Президент

Valihan ABDİBEKOV

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü

 • 1982 yılında Kirov Kazak Devlet Üniversitesi (şimdiki adı El-Farabi Üniversitesi) Mekanikve Uygulamalı Matematik Fakültesi Mekanik Bölümünden mezun oldu.
 • Abdibekov 1982-1990 yıllarında Kazakistan İlmi Araştırma Enstitüsü’nde enerji mühendisi, araştırma görevlisi görevlerinde bulundu.
 • 1990 yılında doktora tezini bitirdi ardından Kazakistan Bilimler Akademisi CoğrafyaEnstitüsü bilim uzmanlığı, sonra da Matematik Modelleme Laboratuarı Başkanlığıgörevlerinde bulundu.
 • 1995 yılında Kazakistan Bilimler Akademisi Matematik Enstitüsü Uygulamalı HidromekanikLaboratuarına baş uzman olarak davet edildi.
 • 2002 – 2010 yıllarında El-Farabi Milli Üniversitesi Mekanik-Matematik Fakültesi Bilgisayarve Hesap Teknolojileri Bölüm Başkanı görevini yürüttü.
 • 2003 yılında “Heterojen türbülans akımlarının sayısal (rakamsal) modellenmesi” konusundaki
  profesörlük tezini savundu.
 •  Eylül 2010’da El-Farabi Milli Üniversitesi Mekanik-Matematik Fakültesi Dekanlığı görevine
  atandı.
 •  Mart 2012’de El-Farabi Milli Üniversitesi Eğitim-Öğretim İşlerinden Sorumlu Rektör
  Yardımcısı olarak atandı.
 •  2002 yılından itibaren El-Farabi Üniversitesi Matematik ve Mekanik İlmi Araştırma Enstitüsü
  baş uzman görevini de yürütmektedir.
 •  20’den fazla bilimsel proje ve programın yöneticisi olan Abdibekov’un İki monografisi, 80’den fazla BDT ve ülke dışında bilimsel dergilerde yayımlanmış makalesi mevcuttur. 5 doktor ve 3 PhD doktor öğrencisini yetiştiren Abdibekov aynı zamanda Milli Mühendislik Akademisi (2006) ve Ulusla arası Mühendislik Akademisi (2010) raportör üyeliklerini sürdürmektedir.