Оқу төлем ақысы

 «БАКАЛАВРИАТ» бағдарламасы бойынша   

Білім беру саласының коды және атауы Даярлау бағытының коды,  атауы Білім беру бағдарламаларының атауы ҚР азаматтары  үшін

(тенге)

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге)

01 Педагогикалық ғылымдар 6B011-Педагогика және психология Педагогика және психология 350 000 500 000
6В012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 350 000 500 000
6В013-Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 350 000 500 000
6В014-Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау Бастапқы әскери дайындық 350 000 500 000
Денешынықтыру және спорт 350 000 500 000
Музыкалық білім 350 000 500 000
Бейнелеу өнері және сызу 350 000 500 000
Кәсіптік оқыту 350 000 500 000
6В015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау Математика 350 000 500 000
Физика 350 000 500 000
Информатика 350 000 500 000
Химия 350 000 500 000
Биология 350 000 500 000
География 350 000 500 000
6В016-Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау Тарих 350 000 500 000
6В017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 350 000 500 000
Орыс тілі мен әдебиеті 350 000 500 000
Шетел тілі: екі шетел тілі (Ағылшын және Түрік) 350 000 500 000
Шетел тілі: екі шетел тілі (Ағылшын және Араб) 350 000 500 000
Шетел тілі: екі шетел тілі (Ағылшын және Қытай) 350 000 500 000
02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 6B021-Өнер Вокалдық өнер 350 000 500 000
Дәстүрлік музыка өнері 350 000 500 000
Актерлік өнер 350 000 500 000
Хореография 350 000 500 000
Сән өнері 350 000 500 000
Дизайн 350 000 500 000
6B022-Гуманитарлық ғылымдар Философия 350 000 500 000
Тарих 350 000 500 000
Дінтану 350 000 500 000
Археология және этнология 350 000 500 000
Теология 350 000 500 000
6B023-Тілдер және әдебиет Шетел филологиясы: Ағылшын тілі 350 000 500 000
Шетел филологиясы: Түрік тілі 350 000 500 000
Шетел филологиясы: Қытай 350 000 500 000
Аударма ісі 350 000 500 000
Филология: Қазақ тілі 350 000 500 000
03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 6B031-Әлеуметтік ғылымдар Халықаралық қатынастар 350 000 500 000
Әлеуметтану 350 000 500 000
6B032-Журналистика және ақпарат Журналистика 350 000 500 000
04 Бизнес, басқару және құқық 6B041-Бизнес және басқару Экономика 350 000 500 000
Менеджмент 350 000 500 000
Есеп және аудит 350 000 500 000
Қаржы 350 000 500 000
Мемлекеттік және жергілікті басқару 350 000 500 000
6B042-Құқық Құқықтану 400 000 500 000
05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 6B051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар Биология 350 000 500 000
Экология 350 000 500 000
6B053-Физикалық және химиялық ғылымдар Физика 350 000 500 000
6B054-Математика және статистика Математика 350 000 500 000
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информатика 350 000 500 000
Ақпараттық жүйелер 350 000 500 000
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 350 000 500 000
07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 6B071-Инженерия және инженерлік іс Автоматтандыру және басқару 350 000 500 000
Электр энергетикасы 350 000 500 000
10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) 6B101-Денсаулық сақтау Жалпы медицина 750 000 950 000
Стоматология 750 000 950 000
11 Қызмет көрсету 6B111-Қызмет көрсету саласы Туризм 350 000 500 000
6B112-Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 350 000 500 000

 

«Бакалавриат» бағдарламасы бойынша (қашықтықтан оқыту-КазТЕП)

 

Білім беру саласының коды және атауы Даярлау бағытының коды,  атауы Білім беру бағдарламаларының атауы ҚР азаматтары  үшін

(тенге)

Шетел азаматтары үшін

(тенге)

01 Педагогикалық ғылымдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B011-Педагогика және психология Педагогика және психология 250 000 370 000
6В012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 250 000 370 000
6В013-Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 250 000 370 000
6В015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау Математика 250 000 370 000
Информатика 250 000 370 000
Биология 250 000 370 000
География 250 000 370 000
6В017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 250 000 370 000
Орыс тілі мен әдебиеті 250 000

 

370 000
02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
6B022-Гуманитарлық ғылымдар Теология 250 000 370 000
Дінтану 250 000 370 000
04 Бизнес, басқару және құқық 6B041-Бизнес және басқару Экономика 250 000 370 000
Менеджмент 250 000 370 000
Есеп және аудит 250 000 370 000
Мемлекеттік және жергілікті басқару 250 000 370 000
6B042-Құқық Құқықтану 250 000 370 000
05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 6B051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар Экология 250 000 370 000
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Ақпараттық жүйелер 250 000 370 000
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 250 000 370 000
11 Қызмет көрсету 6B111-Қызмет көрсету саласы Туризм 250 000 370 000

