Вокалдық өнер

БІЛІКТІЛІГІ

 • Вокалдық өнер мамандығы  бойынша бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру және педагогикалық үдерісті басқару;
 • ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру, инновациялар жобалау және сынақтан өткізу, өнер мәдениет тарихи құбылыстарды талдай және жүйелей білу;
 • қазіргі әлем қоғамдастығына жоғары білікті кәсіби-маманды тәрбиелеу;
 • кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары білімді вокалдық өнер маманын даярлау қабілеттілігі.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру;
 • қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-шығармашылық білімді қамтамасыз ету;
 • кәсіби білімнің іргетасы ретінде шығармашылық мамандықтағы кәсіби шеберлігін көркемдік, бейнелік ой-өрісі мен іс-әрекетін көрсетуге қабілетті болу.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 •  белгілі әлеуметтік маңызды философиялық дәстүрлерді, олардың әртүрлі нұсқалары мен модификациясын үйрету;
 • экономиканы оқытудың әдістемелік жүйесін тұжырымдау
 • ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгеруі.

Қолдана білуі: 

 • Вокалдық өнер  мамандығы  бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, өнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • Вокалдық өнер мамандығы  бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс.

Біліктілігі:

 • адамдар арасындағы бір-біріне деген және жеке тұлғаның қоғамға, қоршаған ортаға байланысты қарым-қатынасы тұрғысында этикалық және құқықтық нормалар жүйесін меңгеру біліктілігі;
 • ғылыми зерттеулердің кешенді үдерісін жоспарлау, жасау, іске асыру және түзету іскерлігі;
 • жаңа және күрделі идеяларды сынай отырып талдау, бағалау және жинақтау іскерлігі;
 • өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға жеткізу біліктілігі;
 • білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Құзіреттілігі:

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.

МІНДЕТТІ  ПӘНДЕР

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 1)*
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 2)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 1)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 2) *

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Вокал шеберлігі І

 • Мамандық І
 • Камералық ән салу І

Модуль-Вокал шеберлігі ІІ

 • Мамандық ІІ
 • Камералық ән салу ІІ

Модуль Музыка сауаты І

 • Музыка теориясы І
 • Сольфеджио І

Модуль- Өнер тарихы

 • Музыкамен сүйемелдеу әдістемесі
 • Орындаушылық өнер тарихы
 • Вокал партияларын оқыту

Модуль-Вокал шеберлігі ІІІ

 • Мамандық ІІІ
 • Фортепиано І

Модуль-Вокал шеберлігі ІҮ

 • Мамандық ІҮ
 • Фортепиано ІІ

Модуль-Музыка сауаты ІІ

 • Музыка теориясы ІІ
 • Сольфеджио ІІ

Модуль- Вокал шеберлігі Ү

 • Камералық класс І
 • Опералық дайындық І

Модуль-Музыка тарихы

 • Қазақ музыкасының тарихы
 • Шетел музыкасының тарихы

Модуль- Вокал шеберлігі ҮІ

 • Қазақ музыка әдебиеті
 • Ән салу І
 • Камералық класс ІІ
 • Хор класы І
 • Арнайы пәндері оқыту әдістемесі

Модуль-Вокал  шеберлігі ҮІІ

 • Ән салу ІІ
 • Музыкалық аспап І (фортепиано, баян, аккордеон, домбыра, қобыз)
 • Опералық класс
 • Дауыс техникасы

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫ

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Камералық әнші

Модуль-Студиядағы жұмыс

 • Студиядағы жұмыс
 • Түркі дүниесінің ән өнері

Модуль-Музыкамен сүйемелдеу

 • Концерттік хор
 • Сахна мәдениеті

Модуль-Ансамбль

 • Вокалдық ансамбль
 • Ән қоры

ЖБТ 2  Опералық әнші

Модуль-Дыбыстану

 • Гармония
 • Заманауи әндері орындау

Модуль-Оркестр                                                        

 • Әуенді-ырғақтық тәрбие
 • Аспаптық ансамбль

Модуль-Актерлік техника                                                        

 • Сөйлеу мәдениеті
 • Актерлік импровизация

Оқытудың қосымша түрі

 • Дене шынықтыру

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖБТ1 Камералық әнші

Модуль-Студиядағы жұмыс

 • Студиядағы жұмыс
 • Түркі дүниесінің ән өнері

Модуль-Музыкамен сүйемелдеу

 • Концерттік хор
 • Сахна мәдениеті

Модуль-Ансамбль

 • Вокалдық ансамбль
 • Ән қоры

ЖБТ 2  Опералық әнші

Модуль-Дыбыстану

 • Гармония
 • Заманауи әндері орындау

Модуль-Оркестр                                                        

 • Әуенді-ырғақтық тәрбие
 • Аспаптық ансамбль

Модуль-Актерлік техника                                                        

 • Сөйлеу мәдениеті
 • Актерлік импровизация

Оқытудың қосымша түрі

Дене шынықтыру

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Ясауи университетінде өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2-курста  қалалық Саз мектепте өтетін «Үздіксіз педагогикалық тәжірибе» – 15 апта;

3-курста қалалық Саз мектепте өтетін «Үздіксіз педагогикалық тәжірибе» – 15 апта;

4-курста қалалық Саз мектепте өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста Ясауи университетінде өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Саз мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы
Вокалдық өнер
Мамандық шифры
6B021
Факультеті
Өнер
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні
Шығармашылық емтихан
Профильдік пәні
Шығармашылық емтихан
Өту балы
Мамандық бойынша 2 шығармашылық емтихан -80 балл Тест қортындысы бойынша қазақ тілі мен Қазақстан тарихы пәндерінің балдары алынады