Офис басшысы

Садыкова Айгүл Дөненбайқызы

Жетекші маман

Әбілдаева Гүлжан Елібайқызы

көркемдеуші редактор

Жұмаділлаева Гүлнұр Әмірхановна

корректор

Техникалық редактор

Ахметова Жанар  Абдрахманқызы