 

«МАГИСТРАТУРА» бағдарламасы бойынша

 

Білім беру саласының коды және атауы Даярлау бағытының коды, атауы Білім беру бағдарламаларының атауы ҚР азаматтары үшін

(тенге)

Шетел азаматтары үшін

(тенге)

01 Педагогикалық ғылымдар 7M011-Педагогика және психология Педагогика және психология 380 000 500 000
7M012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 380 000 500 000
7M013-Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 380 000 500 000
7M014-Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау Денешынықтыру және спорт 380 000 500 000
Бейнелеу өнері және сызу 380 000 500 000
7M015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау  Физика 380 000 500 000
Биология 380 000 500 000
7M017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 380 000 500 000
Орыс тілі мен әдебиеті 380 000 500 000
Шетел тілі: екі шетел тілі 380 000 500 000
02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 7M022-Гуманитарлық ғылымдар Философия 380 000 500 000
Тарих 380 000 500 000
Дінтану 380 000 500 000
Түркітану 380 000 500 000
7M023-Тілдер және әдебиет Шетел филологиясы: Ағылшын тілі 380 000 500 000
Шетел филологиясы: Түрік тілі 380 000 500 000
Филология 380 000 500 000
03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 7M031-Әлеуметтік ғылымдар Әлеуметтану 380 000 500 000
Саясаттану 380 000 500 000
04 Бизнес, басқару және құқық 7M 041-Бизнес және басқару Экономика 380 000 500 000
Менеджмент 380 000 500 000
Есеп және аудит 380 000 500 000
Мемлекеттік және жергілікті басқару 380 000 500 000
7M042-Құқық Құқықтану 380 000 500 000
05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 7M051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар Экология 380 000 500 000
7M053-Физикалық және химиялық ғылымдар Химия 380 000 500 000
Физика 380 000 500 000
7M054-Математика және статистика Математика 380 000 500 000
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 7M061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информатика 380 000 500 000
Ақпараттық жүйелер 380 000 500 000
Математикалық және компьютерлік модельдеу 380 000 500 000
07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 7M071-Инженерия және инженерлік іс Электр энергетикасы 380 000 500 000
10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) 7M101-Денсаулық сақтау Жалпы медицина

 

850 000 1 100 000

 

«Магистратура» бағдарламасы бойынша (қашықтықтан оқыту-КазТЕП)

 

Білім беру бағдарламаларының атауы ҚР Шетелдіктер
1. Кәсіпкерлік құқық 250 000 400 000
2. Кәсіпорын  экономикасы 250 000 400 000
3. Компьютерлік инженерия 250 000 400 000
4. Білім беру менеджменті 250 000 400 000
5. Денсаулық сақтау менеджменті 400 000 400 000
6 Мемлекеттік қызмет менеджменті 250 000 400 000
7 Мемлекеттік және жергілікті басқару 250 000 400 000
8 Құқықтану 250 000 400 000
9 Спорт және туризм менеджменті 250 000 400 000
10 Дінтану 250 000 400 000

 

«РЕЗИДЕНТУРА» бағдарламасы бойынша

Білім беру бағдарламаларының атауы ҚР азаматтары  үшін Шетелдік азаматтар үшін
1  Медицина 900 000 1 100 000

 

«ДОКТОРАНТУРА» бағдарламасы бойынша

 

Білім беру саласының коды және атауы Даярлау бағытының коды,  атауы Білім беру бағдарламаларының атауы ҚР азаматтары  үшін Шетелдік азаматтар үшін
01 Педагогикалық ғылымдар 8D011-Педагогика және психология Педагогика және психология 1 100 000 1 500 000
8D015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау Математика 1 100 000 1 500 000
Физика 1 100 000 1 500 000
8D016-Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау Тарих 1 100 000 1 500 000
8D017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 1 100 000 1 500 000
04 Бизнес, басқару және құқық 8D041-Бизнес және басқару Экономика 1 100 000 1 500 000
Менеджмент 1 100 000 1 500 000
8D042-Құқық Құқықтану 1 100 000 1 500 000
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 8D061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Математикалық және компьютерлік модельдеу 1 100 000 1 500 000
10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) 8D101-Денсаулық сақтау Жалпы медицина

 

1 300 000 1 500 000
Қоғамдық денсаулық сақтау 1 300 000 1 500 000

 

Мамандық аты ТТЕ м Қ азаматтар үшін

(тенге)

1  Тыңдаушылар 400 000

 

 

Напишите свой вопрос

 

×