ІШКІ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

Ішкі академиялық ұтқырлық білім алушылардың, оқытушылардың кредиттік білім беру бағдарламасы бойынша өз жоғары оқу орнында немесе өзге ЖОО-да жалғастыруды, сонымен қатар зерттеулер жүргізуді, белгіленген академиялық мерзімге: семестрге/оқу жылына Қазақстандағы өзге ЖОО-ларға баруды көздейді.
Ішкі академиялық ұтқырлық негізінде білім алу үшін қажетті құжаттар тізімі:

 1. Өтініш
 2. Транскрипт
 3. Жеке куәлік (көшірме)
 4. Ұсыныс
 5. Жеке оқу жоспары

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы негізінде жасалынған келісім-шарттар мен меморандумдар тізімі

 1. Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
 2. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
 3. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
 4. Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
 5. С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті
 6. Астана медицина университеті
 7. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
 8. М.Әуезов атындағы Оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті
 9. Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
 10. Қызылорда гуманитарлық университеті
 11. Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты
 12. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
 13. Шымкент әлеуметтік педагогикалық университеті
 14. Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті