Ғылым бөлімі бөлімдер мен кафедралардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру жағын үйлестіріп, ақпараттық жұмыстармен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар университеттегі ғылыми жұмыстар мәселесі бойынша қажетті құжаттарды Білім және Ғылым министрлігіне дайындау, университеттің ғылыми қызметкерлері мен ОПҚ-ның гранттық қаржыландыру конкурсына қатысуын қамтамасыз ету жолдарын үйлестіру, университет ОПҚ-ның, факультеттер мен кафедралардың ғылыми рейтингісін дайындау, т.с.с жұмыстарды атқарады. 2015 жылдағы жарияланған мақалалар тізімі.

Импакт-Факторлы Журналдардың Халықаралық Дерекқорлар (Thomson Reuters, Scopus) Бойынша Көрсеткіштері

Thomson Reuters

Scopus

Жалпы

Гранттық, шаруашылық келісім-шарттық және т.б. ғылыми жобалар саны…(PDF)

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша қаржы көлемі (млн. тг)

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Инновациялық Патенттер Мен Өнеркәсіптік Үлгілерге Патенттер…(PDF)

Республикалық

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Халықаралық

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Жалпы

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Ұйымдастырылған конференциялар

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Студенттік ғылым…

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Монографиялар…

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017