6М110100-Жалпы медицина

АКАДЕМИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕ 

 • 6М110100 Медицина мамандығы бойынша медицина ғылымдарының магистры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ медициналық білім беру саласындағы педагогикалық стратегиясы адамдардың денсаулығын жақсартуға және медициналық тәжірибедегі, зерттеулердегі және білім берудегі инновациялар арқылы өркендеуіне жағдай жасау;
 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ медицина факультетінің білім беру бағдарламасы медициналық білім берудің бірегей континуумындағы негізгі құзыреттіліктердің біріктірілген шиыршықты дамуына негізделген: базалық медициналық білім беру, интернатура, резидентура, магистратура, докторантура және үздіксіз кәсіби даму.
 • Медициналық ғылыми және терапевтік басылымдар тасқынында дәрігерлерді бағытынан жаңылмауға үйрету және дәрігерлерді кәсіби қызметінің өн бойында үздіксіз үйренуге ынталандыру;

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Оқу қағидалары жедел ғылыми техникалық ілгерілеу мен ақпараттық жүктемелердің өсуі жағдайларындағы дербес дамудың құндылықтарына негізделген, өмір бойындағы үздіксіз оқуға бағыттау;
 • Бағалау дербес даму кезіндегі құзіреттіліктерді меңгеру нәтижелерін бағалауға бағытталған және білім, дағды, қарым-қатынас, мінез- құлықтың біріктірілген бағасын құрау;
 • Қажетті құзіреттер деңгейін меңгеру нәтижесін, оқытудың соңғы нәтижелеріне жетуді, білім беру мен бағалау әдістерін үнемі мониторинг жасап отыруды арнайы Комитеттердің бақылап отыруына негіздеу: Білім беру бағдарламалары комитеті, Білім беру мен бағалау әдістері комитеті.

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі :

 • Білімгерлер денсаулық сақтау жүйесінің жоспарлы оқыған  саласында, білім беру мекемелерінде жұмыс істеу қабілеттілігін игереді;
 • Білім мен жаңалық медицинада фундаментальды, клиникалық, психологиялық және әлеуметтік пәндерді білумен қатар эпидемиялогияны және қоғамдық денсаулық сақтау клиникалық медициналық этика мәселелері, клиникалық дағдылар (диагностика, әрекет ету, сөйлесу, емдеу және аурулардың алдын алу, денсаулық сақтау, өзін қалпына келтіру, клиникалық ойлау және мәселені шешу) үнемі оқып жетілдіреді, оқытуда андрогогика қағидаларын қолданады, оқу курсын жобалауды біледі, студенттерді оқыту мен бағалаудың тиімді əдістерін таңдай алады, педагогикалық қызметінің тиімділігін бақылай алады.

Қолдана білуі:

 • Медициналық емес, биомедициналық, клиникалық, әлеуметтік  ғылымдарды тәжірибе жүзінде қолданады.
 • Алынған ақпаратты сыни тұрғыда түсіндіре алады, оны негіздей алады, өз ойы мен шешімін толық жеткізе алады.
 • Ғылыми зерттеуді жоспарлау мен жүргізу қағидаларын түсінеді, алынған нəтижелерді сыни тұрғыдан қарастырып, статистикалық өңдеуден өткізе алады, медициналық жарияланымдардың ережелерін біледі.

Біліктілігі:

 • Денсаулық сақтау жүйесі дамуының тенденцияларын түсініп, əлеуметтік мəні бар үрдістерді ғылыми тұрғыдан талдауды, денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құқықтық атілерді білу керек;
 • Өз қызметінде ұйымдастырушылық мінез-құлық бойынша білімдерін қолдануы қажет;
 • Оқытуда андрогогика қағидаларын қолданып, оқу курсын жобалауды, студенттерді оқыту мен бағалаудың тиімді əдістерін таңдай алып, педагогикалық қызметінің тиімділігін бақылай білу керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ магистранттардың маманданған құзіреттілігі тұтынушылардың талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль 

 • Ғылым тарихы мен философиясы
 • Шет тілі (кəсіби)
 • Педагогика
 • Психология
 • Биостатистика
 • Биоэтика негіздері

Базалық элективті модуль 

 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау жəне əдебиет шолумен жұмыс жасау
 • Зерттеу нəтижелерін диссертацияда жəне мақалаларда жариялау
 • Медициналық ЖОО-ғы студенттің құзыреттілігін заманауи бағалау тəсілдері
 • Медициналық білім берудегі аккредитация стандарттары
 • Проблемаға бағыттап оқыту
 • Клиникалық оқыту

Кәсіби міндетті модуль 

 • Денсаулық сақтауды ұйымдастыру жəне басқару
 • Клиникалық эпидемиология жəне дəлелді медицина негіздері
 • Медицинадағы білім беру əдіснамасының негіздері
 • Медицинадағы ғылыми зерттеулер əдіснамасының негіздері

Жеке білім треакториясының модульдері

Негізгі медициналық ғылымдар модулі 

 • Медицинадағы морфологиялық зерттеулер
 • Медицинадағы физиологиялық зерттеу əдістері
 • Медициналық көмек көрсетудің сапасын басқару
 • Медицинадағы рационалды фармакотерапия

Клиникалық ғылымдар модулі

 • Жіті абдоминальды хирургиялық аурулар
 • Иммунитетті бағалаудың заманауи əдістері
 • Клиникадағы шуғыл жағдайлар
 • Онкологиядағы өзекті мəселелер
 • Аса қауіпті жұқпалы аурулардың заманауи мəселелері

Оқытудың қосымша түрлері

 • Педагогикалық тәжірибе (үздіксіз) (3 апта)
 • Зерттеушілік тәжірибе І (6 апта)
 • Зерттеушілік тәжірибе ІІ (6 апта)
 • Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы І (үздіксіз)
 • Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ІІ (үздіксіз)
 • Кешенді емтихан
 • Магистрлік диссертацияны қорғау 

 Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады? 

 • Түркістан ХҚТУ клиниксы
 • Шымкент ХҚТУ клиникасы
 • Түркістан Орталық қалалық ауруханасы
 • Түркістан қалалық емханасы
 • Облыстық перинатальдық орталық №3
 • Түркістан қалалық балалар ауруханасы
 • Кентау Орталық қалалық ауруханасы
 • Түркістан қалалық жедел жәрдем бекеті
 • Шымкент қалалық жедел жәрдем бекеті
 • ОҚО патологиялық анатомиялық бюросы
 • Тараз қ., «Кардиохиругия және трансплантология ғылыми-клиникалық орталығы»
 • Түркістан қ. «Санитас» клиникасы
 • №1 Шымкент қалалық емханасы

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Медицина

Мамандық шифры

6М110100

Факультеті

Медицина

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

850 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

1 100 000 тг.