Положения

Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтинг еңбектерін анықтау және бағалау ережесі

 Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық, аралық және қортынды аттестаттау ережесі

 Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау, курстан курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру ережесі

Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесінің 9-шы бабы қатаң сөгіс және 10-шы бабы оқудан шығаруға өзгерістермен толықтырулар

 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау

Тіркеуші-офисінің құрылым ережесі

Жұмыс берушілер Кеңесінің ережесі

Университетке ақылы негізінде қабылданған студенттерге оқу төлемақысына берілетін жеңілдіктер туралы ереже

Білім беру грантынан және Түркия Республикасы квотасынан босанған орындарға ауыстыру ережесі

Түлектер қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің ережесі

Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын әзірлеу

— Тіркеуші офисінің құрылым ережесі

— Мамандыктар бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу

— Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының ережесі

— Этикалық және тәртіп комиссиясының ережесі