«БАКАЛАВРИАТ» бағдарламасы бойынша  

 

Білім беру саласының коды және атауы Даярлау бағытының коды,  атауы Мамандық атауы ҚР азаматтары  үшін Шетелдік азаматтар үшін
01 Педагогикалық ғылымдар 6B011-Педагогика және психология Педагогика және психология 330 000 450 000
6В012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 330 000 450 000
6В013-Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 330 000 450 000
6В014-Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау Бастапқы әскери дайындық 330 000 450 000
Денешынықтыру және спорт 330 000 450 000
Музыкалық білім 330 000 450 000
Бейнелеу өнері және сызу 330 000 450 000
Кәсіптік оқыту 330 000 450 000
6В015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау Математика 330 000 450 000
Физика 330 000 450 000
Информатика 330 000 450 000
Химия 330 000 450 000
Биология 330 000 450 000
География 330 000 450 000
6В016-Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау Тарих 330 000 450 000
6В017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 330 000 450 000
Орыс тілі мен әдебиеті 330 000 450 000
Шетел тілі: екі шетел тілі (Ағылшын және Түрік) 330 000 450 000
Шетел тілі: екі шетел тілі (Ағылшын және Араб) 330 000 450 000
Шетел тілі: екі шетел тілі (Ағылшын және Қытай) 330 000 450 000
02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 6B021-Өнер Вокалдық өнер 330 000 450 000
Дәстүрлік музыка өнері 330 000 450 000
Актерлік өнер 330 000 450 000
Хореография 330 000 450 000
Сән өнері 330 000 450 000
Дизайн 330 000 450 000
6B022-Гуманитарлық ғылымдар Философия 330 000 450 000
Тарих 330 000 450 000
Дінтану 330 000 450 000
Археология және этнология 330 000 450 000
Теология 330 000 450 000
6B023-Тілдер және әдебиет Шетел филологиясы: Ағылшын тілі 330 000 450 000
Шетел филологиясы: Түрік тілі 330 000 450 000
Шетел филологиясы: Қытай 330 000 450 000
Аударма ісі 330 000 450 000
Филология: Қазақ тілі 330 000 450 000
03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 6B031-Әлеуметтік ғылымдар Халықаралық қатынастар 330 000 450 000
Әлеуметтану 330 000 450 000
6B032-Журналистика және ақпарат Журналистика 330 000 450 000
04 Бизнес, басқару және құқық 6B041-Бизнес және басқару Экономика 330 000 450 000
Менеджмент 330 000 450 000
Есеп және аудит 330 000 450 000
Қаржы 330 000 450 000
Мемлекеттік және жергілікті басқару 330 000 450 000
6B042-Құқық Құқықтану 350 000 450 000
05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 6B051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар Биология 330 000 450 000
Экология 330 000 450 000
6B053-Физикалық және химиялық ғылымдар Физика 330 000 450 000
6B054-Математика және статистика Математика 330 000 450 000
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информатика 330 000 450 000
Ақпараттық жүйелер 330 000 450 000
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 330 000 450 000
07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 6B071-Инженерия және инженерлік іс Автоматтандыру және басқару 330 000 450 000
Электр энергетикасы 330 000 450 000
10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) 6B101-Денсаулық сақтау Жалпы медицина 720 000 950 000
Стоматология 720 000 950 000
11 Қызмет көрсету 6B111-Қызмет көрсету саласы Туризм 330 000 450 000
6B112-Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 330 000 450 000

 

 

«Бакалавриат» бағдарламасы бойынша (қашықтықтан оқыту-КазТЕП)

 

Білім беру саласының коды және атауы Даярлау бағытының коды,  атауы Мамандық атауы ҚР азаматтары  үшін

(тенге)

Шетел азаматтары үшін

(тенге)

01 Педагогикалық ғылымдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B011-Педагогика және психология Педагогика және психология 220 000 280 000
6В012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 220 000 280 000
6В013-Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 220 000 280 000
6В015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау Математика 220 000 280 000
Информатика 220 000 280 000
Биология 220 000 280 000
Химия 220 000 280 000
География 220 000 280 000
Физика 220 000 280 000
6В016-Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау Тарих 220 000 280 000
6В017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 220 000 280 000
Орыс тілі мен әдебиеті 220 000

 

280 000

 

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 6B022-Гуманитарлық ғылымдар Теология 220 000 280 000
Дінтану 220 000 280 000
Тарих 220 000 280 000
6B023Тілдер және әдебиет Филология 220 000 280 000
03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 6B031Әлеуметтік ғылымдар Халықаралық қатынастар 220 000 280 000
04 Бизнес, басқару және құқық 6B041-Бизнес және басқару Экономика 220 000 280 000
Менеджмент 220 000 280 000
Есеп және аудит 220 000 280 000
Мемлекеттік және жергілікті басқару 220 000 280 000
Қаржы 220 000 280 000
6B042-Құқық Құқықтану 220 000 280 000
05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 6B051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар Экология 220 000 280 000
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Ақпараттық жүйелер 220 000 280 000
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 220 000 280 000
11 Қызмет көрсету 6B111-Қызмет көрсету саласы Туризм 220 000 280 000

