Bilimi ticarileştirme daire başkanı

Bilimi ticarileştirme daire başkanı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Başkanı tarafından 03 Eylül 2019 yılında  №167 sayılı “« Üniversite yapısında değişiklik yapılması üzerine» emriyle kuruldu.
Bilimi ticarileştirme daire başkanı  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin yapısal bir birimidir.

Bilimi ticarileştirme daire başkanı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin yapısal bir birimidir.
Bilimi ticarileştirme daire başkanı Müdürü PhD.Dr. Kerimbekov Erzhan Rahimzhanuly.

Bölümün bileşimi 3 bölümden oluşmaktadır:

 1. Bilimsel araştırma işleri organizasyon bölümü
 2. Ticarileştirme ofisi
 3. Bilimsel yayınlar ofisi

Bölümün ana görevleri:

 • Ticarileştirme ofisi çalışanlarla etkileşim ile işbirliği ve etkili yakın işbirliği sağlamak.
 • Üniversitenin patent portföyünün analizini yapmak.
 • Tüm araştırmacıların fikri mülkiyet koruması ve teknoloji ticarileştirme metodolojisi ile yürütülen seminerlere katılımını sağlamak.
 • Projenin bilimsel ve teknik ve ticari değeri ile ilgili bölüm başkanları ve bilimsel personel ile görüşmeler ve tartışmalar.
 • Ticarileştirilmiş proje üzerinde yeni bir iş kurmak için proje ekibinin oluşumuna katılım.
 • Başvuru sahiplerine ve potansiyel ortaklara finansman durumu, şekli ve mekanizması hakkında danışmanlık.
 • Proje değerlendirme, izleme ve yönetim çalışmalarının organizasyonu.
 • Yenilikçi projelerin ön finansal analizinin yanı sıra, değerlendirme ve finansman olasılığı üzerine ön seçimin organizasyonu ve katılımı.
 • Proje konseptini ve ticarileştirmeyi haklı çıkarmak için hizmet başvurularının hazırlanması ve işlenmesi.