Дәстүрлі музыка өнері

БІЛІКТІЛІГІ

 • Дәстүрлі музыка өнері мамандығы  бойынша бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отансүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды жоспарлауға,  орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми бағыттарды үйлестіруге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау;
 • кәсіби білімнің іргетасы ретінде мамандық, арнайы педагогикалық дайындық және арнайы сипаттағы базалық білім, дағды және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру;
 • нормативтік құжаттаманы білікті пайдалану, өз пәндік саласында инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану, оқу-тәрбиелеу үдерісіне өз пәндік саласындағы инновацияларды енгізу нәтижелерін талдау және бағалау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • теория мен практиканы ұштастыра отырып педагогикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары  мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастыру;
 • зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды жоспарлауға,  орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми бағыттарды үйлестіруге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы; ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктері туралы; ғылыми қоғамдағы қарым-қатынас нормалары туралы; ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы туралы түсінігінің болуы.
 • жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін зерттеуі.
 • ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгеруі.

Қолдана білуі: 

 • Дәстүрлі музыка өнері  мамандығы  бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, өнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • Дәстүрлі музыка өнері  мамандығы  бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс.

Біліктілігі:

 • зерттеу саласындағы жүйелі түсініктерін, осы сала бойынша зерттеу әдістерін қолдану шеберлігін көрсете білуі;
 • ғылыми зерттеулердің кешенді үдерісін жоспарлау, жасау, іске асыру және түзету іскерлігі;
 • тарихтан алған теориялық білімдерін практикалық іс-әрекетте қолдану, тарихи ізденіс жүргізудің әдістерін, жолдарын, талаптарын, түрлерін тұжырымдайды;
 • өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға жеткізу біліктілігі;
 • білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Құзіреттілігі:

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.

МІНДЕТТІ  ПӘНДЕР

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 1)*
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 2)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 1)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 2) *

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Жеке ән І

 • Мамандық І
 • Дауыс қою І

Модуль-Музыка сауаты І

 • Музыка теориясы І
 • Орындаушылық өнер тарихы
 • Дауыс тренинг

Модуль Жеке ән ІІ

 • Мамандық ІІ
 • Музыкалық антропология

Модуль- Дирижерлік техника

 • Оркестр дирижері
 • Музыкатану

Модуль-Музыка тарихы

 • Қазақ музыкасының тарихы
 • Шетел музыкасының тарихы

Модуль-Музыка сауаты ІІ

 • Музыка теориясы ІІ
 • Сольфеджио

Модуль Жеке ән ІІІ

 • Мамандық ІІІ
 • Арнайы педагогикалық дайындық

Модуль Оқыту әдістемесі

 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
 • Қазақ музыка әдебиеті
 • Қазақтың дәстүрлі әншілік өнері

Модуль Жеке ән ІҮ

 • Мамандық ІҮ
 • Музыкалық аспап І (фортепиано, баян, аккордеон, домбыра, қобыз)

Модуль-Музыкалық шығармаларды талдау

 • Орындаушының жеке концерттік репертуары
 • Полифония

Модуль Жеке ән Ү

 • Мамандық Ү
 • Музыкалық аспап ІІ (фортепиано, баян, аккордеон, домбыра, қобыз)
 • Ансамбль

Модуль- Жеке ән ҮІ

 • Мамандық ҮІ
 • Сыныптан тыс музыкалық тәрбие

Модуль-Түркі музыка өнері

 • Қоғам және музыка
 • Жеңіл және классикалық музыка

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫ

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ 1 Жеке орындаушы

Модуль- Музыкамен сүйемелдеу

 • Концерттік хор
 • Фортепиано

Модуль-Ансамбль

 • Вокалдық ансамбль
 • Ән қоры

Модуль-Музыкалық технология

 • Музыкалық білім беру әдіснамасы
 • Ән дәстүрін зерттеудің әдістемесі

ЖБТ 2  Ұстаздық шеберлік

Модуль-Оркестр

 • Әуенді-ырғақтық тәрбие
 • Аспаптық ансамбль

Модуль-Актерлік техника                                                        

 • Сөйлеу мәдениеті
 • Актерлік импровизация

Модуль-Музыка тану

 • Музыкалық эстетика
 • Музыка мәдениеті

Оқытудың қосымша түрі

Дене шынықтыру

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Ясауи университетінде өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2-курста қалалық мектептерде өтетін «Үздіксіз өндірістік тәжірибе» – 5 апта;

3-курста қалалық мектептерде өтетін «Үздіксіз өндірістік тәжірибе» – 5 апта;

4-курста облыстық, қалалық мектептерде өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста Ясауи университетінде өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • ОҚО Отырар ауданы С.Әлиев атындағы шағын жинақты жалпы орта мектебі
 • № 14 жалпы орта мектебі
 • №19 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы
Дәстүрлі музыкалық өнер
Мамандық шифры
6B021
Факультеті
Өнер
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні
Шығармашылық емтихан
Профильдік пәні
Шығармашылық емтихан
Өту балы
Мамандық бойынша 2 шығармашылық емтихан -80 балл

Тест қортындысы бойынша қазақ тілі мен Қазақстан тарихы пәндерінің балдары алынады