Ospanov Bolat Jumaguloğlu

Sahne Sanatları» Bölüm Başkanı

Sahne Sanatları Bölümü

Sahne Sanatları Bölümü, rekabetçi, bireysel bir şekilde özelliklerini geliştirmiş, yüksek eğitim almış, son derece profesyonel, yaratıcı düşünmede büyük bir bilimsel potansiyele sahip, tiyatromuza düşünsel katkılar sağlayabilecek nitelikte ve yaratıcılıkta oyuncular yetiştirmek adına uygulama kadar tiyatro düşüncesini de besleyecek bir eğitim vermeyi hedeflemektedir.

Sahne Sanatları Bölümü; eğitimine Kazakistan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı, Tarlan Ödülü sahibi, Profesör R.Seytmetov’un öncülüğünde 060200-″Sahne Sanatları″ disiplini ile Eylül 1995 döneminde başlamıştır. Bu eğitim, 2000 yılında 050106-″Müzik Eğitimi″, 2004 yılından itibaren 050409-″Koreografi″, 050403-″Vokal Sanatı″, 050404-″Geleneksel Müzik Sanatı″ disiplinleri ile tamamlanır, oyunculuk sanatının özünü kavramış, sanatçı olabilmek için öncelikle iyi insan olabilmeyi şiar edinmiş, paylaşımcı, yeniliklere açık, hem oyuncu hem de gelecekte akademisyen olabilecek mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. 2004 yılında ayrı Sanat Fakültesi olarak kurulur, 2006 yılında ise Sanat ve Spor Fakültesi olarak eğitimine devam etmektedir.

Sahne Sanatları Bölümü, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sanat Fakültesine ait kurulur. Bölüm, ″Sahne Sanatları″ ve ″Müzik Eğitimi″ bölümlerinin birleşmesi ile kurulur. Günümüzde B027-″Teator Sanatı″, В006-″Müzik Eğitimi″, В028-″Koreografi″, В021-″ Sahne Sanatları ″, В025-″Geleneksel Müzik Sanatı″ branşında öğrencileri hazırlar. Sahne Sanatları alanı mezunları tiyatrolarda, dans topluluklarında, festivallerde, kültür ve sanat mekânlarında, eğitim kurumlarında, medya kuruluşlarında ve yaratım sürecinin çeşitli alanlarında çalışma fırsatı elde ederler. Bölümde  1 Doç.Dr., 2 KC Halk Sanatçısı, 2 Doç., 2 UTKÜ Prof.Doç., 1 Onursal Sanatçı, 3 KC Kültür Emektarı toplam 27 öğretim elemanı çalışmaktadır. Bilimsel potansiyel  yüzde % 25. Bölümde, üniversiteler arası “En iyi öğretmen” ödülünü kazanan okutman R.Sıdıkova çalışmaktadır. Öğretim elemanları; öğrencilerimize, üniversiteye kaydoldukları andan itibaren eğitim süreçlerinin her aşamasında; hazırlık, proje, performans ve değerlendirme aşamalarında, ders içinde ve dışında danışmanlık hizmeti vererek öğrenci-öğretim üyesi ilişkisine süreklilik kazandırırlar. Sahne Sanatları Bölümü, alanında ilham verici çalışmalara imza atacak oyuncular yetiştirmek amacıyla eğitimini, uygulama dersleri ile uygulamayı bilinçlendirecek ve zenginleştirecek ölçüde teorik dersler ve temel sanat eğitimi arasındaki hassas dengeye oturtmuştur. Oyunculuk, sahne çalışmaları, doğaçlama, ses ve konuşma, hareket, sahne dövüşü teknikleri, dans, şan ve kamera oyunculuğu gibi uygulamalı derslerin yanı sıra metin çözümlemeleri, estetik, felsefe, uygarlık tarihi, drama tarihi ve dramaturji gibi kuramsal dersler verilir. Uygulamanın sağlam bir temele oturtulması için teorik derslerle birlikte geniş bir yelpazeye yayılmış olan temel sanat eğitimi de verilmektedir. Böylece tiyatro, sinema ve televizyona oyuncu yetiştiren bölümümüzün öğrencilerinin donanımlı birer sanatçı olmaları sağlanır.

Oyunculuk eğitimi, teorik ve uygulamalı dersleri çalışmalarını kapsayan 4 yıllık bir eğitimdir. В027-″ Tiyatro sanatı″, В006-″Müzik Eğitimi″, В028-″Koreografi″, В021-″ Sahne Sanatları″, В025-″Geleneksel Müzik″ Sanatı branş üzerine toplam 30 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümde  1 Dr., 2 Doç., 2 KC  Halk Sanatçısı,  2 UTKÜ Prof. Doç., 1 Onur Sanatçısı, 3 KC Kültür Emektarı (5 Devlet Ödülü sahibi) 15 okutman çalışmaktadır. Yukarıda adı geçen disiplinleri tecrübeli, nitelikli okutmanlar yürütür. Sahne Sanatları Bölümü bünyesindeki her Anasanat Dalı, her yıl sene boyunca çalışılan prodüksiyonlarını yurt içi ve yurt dışında seyirci ile buluşturma olanağına sahiptir. Ayrıca, eğitimine katkısı olacak ve alanında yetkin sanatçılar da çeşitli seminer ve atölye çalışmaları yoluyla, öğrencilerle buluşturulur. Ara sınav, sınav soruları, test soruları, serbest öğrenci çalışmaları Yüksek Öğretim okulları taleplerine uygun hazırlanır.

Bölümün bilimsel ve araştırma çalışmalarının tematik odak noktası: «manevi modernleşme alanında Türk el sanatlarının sürekliliği: Sanat Tarihi ve etnopedagoji konularında teorik ve metodolojik bağların gösterilmesi». Her yıl öğrenciler arasında Cumhuriyetçi araştırma çalışmalarına katıldı ve PKK’nın eğitim ve bilim Bakanı diplomalarına layık görüldü.

Sahne Sanatları Bölüm öğretmenleri tarafından dini aşırılık ve terörizm konusunda ters dini hareketlere karşı mücadele amacında öğrenciler arasında propaganda çalışmaları gerçekleştirilir. Öğretim yılı boyunca öğrencilerin yatakhanelere yerleşmesi, yatakhane kurallarına uyması, hijyen kurallarına uygun yaşamı, sessizlik normlarına uyması, sosyo-kültürel etkinliklere katkıda bulunması gibi eğitim çalışmaları programlı şekilde kendi kategorisinde gerçekleştirildi. Bizim asıl amacımız, kaliteli eğitim almış ve ahlaklı personel akışını geliştirmek.Ayrıca, bölüme bağlı, öğrencilerden kurulu “Közkaras” tiyatrosu çalışmaktadır. Bugünün öğrencileri, gelecekte sanat ve kültür alanında emekler verecek kamu figürleri, bölüm başkanları, siyasi yaşama aktif katılan kültür ve sanat savunucusu olacaklarını akılda tutmalı. Temel amaç ve hedefimimz, kaliteli öğretim ve eğitim. Çünkü eğitim sürecinde ancak eğitim ve mesleki becerilerin birleştirilmesiyle verimli olacak.

Напишите свой вопрос

 

×