Археология және этнология

БІЛІКТІЛІГІ

 • «Археология және этнология» мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Елдің Aта заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлеріне құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары археолог-этнологтарды даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • «Археология және этнология» мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы білім технологияларын меңгеруді қамтамасыз ету.
 • әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша пәндерді терең оқытуды қарастырады және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу, ұйымдастыру-басқару іс-әрекеттерін игерту;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • 5В020800 — «Археология және этнология» мамандығы бойынша білім бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті модульдерге енетін Қазақстан тарихы, философия, экология және тұрақты даму, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білуі;
 • Мемлекеттік және шетел тілдерін тереңдете меңгеруі;
 • Басқару құралы ретінде техникалық және жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі;
 • Базалық пәндерді оқу барысында педагогика, психология және адам дамуы, жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі және т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі;
 •  Кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімінің болуы;
 • Кәсіби пәндерді оқу барысында: археология және этнология бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс.

Қолдана білуі: 

 • «Археология және этнология» мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • «Археология және этнология» бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, кәсіби қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;
 • Кәсіби білімнің іргетасы ретінде археологиялық және этнологиялық базалық білім, дағды және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру;

Біліктілігі:

 • Зерттеу саласындағы жүйелі түсініктерін, осы сала бойынша зерттеу әдістерін қолдану шеберлігін көрсете білуі;
 • Ғылыми зерттеулердің кешенді үдерісін жоспарлау, жасау, іске асыру және түзету іскерлігі;
 • Жаңа және күрделі идеяларды сынай отырып талдау, бағалау және жинақтау іскерлігі;
 • Өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға жеткізу біліктілігі;
 • Білімге негізделген қоғамның дамуына үлес қосуы.

Құзіреттілігі:

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.

Мемлекеттік міндетті модуль                         

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 1)*
 • Ағылшын тілі-(Деңгей 2)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 1)*
 • Түрік (қазақ) тілі-(Деңгей 2) *

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Тарихи пәндер

 • Мұражай және ескерткіштерді қорғау
 • Адамзаттың тарихқа дейінгі эволюциясы

Модуль-Ғылымның теориялық негіздері

 • Теориялық археология
 • Теориялық этнология
 • Қазақ халқының этногенезі мен этникалық тарихы

Модуль-Қосалқы пәндер

 • Қосалқы тарихи пәндер
 • Мұрағаттану

Модуль-Қазақстан тарихы және археологиясы

 • Қазақстанның ежелгі және орта ғасыр тарихы
 • Қазақстанның ежелгі археологиясы

Модуль-Тарихнама және деректану

 • Деректану
 • Тарихнама

Модуль-Қазақстан және дүниежүзі тарихы

 • Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы
 • Дүниежүзі тарихы

Модуль-Зерттеулердің ғылыми негіздері

 • Археологиялық бұйымдарды камералық өңдеу
 • Археологиялық реставрация мен консервацияның негіздері

Модуль-Пәнаралық байланыс 

 • Этноархеология
 • Тарихи демография
 • Тарихи антропология

Модуль-Дәстүрлі мәдениет 

 • Қазақ халқының рухани мәдениеті
 • Қазақтың дәстүрлі материалдық мәдениеті
 • Қазақтың дәстүрлі шаруашылығы
 • Орта Азия археологиясы

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Археология және этнологияның өзекті мәселелері

Модуль-Археологияның өзекті мәселелері 

 • Ортағасыр керамика өнері мен технологиясы
 • Қазақстанның ортағасыр обалар (қорғандар) мәдениеті
 • Орта Азия мен Қазақстанның сәулет  өнері

Модуль-Этнологияның өзекті мәселелері

 • Қазақ халқының қолөнері мен кәсіпшілігі
 • Қазақстандағы этнодемографиялық процестер

ЖБТ2  Ғылымдағы заманауи процестер

Модуль-Ғылымның экспедициялық зерттеу негіздері

 • Ғылыми экспедициялар ұйымдастыру әдістері
 • Археологиялық барлау әдістері
 • Қазіргі этномәдени үрдістерді зерттеу әдістемесі

Модуль-Аймақтық археология және этнология         

 • Түркі халықтарының рухани және материалдық  мәдениеті
 • Таяу Шығыс, Кавказ археологиясы

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 2,5 апта;

3-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 2,5 апта;

4-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында,  облыстық, республикалық, аудандық, қалалық ЖОМ өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста Ясауи университетінде өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Археология ғылыми-зерттеу орталығы
 • Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты
 • Әзірет Сұлтан мемлекеттік қорық мұражайы
 • ОҚО тарихи-мәдени этнографиялық орталық
 • №21 колледжі
 • М.Мәметова атындағы №6 жалпы орта мектебі
 • №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия
 • №21 жалпы орта мектебі
 • Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектебі
 • А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебі
 • Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
 • №19 жалпы орта мектебі
 • №23 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Археология  және этнология

Мамандық шифры

5B020800

Факультеті

Гуманитарлық ғылымдар

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Өту балы

88

Оқу ақысы

300 000