Tasarım

İlmi Derece

Sanat Bakaloryası

Eğitim Programının Amaç ve Fınksiyonları

Eğitim sistemi ile ilgili toplum, devlet ve özel kişi talepleri karşılamak, eğitim konusu, tipi ve süresini seçebilme imkanlarını sağlanmalıdır. Mesleki eğitim sistemi sonradan lisans, yüksek lisans ve doktora programalrı esasında kadro hazırlık sistemine dönüşür. Lisans programında geniş bazlı eğitim aranmaktadır, bu nedenle gelecek uzmanlar temel ve özel bilgileri öğrenerek displinler arası metodoloji ve kendini geliştirme yöntemlerinin benimsemelidir. Lisans Programı kredi teknolojisi esasında gerçekleştirilmiş olup temel, genel ve mesleki eğitimden oluşmaktadır. Eğitimin belirli içeriği, yabancı tecrübesini göz önünde bulundurarak öğretimin tipik planlarında yer almalı. Lisans Programının süresi 5 yıldır. Sonuçta devlet imtihanı yapılır ve mezun olanlara bakalorya derecesi verilir. Bundan sonra bakaloryalar mastera yapma imkanlarına sahiptir. Yüksek Lisans programı 1-2 senedir. Disipli amaçalari, mezunlardan talepte bulunan bilgi ve yatkınlıklarla eğitim programının içeriği esasında belirlenir.

Genel Eğitim Hedefleri:

– Çok yönlü gelişmiş kişi oluşturmak ve terbiyelemek;

– Dizayn alanında sistemli bilgi ve yatkınlıkları oluşturmak;

– Dizayn alanında kaliteli eğitim süresini sağlamak;

– İlmi araştırmaları yapmak ve yaptırmak;

– Sosyal sipari ve ihtiyaç esasında uluslararası eğitim standartlara göre tasvir sanatları ve çizim uzmanlarının kaliteli hazırlığını sağlamak;

– Tasvir sanatları ve çizim uzmanlarının genel yetkililiklerinin sistemini oluşturmak, yatkınlıkları benimsetmek;

– Manevi ve entelektüel gelişme, psikoloji dayanıklılık, düşünme ve davranış kültürünü öğretmek.

EĞİTİM PROGRAMININ SONUÇLARI

Bilgi:

6B021 – Dizayn Anabilim Dalına kazanmak isteyenler orta okulu veya özel orta okulunda alınan mezun belgesi ve Milli Test sertifikasına sahip olmalıdır. Üniversiteye Miil Testte gerekli puan kazanabilen öğrenciler kabul edilir. Bundan sonra maharet sınavı yapılır. Yabancı öğrenciler ilk sene yazırlık kursubnda dil öğrenmektedir.

Kullanabilmeli:

– Konstruksiyon çalışmalarının kuralları, bu kuralları kullanabilmeli, malzeme ve konstruksiyon arasında ilişkileri ve uygun metod kullanılmalı, konstruksiyon ve tasarımları gerçekleştirilmelidir;

– iki ve üç boyutlu kompozisyonları yapabilmeli, kompozisyonun tasarımda rolünü bilmeli, sanatsal nesneleri yaparken gerekli araçları kullanabilmelidir;

– tasarım kademeleri bilmeli, gerekli araştırmalar yapabilmeli, amaç koymak, gerçekleştirme yollarını bulmak, sonuçlarını değerlendirmek, norm ve standartlara uygun olarak yerine getirmek.

Zorunlu modül eğtim planında öngörülmüştür. Dizayn alanında bunalrın arasında Kazakistan Tarihi, Felsefe, Ekoloji, diğer sosyal ve fen bilimleri, bununla birlikte Kazak, Türk, Rus ve diğer yabancı dilleri öğretilir çünkü bunlar eğitim dilleridir. Aynı zaman bilgisayar öğrenilir ve bilgi dijital sistemleri ve yen teknoloji tarafından teklif edilen bilgileri faydalabilmeli ve kullanabilmelidir.

İhtisas:

– Anabilim Dalını öğrenmek;

– Sanat alanında yeni sğreçlerinde kullanılan bilgileri benimsemek;

– Terbiye ve Pedagoji bilgileri birikmek;

– Eğitim içeriğini öğrenmek, çeşitli eğitim metodları ve teknikleri kullanmak;

– Temel Psikoloji bilgilerine sahip olmak;

– Kendini eğitme yöntemleri öğrenmek;

– Yaratıcılık faaliyetleri gerçekleştirmek, sonuçları değerlendirebilmek;

– Çalışmaları planlanabilmek;

– Mesleki çalışmasının sınırlamalarını bilmek

Yetkililik:

– Dizayn düşüncelerini aktarabilmek, temel fikrini anlayıp açıklayabilmek, kompozisyon modellerini üretmek ve tavsiye etmek, maket ve modelleri yapabilmek, diğer katılımcılarla ekip olarak çalışabilmek.

