Факультет постуниверситетского медицинского образования
Факультет постуниверситетского образования Международного Казахстанско-Турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Ясави был образован 15.08.2018 на базе бывшего факультета постуниверситетского образования в результате структурных изменений, внесенных в соответствии с решением Сената. Кандидат медицинских наук Айнур Ануаровна Сариева была назначена деканом факультета.

На факультете постдипломного медицинского образования обучается 1070 студентов по 11 специальностям. На факультете имеются следующие специальности: 5B130100 «Общая медицина» — бакалавриат, по специальности 5B130100 «Общая медицина» — интернатура по специальностям «Терапия», «Педиатрия», «Практика общей медицины», «Хирургия», «Акушерство и гинекология», 5B130200- «Стоматология», интернатура и 6R111500 — «Невропатология, включая детскую невропатологию» — резидентура, 6R114200- «Педиатрия», 6R114400- «Акушерство и гинекология, включая детскую гинекологию», 6R110100- «Терапия», 6R112700 — Общая хирургия.
Факультет готовит специалистов в области высшего образования, которые смогут соответствовать современным требованиям в области программ постдипломного медицинского образования. Кафедра руководит учебно-методической, клинической, дисциплинарной и научной работой кафедры. Осуществляет контроль за разработкой и применением на практике образовательных программ, учебных планов. Координирует научно-методическое и учебно-методическое направление учебного процесса. Подготовкой специалистов 10 отделений (акушерство-гинекология, педиатрия, инфекционные заболевания и фтизиатрия, травматология, ортопедия и онкология, практика общей медицины №1, неврология, психиатрия, наркология, профилактическая медицина и стоматология, практика общей медицины №2, хирургия и анестезиология. — реанимация, терапия) занимается профессорско-преподавательский состав университета. Специально для студентов, в зависимости от специфики изучаемой специальности, здесь имеются интерактивные классы, электронная библиотека, читальный зал, компьютерные классы, и 39 медицинских учреждений, расположенных в Шымкенте, являются клиническими базами факультета.
На факультете преподаватели- профессора готовят новое поколение специалистов, соответствующих современным требованиям и работают «не покладая рук» применяя инновационные технологии для преподавания на международном уровне.
19 докторов наук, 3 доктора медицинских наук, 66 кандидатов наук постоянно работают над обучением студентов, интернов и резидентов на факультете последипломного медицинского образования (преподаватели- профессора, имеющие степени 45%).

Бакалавр

1-курс|Жалпы медицина және Стоматологи

5-курс|Жалпы медицина

Менеджмент

Интернатура

6-курс|Стоматология

6-курс|Медицина

7-курс| Жалпы медицина

Резидентура

1-курс|Акушерлік гинекология

2-курс|Акушерлік гинекология

3-курс|Акушерлік гинекология

1-курс|Жалпы хирургия

2-курс|Жалпы хирургия

3-курс|Жалпы хирургия

1-курс|Кардиология

1-курс|Неврология

1-курс|Неврология

2-курс|Невропатология

1-курс|Отбасылық медицина

1-курс|Педиатрия

2-курс|Педиатрия

1-курс|Терапия

1-курс|Эндокринология

5-курс | Государственный экзамен

11
Специальностей
1070
Студентов
91
Обеспечены работой
224
Профессорско-преподавательский состав
  • ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің  ғылыми зерттелетін грантты қаржыландыру конкурсына «Совершенствование  нейрохирургической  помощи в  снижении  перинатальной  смертности от врожденных пороков  развития позвоночника и спинного  мозга» м.ғ.д., профессор  Ғ.М. Еликбаевтың гранттық  жобасы.
  • ҚР БжҒМ-нің 2015-2018 жылдарға жарияланған гранттық қаржыландыру конкурсының нәтижесі бойынша «Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының м.ғ.д.,  профессор Түзелбаев Н.К. жетекшілігімен “ОҚО еңбекке  қаблетті  жасынан асқан халыққа біріншілік  медициналық –санитарлық  көмекті оңтайландыру ” тақырыбында ғылыми жоба орындалуда.
  • Факультет  білім алушылары бірнеше  ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша республикалық және халықаралық конкурстарына қатысып, жүлделі орындарға ие  болды.

