Geleneksel Müzik

Yeterlik

Lisans  Program Kodu:  6B021-″Geleneksel Müzik Sanatı″

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Eğitim Amaçları:·         Ülkenin anayasası, gelenekleri, kültür ve edebiyatı, Türk halkları değerleri ve  geleneklerine saygı, yurtseverlik ruhuyla eğitim;·         yapılan yüksek seviyedeki çalışmalarla öğrencilerin teknik ve artistik olarak en üst düzeye ulaşıp profesyonel kariyere hazır duruma gelmeleri hedeflenmektedir. ·         disiplinler arası yaklaşımla öğrencilerin bireysel, bedensel ve sosyal farkındalığını geliştirmeyi, fiziksel kapasitelerini artırmayı ve yaratıcılıklarını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

 • Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sahne Sanatları alanı, Uluslararası platformlarda kendi yaratım ve sunum stiline sahip; performans sanatçısı, dansçı, tiyatro ve sinema sanatçısı, yaratıcı, yönetici veya eğitmen olarak yer alabilecek sanatçılar yetiştirmek bu alanın amaçları arasındadır.
 • öğrenciler, hareket tekniklerinden doğaçlamaya, performans incelemelerinden yeni teknolojiler ve sanata, oyunculuktan koreografiye sahne sanatları kapsamındaki her başlığa ilişkin aldıkları derslere ek olarak, ulusal ve uluslararası önde gelen eğitmenlerce yürütülen Beden Odaklı Sanat Atölyeleri’ne katılırlar.

Eğitim Gürevi:·         Sahne Sanatları Bölüm öğrencileri yalnızca iş hayatına hazırlanmaz, yaşadıkları çevreye duyarlı, toplumun kaygılarını paylaşan, topluma katkı sağlayan iyi bireyler olmayı hedefler.

EĞİTİM PROGRAMININ ÇALIŞMA SONUÇLARI

Eğitim:

 • Belli alanlarda dünya ve yerli bilimsel buluşları hakkında; ilmi buluşları pratikte uygulanması bilimsel topluluk ilişkilerinin normları üzerinde araştırmacının bilimsel ve araştırma etiği konusunda bilgili olması.
 • Küreselleşme durumunda arasında yerli bilimsel gelişmelerde modern eğilimleri, yön ve kurallarını, bilgi metodolojisi; belli alanlarda dünya ve yerli bilimsel araştırmaların incelenmesi.
 • Düşünme kültürü yüksek ve geniş bir bakış açısına sahip yüksek eğitimli ferdin oluşumunu etkileyen sosyal, ahlaki ve doğabilimleri üzerine temel bilgiyi kavrama.

Kullanabilme

 • “Geleneksel Müzik Sanatı” branşı öğretiminde eğitim alanındaki hedeflerini formüle etmek ve pratik pedagojik yönü ile bilimsel araştırma ve mesleki eğitim uygulaması ile birlikte oluşturmak.
 • “Geleneksel Müzik Sanatı” branşı öğretiminde araştırma becerileri ve eğitim teorisi ile metodolojisini kavramak.

Nitelikleri:

 • çalışma alanında sistematik bir anlayış, bu alandaki araştırma yöntemlerini kullanarak becerisini göstermek;
 • bilimsel araştırmalarda planlama, geliştirme, uygulama ve uyum becerilerini geliştirmek;
 • tarihsel teorik bilgi araştırma yöntemlerini pratikte uygulama, gereksinimleri tanımlamak için çeşitli yollar uygulama tarifi;
 • kendi tecrübesini, beceri ve bilgi başarılarını toplum ve arkadaşlarıyla paylaşmak;
 • bilgiye dayalı bir toplumun gelişimine katkıda bulunur.

Kurum:

 • Bugünün toplumu, mesleki eğitimli, akıllı, yetenekli, rekabetçi uzmanları gerektirir.

ZORUNLU DERSLER

Devlet Zorunlu Modülü

 • Kazakistan’ın Çağdaş Tarihi
 • Bilgi İletişim Teknolojileri (İngilizce)
 • Felsefe

İletişim Modülü

 • Kazak (Rus) Dili
 • İngiliz Dili (Seviye 1)*
 • İngiliz Dili (Seviye 2)*
 • Türk (Kazak) Dili (Seviye 1)*
 • Türk (Kazak) Dili (Seviye 2)*

