Шет тілдерінен түсу емтиханы туралы

Магистратура, резидентура және докторантураға шет тілдерінен түсу емтиханының тапсыру – 4 200 тенге.

Реквизиттері:

ҚР БҒМ «Ұлттық тестілеу орталығы»

РМҚК реквизиттері:

010011, Астана қ., Жеңіс даңғылы, 60,

РНН 600300086081,

БИН 000140001853,

ИИК KZ536010111000001515,

БИК HSBKKZKX,

KБЕ 16,

«Қазақстан халық банкі» АҚ.