Жумжаева Г.К.
Оқу-әдістемелік орталығы басшысы

Оқу-әдістемелік орталық

  • Оқу-әдістемелік орталығының құрылымдық бөлімдерінің жұмыстарына басшылық жасау, орындалу тәртіптерін қадағалау;
  • Оқу-әдістемелік жұмыстарды жетілдіру және ұйымдастыруға басшылық жасау.
  • Факультеттер бойынша оқу үдерісінің сапалы ұйымдастырылуын жоспарлау, саралау, сараптау және қадағалауын басқару;
  • Оқу үдерісіне арналған регламенттер мен ережелерді дайындауды ұйымдастыру, талқылау, бекітуге ұсыну, құрылымдық бөлімдерде оларды ендіру және қадағалау;
  • ОӘО-ның құрылымдық бөлімдерінің материалдық қорын дамыту және нығайту бойынша іс-шаралар өткізу;
  • Құрылымдық бөлімдерден аралық және жылдық есептерін алу;
  • Қажеттілікке қарай министрліктерге сұралған есептерді дайындауды ұйымдастыру;