 

 

«МАГИСТРАТУРА» бағдарламасы бойынша

 

Білім беру саласының коды және атауы Даярлау бағытының коды, атауы Мамандық атауы ҚР азаматтары үшін

(тенге)

Шетел азаматтары үшін

(тенге)

01 Педагогикалық ғылымдар 7M011-Педагогика және психология Педагогика және психология 380 000 460 000
7M012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 380 000 460 000
7M013-Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 380 000 460 000
7M014-Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау Денешынықтыру және спорт 380 000 460 000
Бейнелеу өнері және сызу 380 000 460 000
7M015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау  Физика 380 000 460 000
Биология 380 000 460 000
7M017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 380 000 460 000
Орыс тілі мен әдебиеті 380 000 460 000
Шетел тілі: екі шетел тілі 380 000 460 000
02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 7M022-Гуманитарлық ғылымдар Философия 380 000 460 000
Тарих 380 000 460 000
Дінтану 380 000 460 000
Түркітану 380 000 460 000
7M023-Тілдер және әдебиет Шетел филологиясы: Ағылшын тілі 380 000 460 000
Шетел филологиясы: Түрік тілі 380 000 460 000
Филология 380 000 460 000
03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 7M031-Әлеуметтік ғылымдар Әлеуметтану 380 000 460 000
Саясаттану 380 000 460 000
04 Бизнес, басқару және құқық 7M 041-Бизнес және басқару Экономика 380 000 460 000
Менеджмент 380 000 460 000
Есеп және аудит 380 000 460 000
Мемлекеттік және жергілікті басқару 380 000 460 000
7M042-Құқық Құқықтану 380 000 460 000
05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 7M051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар Экология 380 000 460 000
7M053-Физикалық және химиялық ғылымдар Химия 380 000 460 000
Физика 380 000 460 000
7M054-Математика және статистика Математика 380 000 460 000
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 7M061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информатика 380 000 460 000
Ақпараттық жүйелер 380 000 460 000
Математикалық және компьютерлік модельдеу 380 000 460 000
07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 7M071-Инженерия және инженерлік іс Электр энергетикасы 380 000 460 000
10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) 7M101-Денсаулық сақтау Жалпы медицина

 

850 000 950 000

 

 

«Магистратура» бағдарламасы бойынша

 (қашықтықтан оқыту-КазТЕП)

 

 

Мамандық атауы ҚР Шетелдіктер
1. Кәсіпкерлік құқық 250 000 400 000
2. Кәсіпорын  экономикасы 250 000 400 000
3. Компьютерлік инженерия 250 000 400 000
4. Білім беру саласындағы менеджмент 250 000 400 000
5. Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент 400 000 500 000
6 Арт-менеджмент 250 000 400 000
7 Туризм саласындағы менеджменті 250 000 400 000
8 Мемлекеттік және жергілікті басқару 250 000 400 000
9 Құқықтану 250 000 400 000
10 Дінтану 250 000 400 000
11 Құрылыс және сәулет саласындағы менеджмент 250 000 400 000
12 Ауыл шаруашылығы саласындағы менеджмент 250 000 400 000
13 Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент 250 000 400 000
14 Спорттық менеджмент 250 000 400 000

 

 

 

«РЕЗИДЕНТУРА» бағдарламасы бойынша

Мамандық аты ҚР азаматтары  үшін Шетелдік азаматтар үшін
1  Медицина 850 000 950 000

 

 

«ДОКТОРАНТУРА» бағдарламасы бойынша

 

Білім беру саласының коды және атауы Даярлау бағытының коды,  атауы Мамандық атауы ҚР азаматтары  үшін Шетелдік азаматтар үшін
01 Педагогикалық ғылымдар 8D011-Педагогика және психология Педагогика және психология 1 100 000 1 200 000
8D015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау Математика 1 100 000 1 200 000
Физика 1 100 000 1 200 000
8D016-Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау Тарих 1 100 000 1 200 000
8D017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті 1 100 000 1 200 000
04 Бизнес, басқару және құқық 8D041-Бизнес және басқару Экономика 1 100 000 1 200 000
Менеджмент 1 100 000 1 200 000
8D042-Құқық Құқықтану 1 100 000 1 200 000
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 8D061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Математикалық және компьютерлік модельдеу 1 100 000 1 200 000
10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) 8D101-Денсаулық сақтау Жалпы медицина

 

1 300 000 1 400 000
Қоғамдық денсаулық сақтау 1 300 000 1 400 000

 

 

Мамандық аты ТТЕ және ҚР азаматтар үшін(тенге)

 

1  Тыңдаушылар 380 000