Кәсіби дамуды жетілдіру, гуманистік бағытта тәрбиелеу негізінде жоғары білімді, адамгершілігі мол, жалпытүркілік рухы биік, Отанын сүйетін, иновациялық құрылымға бейім тұлға дайындау болып табылады.
Факультеттің  мамандық  бойынша  әр-бір  топтың  оқу-тәрбие  жұмысы  бойынша   жауапты эдвайзерлер  тағайындалған. Тәлімгерлік  жұмыстар  үшін  эдвайзерлердің жеке  жүктемелерінде  сағаттар  бөлінген. Эдвайзерлер   бекітілген тәрбие  жұмыс жоспарлары  бойынша  жұмыс  атқарады. (университеттің нормативтік-құқықтық құжаттарымен, ішкі тәртіп ережелері, курстан курсқа көшіру GPA-балы т.б.)
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты  Елбасының бағдарламасы бойынша Ұлттық сананы жаңғыртуға бағдарланған мақаланың бірінші бөлімінде берілген «бәсекеге қабілеттілік» бойынша университет жастарының бәсеке қабілетті болуына барынша жағдай жасалуда.
Шымкент  қаласының ішкі  саясат  бөлімінің «Жастар ресурстық орталығымен» бірлесе отырып әлеуметтік, қоғамдық-саяси  жұмыстарды атқаруда. Жатақханаға мұқтаж қалада тұрғылықты жері жоқ 305 білім алушы жатақханаға орналастырылған. Әлеуметтік  жағдайы  төмен ата-анасынан  айырлаған  білім алушыларды  жатқханаға  тегін  орналыстырылған.

Факультет білім алушылары Түркия республикасының белгілі Хажетепе, Ақдениз, Гази, Ататүрік, Йылдырым Баязит, Эржиес университеттерінде акдемиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында оқуға жіберіліп білім алуға, сонымен қатар Қазақстан Республикасы бойынша «Астана медицина университеті» АҚ, Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университетімен, С.Д.Асфендияров ат.Қазақ Ұлттық Медицина Университетімен, Қазақ Медициналық Үздіксіз білім беру институтымен, Қазақ-Ресей Медицина Университетімен академиялық ұтқырлық аясында мемерандумға қол қойылған.

Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Оболенск қаласының Федеральді бюджеттік ғылыми мекемесі болып табылатын  «Қолданбалы  микробиология  және биотехнологияның»  мемлекеттік ғылыми  орталығымен мемарандум, келсім-шарттарға қол қойылған.

Факультеттің ОПҚ-на медициналық генетикадан  мастер-класс  өткізу  мақсатында АҚШ-ң Техас  штатынан «International Medical Exchange»  атты  комерциялық  емес  американдық  корпорация және Американың  ең  үздік   бестігіне  кіретін «Baylor  College  of  Medicine» атты медициналық мектебінің,  медициналық  генетика саласы  бойынша  әлемде көшбасшы  орын алатын «Baylor  Genetics-ң» қызметкері  визитинг-профессор бағдарламасы ұйымдастырылған.

Факультет  деканы м.ғ.к. А.А.Сариева Педиатрия кафедрасының  доценті м.ғ.к.  П.Е. Калменова., Жұқпалы аурулар және фтизиатрия кафедрасының  оқытушысы м.ғ.к. С.А. Ташимова., Жалпы дәрігерлік практика каедрасының  профессор м.а. м.ғ.д. А.Ш.Садыкова, Хирургия және анестезиология-реанимация р  кафедрасының  меңгерушісі м.ғ.к., доцент А.З.Сатханбаев сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы  бойынша Түркия республикасының  Гази Эржиес университетінде дәріс беріп қайтты.

 • Жоғары медициналық  білімінен кейінгі білім  беру факультеті бойынша оқытылатын барлық  мамандықтары  мамандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуден өтіп, Қазақстан Республикасына  Жоғары кәсіптік білім беруде білім бағдарламасын арнайы аккредитациялау стандартының талаптары мен критерийлеріне сәйкес деп танылған.
 • Хирургия және анестезиология-реанимация р  кафедрасының  профессоры  Ғ.М. Еликбаев Қазақстан Республикасының  100 жаңа  есімдер номинациясына үміткер ретінде ұсынылды.
 • Білімгерлердің іс-тәжірибе өтетін ұлттық медициналық 10 және 6 шетелдік мекемелерімен келісім-шарттар түзілген:
 • Факультет ОПҚ  ғылыми жұмыстары  Thomson Reuters, Scopus, Elsevier базасында  тіркелген импакт-факторы бар ғылыми журналдарда  жариялануда:
 • Бір оқу  жылында факультет бойынша  80 ОПҚ университетте, 119 ОПҚ басқа ұйымдарда біліктілігін жетілдірді:

Бітіруші түлектердің  жұмысқа орналасу деңгейі 75 ℅