ІШКІ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

Ішкі академиялық ұтқырлық білім алушылардың, оқытушылардың кредиттік білім беру бағдарламасы бойынша өз жоғары оқу орнында немесе өзге ЖОО-да жалғастыруды, сонымен қатар зерттеулер жүргізуді, белгіленген академиялық мерзімге: семестрге/оқу жылына Қазақстандағы өзге ЖОО-ларға баруды көздейді.
Ішкі академиялық ұтқырлық негізінде білім алу үшін қажетті құжаттар тізімі:

1. Өтініш
2. Транскрипт
3. Жеке куәлік (көшірме)
4. Ұсыныс
5. Жеке оқу жоспары

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы негізінде жасалынған келісім-шарттар меморандумдар тізімі

1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
2. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
3. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
4. Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
5. С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті
6. Астана медицина университеті
7. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
8. М.Әуезов атындағы Оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті
9. Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
10. Оңтүстік-Қазақстан педагогикалық университеті
11. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
12. Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
13. Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
14. Халықаралық Қазақ-Орыс университеті
15. М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті
16. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
17. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
18. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
19. Абылай хан атындағы Қазақ ахлықарлық қатынастар және әлем тілдері университеті
20. Қ. Сатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті