Симуляциялық орталық

Симуляциялық орталықтың негізгі қызметі – бұл келешектегі кәсіп мамандарының тәжірибелік дағдыларды игеруі мен жетілдіруін методологиялық, материалды-техникалық қолдау болып табылады. Симуляциялық орталықта білім алушылар мамандығы бойынша білімін, дағдыларын, іскерлігін жетілдіреді. Білім алуда әрбір студент кешенді әдістемелік құралдарымен, медициналық муляждармен және манекендермен, робот симуляторлармен қамтамсыз етіледі. Курстан курсқа өткен сайын күрделі дағдыларды игереді. Бұл орталықта білім алушылардың білімі, іскерлігі, дағдылары бағдарламаланған озық үлгіде бағаланады.