Шайхидинұлы Жанатбек
Бөлім басшысы

ӨЛШЕУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ БӨЛІМІ

Бөлімнің негізгі атқаратын қызметтері:
— Жоғарғы оқу орнында білікті мамандарды дайындаудың сапасын қамтамасыз етудің ішкі жүйесін дамыту мақсатында тестілік технологиялардың тиімділігін бағалау;
— Білім алушылардың білімін тестік және жазбаша формада бақылаудың нәтижелерін талдау;
— Емтихан нәтижелерін оқу үдерісінің жағдайын анықтау үшін қолдану;
— Жаңа технологияларды оқу үрдісінде тиімді пайдаланып, білімгерлердің оқу үлгерімінің кемшілігі мен жетістіктерін үнемі саралап,  мониторинг жүргізу.
— Білім берудің сапасын арттыру мақсатында оқытудың,  тестілеудің жаңа формалары туралы  семинарлар, тренингтер, презентациялар  өткізу;
— Студенттердің біліміне ағымдық, аттестациялық және қорытынды бақылауды ұйымдастыруды және өткізуді қадағалау;
— Студенттердің білімінің ағымдық, аттестациялық және қорытынды емтихандарының валидтік көрсеткіштерін саралап, талдау;
— Емтиханның барлық түрлерінің өткізілуіне мониторинг жасау;

ЖЕТЕКШІ МАМАН
Абекова Людмила Жарылкасиновна

ЖЕТЕКШІ МАМАН
Туткабаев Умирбай Тулькибаевич

ЖЕТЕКШІ МАМАН
Досжан Салтанат Мұратқызы

ЖЕТЕКШІ МАМАН
Тасыбаев Жандос Есенбекұлы

ЖЕТЕКШІ МАМАН
Қасымова Жұлдыз Дүйсеханқызы

ЖЕТЕКШІ МАМАН
Анарбаев Зафар Закирович

ЖЕТЕКШІ МАМАН
Малика  Кадирова Сейтмахамбетовна