Беркимбаев Камалбек Мейрбекулы
Кеңес төрағасы

Кеңесте Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпанындағы «Ғылым туралы» Заңын, 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 44-бабының 9-тармағына, «Жоғары оқу орны Ғылыми кеңесі қызметінің үлгі ережесі және оны сайлау тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 22 қарашадағы №574 бұйрығын, ЖОО кейінгі білімге қатысты нормативті құжаттар, Университет Жарғысы, Өкілетті Кеңес мәжілісі 02.06.2012ж. № 42 ШЕШІМ № 17.2.1 Жұмыс тәртібі мен негіздері регламенттері қатаң сақталады. Кеңестің негізгі қызметінің бірі – қазақстандық ғылымды әлемдік  кеңістікке интеграциялаудың маңыздылығына баса назар аудару. Осыған байланысты жаһандық халықаралық ғылыми жобаларға университеттік ғалымдардың қатысу белсенділігін арттыру, сондай-ақ Қазақстанда маңызды ғылыми зерттеулер жұмысына шетелдік ғылыми қоғамдастықтың ғылыми өкілдерін  тарту жолдары шешіледі...

КЕҢЕС ХАТШЫСЫ