Әдістемелік бөлім басшысы

Исаева Жазира Исақызы

Әдістемелік бөлім

ҚР БҒМ нормативті нұсқау құжаттарына, ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, университет басшыларының бұйрықтарына және өкімдеріне сәйкес білім беру үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;  оқытудың кредиттік технологиясына сәйкес университеттің құрылымдық (факультет, кафедра) бөлімдерінің әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру; кредиттік оқыту технологиясына сай мамандықтың жұмыс оқу жоспарларын, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін, элективті пәндер каталогын әзірлеуде факультеттер мен кафедралардың жұмыстарын ұйымдастыру;  оқытудың жаңа тенхнологиялары мен әдістерін зерделеу, талдап қорыту және оқу үдерісіне ендіру; оқу үдерісін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындауға, жоғары білім беру мәселелері бойынша конференциялар мен семинарлар ұйымдастыруға қатысу.

жетекші әдіскер

Абдурахманова Р.А.

Жетекші әдіскер

Шалтаева М.А.

жетекші әдіскер

Тағаева Ж.

жетекші әдіскер

Мырзаханова А.