Koreografi

Yeterlik

Lisans Program Kodu: 6B021-″Koreografi″

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Eğitim amacı:

·         Ülkenin anayasası, gelenekleri, kültür ve edebiyatı, Türk halkları değerleri ve  geleneklerine saygı, yurtseverlik ruhuyla eğitim;·         yapılan yüksek seviyedeki çalışmalarla öğrencilerin teknik ve artistik olarak en üst düzeye ulaşıp profesyonel kariyere hazır duruma gelmeleri hedeflenmektedir. ·         disiplinler arası yaklaşımla öğrencilerin bireysel, bedensel ve sosyal farkındalığını geliştirmeyi, fiziksel kapasitelerini artırmayı ve yaratıcılıklarını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

 • Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sahne Sanatları alanı, Uluslararası platformlarda kendi yaratım ve sunum stiline sahip; performans sanatçısı, dansçı, tiyatro ve sinema sanatçısı, yaratıcı, yönetici veya eğitmen olarak yer alabilecek sanatçılar yetiştirmek bu alanın amaçları arasındadır.
 • öğrenciler, hareket tekniklerinden doğaçlamaya, performans incelemelerinden yeni teknolojiler ve sanata, oyunculuktan koreografiye sahne sanatları kapsamındaki her başlığa ilişkin aldıkları derslere ek olarak, ulusal ve uluslararası önde gelen eğitmenlerce yürütülen Beden Odaklı Sanat Atölyeleri’ne katılırlar.

Eğitim Gürevi:·         Sahne Sanatları Bölüm öğrencileri yalnızca iş hayatına hazırlanmaz, yaşadıkları çevreye duyarlı, toplumun kaygılarını paylaşan, topluma katkı sağlayan iyi bireyler olmayı hedefler.

 • Öğrencilerin; Oyunculuk, Hareket, Dans, Şan, Konuşma, Kamera ve Oyunculuk gibi uygulamalı dersler,  Türk ile Dünya Tiyatro Tarihi, Oyun İncelemesi, Dramaturji, Oyun Yazarlığı gibi kuramsal derslerle tiyatro adına düşünecek,  kuramsal çalışma yapıp metin üretebilecek, sahne kadar televizyon, sinema gibi mecralarda da oyuncu olarak var olabilecek sanatçılar olmaları sağlanacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI

Eğitim:

·         Belli alanlarda dünya ve yerli bilimsel buluşları hakkında; ilmi buluşları pratikte uygulanması bilimsel topluluk ilişkilerinin normları üzerinde araştırmacının bilimsel ve araştırma etiği konusunda bilgili olması.·         Küreselleşme durumunda arasında yerli bilimsel gelişmelerde modern eğilimleri, yön ve kurallarını, bilgi metodolojisi; belli alanlarda dünya ve yerli bilimsel araştırmaların incelenmesi.

 • Düşünme kültürü yüksek ve geniş bir bakış açısına sahip yüksek eğitimli ferdin oluşumunu etkileyen sosyal, ahlaki ve doğa bilimleri üzerine temel bilgiyi kavrama.

Kullanabilme

 • “Koreografi” branşı öğretiminde eğitim alanındaki hedeflerini formüle etmek ve pratik pedagojik yönü ile bilimsel araştırma ve mesleki  eğitim uygulaması ile birlikte oluşturmak;
 • “Koreografi” branşı öğretiminde araştırma becerileri ve eğitim teorisi ile metodolojisini kavramak.

Nitelikleri:

 • Çalışma alanında sistematik bir anlayış, bu alandaki araştırma yöntemlerini kullanarak becerisini göstermek;
 • Bilimsel araştırmalarda planlama, geliştirme, uygulama ve uyum becerilerini geliştirmek;
 • tarihsel teorik bilgi araştırma yöntemlerini pratikte uygulama, gereksinimleri tanımlamak için çeşitli yollar uygulama tarifi;
 • kendi tecrübesini, beceri ve bilgi başarılarını toplum ve arkadaşlarıyla paylaşmak;
 • bilgiye dayalı bir toplumun gelişimine katkıda bulunur.

Kurum:

Bugünün toplumu, mesleki eğitimli, akıllı, yetenekli, rekabetçi uzmanları gerektirir.

