Әбілдаева Гүлжан Елібайқызы
Аға редактор

«ХҚТУ Хабаршысы» журналы редакциясы

«ХҚТУ Хабаршысы» журналы редакциясының негізгі міндеттері

1.Ғылыми мақалалардың қолжазбасын және электронды нұсқасын қабылдау.
2.Келген мақала қолжазбаларының ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің (2016  жылғы 12 қаңтар, №20 бұйрық) талаптарына және «Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде басылымдар қолжазбасын рәсімдеу Ережесіне» сәйкестігін қадағалау.
3.Редакция алқасының және Халықаралық редакция кеңесінің шешімдеріне сәйкес жұмыс жасау.
4.Дайын болған ғылыми журналды қалыпқа салып, баспаханаға өткізіп, калькаға шығаруға дайындау.
5.Редакция арқылы жарыққа шыққан баспа өнімдерін, журналды басқа тиісті мекемелерге таратылуын қамтамасыз ету.
6.Журналдың жарыққа шыққан сандарын «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ-на  («ҰҒМТСО» АҚ) тұрақты түрде журналдың электронды нұсқасын 3 форматта (Word, Pdf*, Excel) электронды пошта арқылы  жіберіп отыру.
7.Авторлармен (ғалымдармен) және халықаралық редакция кеңесі мүшелерімен тұрақты байланыс жасау.
8.«Ясауи университетінің Хабаршысы» журналының тұрақты жарыққа шығуын қамтамасыз ету.

редактор

Садыкова Айгүл Дөненбайқызы

көркемдеуші редактор

Тултабаева Альмара Зулпихаровна

корректор

Батырбекова Шолпан Асубекқызы

оператор

Қиянбекова Айдын Мадиярқызы