– Projeyi gerçekleştirmek için İşletmecilik ve Pazarlama uzmanlarıyla sözleşme ve anlaşmaları yapabilmek;

– Dizayn kararları tahlil edebilmek, değerlendirebilmek;

– Çağdaş giysi hazırlama faaliyetlerinde uzman olmak.

Zorunlu Modül
Çağdaş Kazakistan Tarihi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce)
Felsefe
İletişimsel Modülü
Kazakça (Rusça)
İngilizce
Türkçe

TEMEL PROFESYONELLEŞME MODÜLÜ
Modül Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

İcra SanatıTarihi

ModülTasarım temelleri

Tasarım resmi

Kromatik (Renk bilgisi)

ModülMalzeme Bilimi

Malzeme Bilimi

Tasarım Kompozisyonu

Modül Tasarım Boyalı Resmi

Bilgisayarlı  Tasarım  I

Tasarım Boyalı Resmi

Modül – Bilgisayarlı  Tasarım  

Yazı

Desen Teorisi

Modül Kostüm Hazırllama

Kostüm Hazırllama І

Kostüm Hazırlama Teknolojisi І

Modül Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme І

Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme І

Kostüm Tasarım Unsurları ve Süreçleri І

ModülTeknoloji uymak ve tarihi

Kostüm Hazırlama Teknolojisi ІI

Kostüm Hazırllama ІI

Modül Kostüm Crafiği ve kromatik

Kostüm Crafiği Esasları

Кostüm Tarihi

Modül  Tasarım tarihi ve Kostüm Tektoniği

Maddi kültür ve Tasarım Tarihi

Kostüm Tektoniği (Yapısı)

Modül Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme ІI

Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme ІI

Kostüm Tasarım Unsurları ve Süreçleri ІI

Modül Modern Tasarım

Modern Tasarım

Tasarımda Yeni Malzemeler

Modül Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme ІII

Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme ІII

Kostüm Tasarım Unsurları ve Süreçleri ІII

Modül Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme ІV

Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme ІV

Kostüm Tasarım Unsurları ve Süreçleri ІV

Modül Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme V

Kostüm Tasarım Unsurları Projelendirme V

Malzeme (Materyel) ile

Modül Moda Resimi

Moda Resimi

Özel çizimi  І

Giyim Hakkında Bilgi

Seçmeli Dersler
Türk Devletleri Tarihi
Yesevilik
Kişiarası İletişim Psikolojisi
Siyasetbilimi
Akmeoloji, Özel ve Sosyal Başarıları Temeli
Kültür ve Din
Sosyoloji
Yaşam Güvenliği

Ekoloji ve Sürekli Gelişim

Hukuk Esasları

İktisad Teorisi
Atatürk İlkeleri
Eleştirisel Düşünme
Devlet Dilinde Yazışma

Emek Koruma
Ebedi Ülke

ОЕА1   Kostüm Tasarımı

Modül Tasarım kompozisyonu

Ürün Tasarım (Süsleme

Kompozisyonu Kumaşa Uygulama

Modül  Toplama Projelendirmesi

Kiyafetleri Set Şeklinde Projelendirme

Koleksiyon Kostüm (kiyafet) Projelendirme

 

ОЕА2  Grafik Tasarım

ModülGrafik Tasarımı

Grafik Tasarım Tipolojisi

Reklama ve Pazarlama

Modül –  Yayın Grafi

Reklamın Özel Çeşitleri

Reklam ve Yayın Grafiği

Mesleki Staj
Staj Uygulamaları, KC Eğitim ve İlim Bakanlığı tarafından onaylanan süre ve standartlarına göre gerçekleştirilir:

  • 1,2-sınf: “Eğitim Stajı I” – Maşat Dağ Boğazında – 3,2 hafta;
  • 3,4 – sınf: “Üretim Stajı III” – Moda atölyesi ve Dikiş Fabrikalarında– 2.5 hafta;
  • 5- sınf: : “Üretim Stajı III” – Ulusal, İl, İlçe ve Şehir Moda atölyelerinde, Dikiş Fabrikalarında ve okullarda – 10 hafta
  • 5- sınf: “Diploma Öncesi Stajı” – UTKÜ atölyesinde – 5 hafta 

Hangi kurumlarda öğrenciler uygulama stajını yapabilir?

Türkistan Örgü ve İşleme Okulu

B.B.Joldasova

Kısa bılgı

Anabilim Dalı

Tasarım
Şifre
6B021
Fakülte
Sanat
Eğitim Seviyesi
Lisans
Eğitim Tipi
Örgün Eğitim
Disiplin Seçimi
Sınav
Uzmanlık Dersi
Sınav
Geçerli Puan
Kazakça 94, Rusça 88
Çğertim Ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

350 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×