Devlet Zorunlu Modülü

 • Kazakistan’ın Çağdaş Tarihi
 • Bilgi İletişim Teknolojileri (İngilizce)
 • Felsefe

İletişim Modülü

 • Kazak (Rus) Dili
 • İngiliz Dili (Seviye 1)*
 • İngiliz Dili (Seviye 2)*
 • Türk (Kazak) Dili (Seviye 1)*
 • Türk (Kazak) Dili (Seviye 2)*

TEMEL MESLEKİ EĞİTİM MODÜLLERİ

Modül Dans Sanatı І

 • Genç Koreografisi
 • Klasik Dans Sanatı

Modül Dans Sanatı ІІ

 • Halk sahne dansının öğretim yöntemlerinin temelleri I // Latin Amerikan dansı («E», «D» sınıfı)
 • Klasik dans öğretim yöntemlerinin temelleri // Standart dans I («E», «D» sınıflar)

Modül Dans Sanatı ІІІ

 • Klasik dans öğretim yöntemlerinin temelleri // Standart dans II («C» sınıflar)
 • Halk sahne dansının öğretim yöntemlerinin temelleri II // Latin Amerikan dansı («E», «D» sınıfı)

Modül Bale Direktörü Sanatı

 • Bale Direktörü Sanatı І
 • Egzersizler

Modül Dans Sanatı ІҮ

 • Klasik dans öğretim yöntemlerinin temelleri // Standart dans III («C», «B» sınıflar)
 • Dans Sanatı І
 • Halk sahne dansının öğretim yöntemlerinin temelleri III // Latin Amerikan dansı («C» sınıfı)

Modül Dans Sanatı Ү

 • Koreografik Miras
 • Halk sahne dansının öğretim yöntemlerinin temelleri IV // Latin Amerikan dansı («B» sınıfı)
 • Kazak Dans Öğretiminin Teori ve Yöntemleri І

Modül Müzik Tarihi

 • Kazak Müziğinin Tarihi
 • Yabanci Müziğinin Tarihi

Modül Profesyonel Dans Sanatı І

 • Modern І
 • Kazak Dans Öğretiminin Teori ve Yöntemleri ІІ
 • Teori ve klasik dans düet öğretim yöntemleri І

Modül Profesyonel Dans Sanatı ІІ

 • Kazak Dans Öğretiminin Teori ve Yöntemleri ІІІ
 • Teori ve klasik dans düet öğretim yöntemleri ІІ

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ

Üniversite Seçmeli Modülü

 • Türk Devletlerinin Tarihi
 • Yesevi Bilgisi
 • Bireylerarası İletişim Psikolojisi
 • Siyaset Bilgisi
 • Akmeoloji, Özel ve Sosyal Başarılar Temeli
 • Kültür ve Din
 • Sosyoloji
 • Güvenlik Temilleri
 • Çevre Bilimi ve Sürdürülebilir Gelişim
 • Hukuk Temelleri
 • İktisat Teorisi
 • Atatürk İlkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Devlet Evraklar İşleri
 • İş Güvenliği
 • Ebedi Ülke

ÖEY Dans öğretmeni

Modül Kompozisyon

 • Modern ІІ
 • Makyaj

ModülBeceri Yöntemleri

 • Dünya Dansları І
 • Oyunculuk Beceri Yöntemleri

ÖEY 2  Bale Direktörü Koreograf

Modül Balo Dansının Tekniği

 • Spor Balo Dansı Yürütme Tekniği
 • Solo dans

Modül Sahne Alan                                                        

 • Sahne ve Üretim Yeterlilik
 • Dekorasyon ve Kıyafet

Ek Eğitim

 • Beden Eğitimi

MESLEKİ UYGULAMALARMesleki DeneyimEğitim ve endüstriyel pratiklerKC Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süre içerisinde gerçekleşir:1- sınıfta Ahmet Yesevi Üniversitesinde 3 haftalık “Eğitim Deneyimi” düzenlenir;

2- sınıfta Çocuk ve Gençlik Şehir Merkezinde 5 haftalık “Sürekli Üretim Uygulamaları” düzenlenir;

3- sınıfta Çocuk ve Gençlik Şehir Merkezinde 5 haftalık “Sürekli Üretim Uygulamaları” düzenlenir;4- sınıfta Çocuk ve Gençlik Şehir Merkezinde 10 haftalık “Endüstriyel Pratik” düzenlenir;4- sınıfta Ahmet Yesevi Üniversitesinde 5 haftalık “Mezuniyet Öncesi Pratik” düzenlenir;Öğrencilerin staj yapmaya mümkün kurumlar:

 • Çocuk ve Gençlik Şehir Merkezi

Kısa bılgı

Meslek Adı
Koreografi
Meslek Kodu
6B021
Fakülte
Sanat
Eğitim seviyesi
Yüksek
Eğitim türü
Örgün Öğretim
Seçmeli dersi
Yetenek Sınavı
Profil dersi
Yetenek Sınavı
Geçerli puan

Mesleğe göre 2 Yetenek sınavı 80 puan

Test sonucunda Kazak Türkçesi ve Kazakistan Tarihi derslerinin puanları da eklenir
Eğitim ücretleri tutarı

K.C. vatandaşları için (tenge):

350 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×