Жарияланымдық белсенділікті ынталандыру

Ескерту: Ғылыми басылымдарда мақала жариялау барысында университет атауының дұрыс көрсетілгендігіне аса назар аударуларыңызды сұранамыз. 

Ол үшін Өкілетті Кеңестің 48-мәжілісіндегі Университет атауының түрлі тілдерде жазылуына байланысты қабылданған ШЕШІМДІ ұсынамыз.

Университет ғалымдарының ғылыми жобаларын жүзеге асыру жыл сайынғы және ұзақ мерзімді ғылыми жоспарлау негізінде  ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің тұрақты бақылауымен жүзеге асырылады.

(2018-2020 жж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінен қаржыландырылған ғылыми жобалардың тізімі)

Университет құрамында ғылыми-зерттеу институттары – Археология, Түркология, Экология, Еуразия, Жаратылыстану және медицина институттары және Ясауи атындағы ғылыми-зерттеу орталығы қызмет атқарады.

ҚР БжҒМ мен «Elsevier» және «Clarivate Analitycs» компаниялары арасында жасалған келісім негізінде университетіміздің ОПҚ төмендегі әлемдік дерекқорлар базаларын «Ұлттық жазылым» бойынша тегін пайдалану мүмкіншіліне ие.

Олар:

Ескерту:  Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру Ережесіне сәйкес  Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) және Scopus (Скопус) базасында CiteScore (СайтСкор) көрсеткіштеріндегі квартиль және процентиль мәліметтері ғана ресми болып табылады.

Ғылыми қызметкерлерге,ОПҚ-ға және ізденушілерге арналған нұсқаулықтар:

SCOPUS әлемдік дерекқорлар базасы бойынша жылдам нұсқаулық;

Web of Science әлемдік дерекқорлар базасы бойынша жылдам нұсқаулық;

РИНЦ базасы бойынша жылдам нұсқаулық;

Mendeley қосымшасы бойынша жылдам нұсқаулық;