TEMEL MESLEKİ EĞİTİM MODÜLLERİ

Modül – Solo I

 •  Uzmanlık I
 • Ses Eğitimi I

  Modül – Müzik Yeteneği I

 • Müzik Teorisi I
 • Sahne Sanatı Tarihi
 • Ses Geliğtirimi

Modül – Solo II

 • Uzmanlık II
 • Müzik Antropoloji

Modül – İletken Tekniği

 • Orkestra Şefi
 • Müzikoloji

Modül – Müzik Tarihi

 • Kazak Müziğinin Tarihi
 • Yabanci Müziğinin Tarihi

Modül- Müzik Yeteneği II

 •  Müzik Teorisi II
 • Solfej

Modül – Solo III

 • Uzmanlık III
 • Özel Pedagoji Eğitim

Modül – Öğretim Yöntemi

 • Özel Ders Öğretim Yöntemi
 • Kazak Müzik Edebiyatı
 • Kazak Halkının Geleneksel Şarkı Söyleme Sanatı

Modül – Solo IV

 • Uzmanlık IV
 • Müzik Alet (Piyano, akordeon, dombra, kobyz)

Modül – Müzik Eserleri Tahlil Etme

 • Sanatçının Özel Konser Repertuvarı
 • Polifoniya

Modül – Solo IV

 • Uzmanlık V
 • Müzik Alet (Piyano, akordeon, dombra, kobyz)
 • Enstrümental Takım

  Modül – Solo VI

 • Uzmanlık VI
 • Sınıf Dışında Müzik Eğitim

Modül – Türk Müzik Sanatı

 • Toplum ve Müzik
 • Basit ve Klasik Müzik

 ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ

Üniversite Seçmeli Modülü

 • Türk Devletlerinin Tarihi
 • Yesevi Bilgisi
 • Bireylerarası İletişim  Psikolojisi
 • Siyaset Bilgisi
 • Akmeoloji, Özel ve Sosyal Başarılar Temeli
 •  Kültür ve Din
 • Sosyoloji
 • Güvenlik Temilleri
 • Çevre Bilimi ve Sürdürülebilir Gelişim
 • Hukuk Temelleri
 • İktisat Teorisi
 • Atatürk İlkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Devlet Evraklar İşleri
 • İş Güvenliği
 • Ebedi Ülke

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİNİN MODÜLLERİ

ÖEY Solist (Bireysel Sanatçı)

Modül – Müzik Eşlik

 • Konser Korosu
 • Piyano

Modül- Enstrümental Takım

 • Vokal Enstrümental Takım
 • Şarkı Fonu

Modül- Müzik Teknoloji

 • Müzik  Eğitim Metodolojisi
 • Şarkı Geleneğini Araştırma Yöntemi

ÖEY 2 Uzmanlık Beceriler

Modül-Orkestra

 • Ritm Dinleme Eğitim
 • Müzik Aletler Takımı

Modül- Oyunculuk Tekniği                                                  

 • Konuşma Kültürü
 • Oyunculuk Doğaçlama

Modül- Müzik Bilimi

 • Müzik Estetik
 • Müzik Kültürü

Ek Eğitim

 • Beden Eğitimi

Mesleki Deneyim Eğitim ve endüstriyel pratikler KC Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süre içerisinde gerçekleşir:1- sınıfta Ahmet Yesevi Üniversitesinde 3 haftalık “Eğitim Deneyimi” düzenlenir;2- sınıfta şehir orta okullarında 5 haftalık “Sürekli Üretim Uygulamaları” düzenlenir;3- sınıfta şehir orta okullarında 5 haftalık “Sürekli Üretim Uygulamaları” düzenlenir;4- sınıfta bölgesel ve şehir orta okullarında 10 haftalık “Endüstriyel Pratik” düzenlenir;4- sınıfta Ahmet Yesevi Üniversitesinde 5 haftalık “Mezuniyet Öncesi Pratik” düzenlenir;Öğrencilerin staj yapmaya mümkün kurumlar:1.     Güney Kazakistan eyaleti, Otırar bölgesi, S.Aliyev orta okulu2.     14 No’lu Orta kul3.     19 No’lu Orta okul

Kısa bılgı

Meslek Adı
Geleneksel Müzik Sanatı
Meslek Kodu
6B021
Fakülte
Sanat
Eğitim seviyesi
Yüksek
Eğitim türü
Örgün Öğretim
Seçmeli dersi
Yetenek Sınavı
Profil dersi
Yetenek Sınavı
Geçerli puan

Mesleğe göre 2 Yetenek sınavı 80 puan

Test sonucunda Kazak Türkçesi ve Kazakistan Tarihi derslerinin puanları da eklenir

Напишите свой вопрос

 

×