Білім беру бағдарламалары топтарының номері мен атауы Білім беру бағдарламалар атауы Пререквизит пәндерінің атауы Кредит саны
1. M001 — Педагогика және психология Педагогика және психология Басқару психологиясы 3
Ғылыми-зерттеу жұмысының әдіснамасы мен әдістемесі 3
2. M002 — Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Педагогика 3
Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару 3
3. M003 — Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі Педагогика 3
Педагогиканың ғылыми-зерттеу әдістемесі 3
4. M005 — Денешынықтыру педагогтерін даярлау Денешынықтыру және спорт Спорттың таңдаған түрінен кәсіптік жаттықтырушылық қызметін жетілдіру 3
Таңдап алған спорт түрінің педагогикалық шеберлік негіздері 3
5. M007 — Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау Бейнелеу өнері және сызу Сызуды оқыту әдістемесі 3
Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі 3
6. M011 — Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)  Физика Физика 3
Физиканы оқыту әдістемесі 3
Астрономия 3
7. M014 — Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Биология Мектепте биологияны оқытудың ииновациялық әдістері 3
Молекулалық биология 3
8. М015 — Химия мұғалімдерін даярлау Химия Бейорганикалық химия 3
Органикалық химия 3
9. М017 — Қазақ тілі мен әдебеитінің педагогтерін даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі 3
Қазақ әдебиеті теориясы 3
10. M019 — Шет тілдері педагогтерін даярлау Шетел тілі: екі шетел тілі Ағылшын тілі (С2 деңгейі) 3
Ағылшын тілін оқыту әдістемесі 3
11. М050 — Философия және әдеп Философия Әлеуметтік  философия 3
Қазақ философиясы 3
12. M053 — Тарихжәне археология Тарих Қазақстанның қазіргі заман тарихы 3
Түркі мемлекеттер тарихы 3
13. M051 — Дінтанужәне теология Дінтану Діндер тарихы 3
Діни антропология 3
14. M054 — Түркітану Түркітану Түрік тілі В2 3
Түрік әдебиет теориясы 3
15. M059 — Шетел филологиясы Шетел филологиясы: түрік тілі Түрік тілі В2 3
Түрік тілін оқытудың әдістемесі 3
16. M059 — Шетел филологиясы Шетел филологиясы: Ағылшын тілі Ағылшын тілі (С2 деңгейі) 3
Ағылшын әдебиеті 3
17. M061 — Әлеуметтану Әлеуметтану Әлеуметтану тарихы 3
Әлеуметтанудағы әдіснама мен әдістер 3
18. M063 — Саясаттану және конфликтология Саясаттану Саяси жаһандану 3
Мемлекеттік саясат 3
19. M070 — Экономика Экономика Макроэкономика 3
Кәсіпорын экономикасы 3
20. M072 — Менеджмент және басқару Менеджмент Бизнесті ұйымдастыру 3
Басқару және ұйымдастыру 3
21. M073 — Аудит және салық салу Есепжәне аудит Қаржылық есеп І 3
Басқару есебі І 3
22. M071 — Мемлекеттік және жергілікті басқару Мемлекеттік және жергілікті басқару Мемлекет және бизнес 3
Аймақтық экономика және басқару 3
23. M078 — Құқық Құқықтану Мемлекет және құқық теориясы 3
ҚР Конституциялық құқығы 3
24. M087 — Қоршаған ортаны қорғау технологиясы Экология Геоэкология 3
Экологиялық мониторинг 3
25. M090 — Физика Физика Физика 3
Теориялық физика 3
Астрофизика 3
26. M092 — Математика және статистика Математика Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 3
Жай дифференциалдық теңдеулер І

(Дифференциалдық теңдеулер)

3
27. M094 — Ақпараттық технологиялар Информатика Бағдарламалау тілі мен  технологиялары 3
Деректер қорының теориясы 3
Ақпараттық жүйелер Компьютерлік желілер 3
Деректер қоры 3
Математикалық және компьютерлік модельдеу Жай дифференциалдық теңдеулер І

(Дифференциалдық теңдеулер)

