Әдістемелік бөлім басшысы

Исаева Жазира Исақызы

Әдістемелік бөлім

ҚР БҒМ нормативті нұсқау құжаттарына, ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, университет басшыларының бұйрықтарына және өкімдеріне сәйкес білім беру үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;  оқытудың кредиттік технологиясына сәйкес университеттің құрылымдық (факультет, кафедра) бөлімдерінің әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру; кредиттік оқыту технологиясына сай мамандықтың жұмыс оқу жоспарларын, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін, элективті пәндер каталогын әзірлеуде факультеттер мен кафедралардың жұмыстарын ұйымдастыру;  оқытудың жаңа тенхнологиялары мен әдістерін зерделеу, талдап қорыту және оқу үдерісіне ендіру; оқу үдерісін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындауға, жоғары білім беру мәселелері бойынша конференциялар мен семинарлар ұйымдастыруға қатысу.

жетекші әдіскер

Абдурахманова Р.А.

Жетекші әдіскер

Шалтаева М.А.

жетекші әдіскер

Алтынқожаева Г.М.