Üniversite Senatosunun Görevi

Üniversitenin akademik organıdır. Senato görevini Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’na, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Mevzuatı’na, Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin Eğitim kararnamelerine, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitm Bakanlığı’nın kararlarına, Üniversite tüzüğüne uygun olarak yürütür.
Başkanı Rektördür ve Rektörün başkanlığında, Rektör Vekili (Rektör Birinci Yardımcısı), rektör yardımcıları, fakülte dekanları, hastane başhekimi, enstitü ve yüksekokul müdürleri; bulunduğu takdirde, Üniversite Sendika Başkanı, Üniversite Gençler Komitesi Başkanı ile her fakülteden, fakülte kurulunca seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulunca seçilen üyelerin görev süresi üç yılla, diğerlerininki ise görev süreleriyle sınırlıdır. Senato yılda en az dört defa toplanır.
Akademik birimlerin açılması, birleştirilmesi veya kapatılmasıyla ilgili teklifleri görüşmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
Ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde bölüm programları ve program değişiklikleri hakkındaki teklifleri karara bağlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim takvimini inceleyerek karara bağlamak,
Sınav sisteminin esaslarını belirlemek,
Fahri akademik unvan verilmesi ile ilgili teklifleri inceleyerek karara bağlamak,
Disiplin konularındaki usul ve esasları belirlemek,
Rektörlüğün hazırladığı üniversite faaliyet raporu, stratejik planı ve performans değerlendirme raporunu incelemek,
Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
Fakülte, enstitü ve yüksek okullarının eğitim-öğretim konusundaki kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Нускабаева Гульназ Оразбекқызы анықтама және жарияланымдар

Абдрасилов Тұрғанбай Құрманбайұлы анықтама және жарияланымдар

Қалдыбай Қайнар Қалдыбайұлы анықтама және жарияланымдар

Назарова Кулзина Жаркимбековна анықтама және жарияланымдар

Абуов Амрекул Ергешович анықтама және жарияланымдар

Мамутова Арзу Ескуатова анықтама және жарияланымдар

Сарыбаева Әлия Хожанқызы анықтама және жарияланымдар

Батырова Назыгул Турсынхановна анықтама және жарияланымдар

Тұрсын Хазретәлі Маханұлы анықтама және жарияланымдар

Ақназаров Серик Баянкулович анықтама және жарияланымдар

Амирбек Айдарбек Ануарбекулы анықтамасы және жарияланымдары

Баетов Копжасар Дурменулы анықтама және жарияланымдар

Мейірбеков Ақылбек Қайратбекович анықтамасы және жарияланымдары

Булешова Айжан Мырзатаевна анықтамасы және жарияланымдары

Альмухамбетова Ботагоз Женисовна анықтамасы және жарияланымдары

Ыдырыс Қанат Серікбайұлы анықтамасы және жарияланымдары

Куралбаева Алия Ахметкаримовна анықтама және жарияланымдар

Бельдибекова Алия Ташполатовна анықтама және жарияланымдар

Калимбетов Бурхан Тешебаевич анықтама және жарияланымдар

Баетов Копжасар Дурменулы анықтама және жарияланымдар

Мейрбеков Абдилда Турсунханович анықтама және жарияланымдар

Тойчибекова Газиза Батихановна анықтамасы және жарияланымдары

Әбдімүтәліп Нұрлыбек Әбдімүтәліпұлы анықтамасы және жарияланымдары

Балтабаева Алена Юлдашқызы анықтамасы және жарияланымдары

Дүйсенов Оналбек Кынабаевич анықтамасы және жарияланымдары

Исаев Ғани Исаұлы анықтамасы және жарияланымдары

Садыков Сейдулла анықтамасы және жарияланымдары

Мейрбеков Акылбек Кайратбекович анықтамасы және жарияланымдары

Батырбаев Нұрлан Мұхтарұлы анықтамасы және жарияланымдары

Курбаниязов Абилгазы Коптлеуович анықтамасы және жарияланымдары

Абусейтов Бегахмет Зайнидинович анықтамасы және жарияланымдары

Мунасипова Малике Ереханқызы анықтамасы және жарияланымдары

Кошанова Майра Данебековна анықтамасы және жарияланымдары

Сапарходжаев Нурбек Пажарбекович анықтамасы және жарияланымдары

Аймбетова Индира Оразгалиевна анықтамасы және жарияланымдары

Ауелбеков Ержан Бураханович анықтамасы және жарияланымдары

Исаев Ғани Исаұлы анықтамасы және жарияланымдары

Рустамбекова Мухаббат Ерубаевна анықтама және жарияланымдар

Кошанова Майра Динебековна анықтама және жарияланымдар

Омаров Бахытжан Султанович анықтама және жарияланымдар

Байтуова Айгуль Назировна анықтама және жарияланымдар

Напишите свой вопрос

 

×