3
Сандық әдістер 3
28. M099 — Энергетика және электртехникасы Электр энергетикасы Электр машиналары 3
Электр тізбектері 3
Білім беру бағдарламалары топтарының атауы Пререквизит пәндерінің атауы Кредит саны
Акушерлік іс және гинекология, соның ішінде балалар Акушерлік және гинекология 18
Балалар гинекологиясы 3
Клиникалық анатомия және оперативті хирургия 3
Анестезиология және реанимация 3
Клиникалық фармакология 3
Онкогинекология маммологиямен 3
Венерология 3
Барлығы: 36
Невропатология, соның ішінде балалар невропатологиясы Неврология 3
Балалар неврологиясының маңызды мәселелері 5
ЖДТ жұмысындағы неврология, психиатрия, наркология 6
Барлығы: 14
Педиатрия Балалар аурулары 18
Балалар жұқпалы аурулары 4
Неонатология 5
Балалар хирургиясы 5
Балалар реанимациясы мен анестезиологиясы 4
Барлығы: 36
Терапия Ішкі аурулар 18
Клиникалық электрокардиография 4
Клиникалық зертханалық диагностика 4
Реанимация және қарқынды терапия 5
Визуальды диагностика 5
Барлығы: 36
Жалпы хирургия Хирургиялық аурулар 24
Хирургиядағы тәжірибелік дағдылар 4
Хирургиядағы анестезиология және реанимация 4
Визуальды диагностика 2
Клиникалық фармакология 2
Акушерлік іс және гинекология, соның ішінде балалар Акушерлік және гинекология 86
Балалар гинекологиясы 5
Заманауи оперативті  акушерия 3
Клиникалық анатомия және оперативті хирургия 3
Жүрек қан тамыр жүйесінің аурулар және жүктілік 3
Экстрагенитальді патология және жүктілік 3
Анестезиология және реанимация 6
Клиникалық фармакология 3
Онкогинекология маммологиямен 3
Венерология 5
Барлығы: 120

 

Білім беру бағдарламалары топтарының номері мен атауы Білім беру бағдарламалар атауы Пререквизит пәндерінің атауы Кредит саны
1. D001 — Педагогика және психология Педагогика және психология Психодиагностика және психотерапия 3
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау 3
2. D010 — Математика педагогтерін даярлау Математика Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі 3
Дербес туындылы теңдеулер І

(Математикалық физика теңдеулері)

3
3. D011 — Физика педагогтерін даярлау Физика Физиканы оқыту әдіснамасы мен теориясы 3
Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жүргізу 3
Зияткерлік меншік негіздері 3
4. D016 – Тарих педагогтерін даярлау Тарих Отандық тарихтың іргелі мәселелеріне қазіргі кезеңдегі теориялық-әдістемелік көзқарас 3
Әлемдік тарихтың іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас 3
5. D017 — Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті Тілдің жалпы теориясы 3
Әдебиет пен фольклордың жалпы теориясы 3
6. D070 — Экономика Экономика Инновациялық экономика 4.0 3
Қолданбалы экономика 3
7. D072 — Менеджмент және басқару Менеджмент Зерттеу әдістері 3
Бизнесті талдау және бағалау 3
8. D078 — Құқық Құқықтану Құқықтық талдаудың методологиясы 3
Отбасы құқығының теориялық мәселелері 3
9. D094 — Ақпараттық технологиялар Математикалық және компьютерлік модельдеу Стационарлы емес физикалық процесстері математикалық және компьютерлік модельдеу 3
Айырымдық сұлбаларының

теориясы

3
10. D141 — Медицина Жалпы медицина

 

Медицинадағы  білім беру әдіснамасының негіздері 2
Медицинадағы ғылыми зерттеулер әдіснамасының негіздері 2
Ғылым тарихы мен философиясы 2
Биоэтика негіздері 2
Педагогика 2
11. D139 — Қоғамдық денсаулық сақтау Қоғамдық денсаулық сақтау Қоғамдық денсаулық сақтаудағы  білім беру әдіснамасының негіздері 2
Қоғамдық денсаулық сақтаудағы ғылыми зерттеулер әдіснамасының  негіздері 2
Ғылым тарихы мен философиясы 2
Биоэтика негіздері 2
Педагогика 2