Кәсіптік оқыту

БІЛІКТІЛІГІ

Білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

6B014-Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша білім бакалаврын даярлауда білім беру бағдарламаларының негізгі мақсаты:

 • Oтансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу;
 • жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру;
 • экологиялық, дене мәдениетін, этикалық, құқықтық мәдениетті және ойлау мәдениетін қалыптастыру;

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Бакалаврды тілдік даярлау;
 • Кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру.
 • Қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді қамтамасыз ету;
 • Кәсіби білімнің іргетасы ретінде психологиялық-педагогикалық және арнайы сипаттағы базалық білімді қамтамасыз ету;
 • 6B014-Кәсіптік оқыту мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды қамтамасыз ету.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Оқу материалына/тапсырмаға (сұраққа) сәйкес қолданылатын терминдердi, нақты фактілерді (айғақтарды), әдiстерді және процедураны, негiзгi ұғымдарды, ережелер мен қағидаларды бiледi/жазып береді (есте сақтайды және еске түсіреді, қайта айтып бере алады).

Қолдана білуі:

 • Оқу материалына/тапсырмаға (сұраққа) сәйкес ұғымдар мен қағидаларды жаңа жағдаяттарда пайдаланады, заңдарды, теорияларды нақты практикалық жағдаяттарда қолданады, әдiстердің немесе тәсілдердің   дұрыс қолданылуын көрсетедi.

Біліктілігі:

 • Оқу материалына/тапсырмаға (сұраққа) сәйкес фактілерді (айғақтар), ережелер мен тәсілдерді түсiнедi/түсіндіреді; сөздiк материалдарды, схемаларды, графиктерді, диаграммаларды түсiндiрiп бередi, сөздiк материалдарды математикалық өрнектерге өзгертедi/түрлендіреді, бар мәлiметтерден туындайтын алдағы салдарларды дұрыс сипаттайды; ұқсастық пен айырмашылықты анықтайды, салыстырады, нәтижені суреттейді

Құзіреттілігі:

Болашақ кәсіптік оқыту мамандығының құзіреттілігі жұмыс берушілер талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль- Материалдарды өңдеу практикумы және технологиясы I

 • Материалдарды өңдеу практикумы I
 • Материалдарды өңдеу технологиясы I

Модуль- Материалдарды өңдеу практикумы және технологиясы II

 • Материалдарды өңдеу практикумы II
 • Материалдарды өңдеу технологиясы II

Модуль-Салалық материалтану

 • Салалық материалтану және конструкциялық
 • материалдар технологиясы

Модуль- Сәндік қолданбалы өнер және үй мәдениеті I

 • Сәндік қолданбалы өнер I

Үй мәдениеті және тұрмыстық техника I

Модуль- Сәндік қолданбалы өнер және үй мәдениеті II

 • Сәндік қолданбалы өнер II

Үй мәдениеті және тұрмыстық техника II

Модуль- Әдістеме

 • Кәсіптік оқыту әдістемесі
 • Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру
 • Технология пәнін оқыту әдістемесі

Модуль- Оқыту технологиясы

 • Тігін технологиясы негіздері
 • Кәсіптік оқытудың заманауи технологиялары

Кәсіпке бағдарлаудың теориясы мен әдістемесі

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

ЖБТ1 Еңбек технологиясы және кәсіпкерлік

Модуль- Еңбекке дайындық пәндер

 • Бұйым бетін әшекейлеу
 • Оқушылардың техникалық шығармашылығы

Модуль- Оқу шеберханасы

 • Оқу шеберханасының практикумы
 • Мектепте ауылшаруашылық пәнін оқыту технологиясы

ЖБТ2 Сәндік-қолданбалы және көркемдік өндірісі

Модуль- Сәндеу ісі

 • Мектептегі сәндеу ісі
 • Техникалық сызу және перспектива

Модуль- Өндіріс техникасы

 • Өндіріс техникасы және технология негіздері
 • Авто ісін оқыту

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста қала мектептерінде өтілетін тәжірибе «Оқу тәжірибесі I» – 3 апта;

2-курста қала мектептерінде өтілетін тәжірибе «Педагогикалық тәжірибе II» – 3 апта;

3-курста қала мектептерінде өтілетін тәжірибе «Педагогикалық тәжірибе I» – 2 апта;

4-курста қала және ауыл мектептерінде өтілетін «Өндірістік тәжірибе III» — 10 апта;

4-курста қала және ауыл мектептерінде өтілетін «Диплрм алды тәжірибе» — 5 апта;

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • №2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • №19 жалпы орта мектебі
 • №17 мектеп-гимназия
 • №24 жалпы орта мектебі
 • М.Әбенова жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы
Кәсіптік оқыту
Мамандық шифры
6B014
Факультеті
Өнер
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Физика
Профильдік пәні
Физика
Өту балы
50-100

Напишите свой вопрос

 

×