Исаков О.А., Бекжанов М.А., Аймбетова И.О. Патент на изобретение №32622. Опубл. 27.12.2017 Бюл.№3.
  • «Комплексное органоминеральное мелиорант-удобрение». Авторы: Акбасова А.Д., Саинова Г.А., Исаков О.А., Бекжанов М.А., Аймбетова И.О. Евразийский патент № 031039 от 30.11.2018 г.
  • «Состав для изготовления декоративных тротуарных брусчаток и бортовых камней» Акбасова А.Д., Курбаниязов С.К., Азиханова Д.К., Есенбаева Ж. Заявка №2018/0195.1 от 26.03.2018.
  • «Композиция для изготовления облицовочной плитки» Акбасова А.Д., Аймбетова И.О., Бекжанов М.А., Кабылбекова У., Ахметов Н.А. № 30232 Опуб. 2015. Бюл. №8.
  • «Композиция для изготовления облицовочной плитки» Акбасова А.Д., Аймбетова И.О., Бекжанов М.А., Кабылбекова У., Ахметов Н.А. Евразийский патент № 025912 Опуб. 28.02.2017.
Ғылыми зерттеу жұмыстары

Институт директоры

Акбасова Аманкул Джакановна

ЗЕРТХАНА МЕҢГЕРУШІСІ

Қойшиева Гүльнар Жумабековна

КІШІ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕР

Ерназарова Мария Бахытжановна

КІШІ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕР

Келесбаев Кажымукан Нурмаханбетович

КІШІ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕР

Есенбаева Жанар Женискызы

Инженер-химик

Құралбек Дархан

КІШІ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕР

Бәйсеитова Бибінұр Әбдіхалыққызы

КІШІ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕР

Абсейт Алтынбек Серікбайұлы

КІШІ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕР

Ташметова Гулнора Эршодкызы

инженер-химик

Адылов Айдар Шалкарович

Лаборант

Калдарбек Салтанат