Müzik Eğitimi

Yeterlik

Lisans Program Kodu: 6B014-“Müzik Eğitimi”

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Eğitim Amaçları:

·         Ülkenin anayasası, gelenekleri, kültür ve edebiyatı, Türk halkları değerleri ve  geleneklerine saygı, yurtseverlik ruhuyla eğitim;·         yapılan yüksek seviyedeki çalışmalarla öğrencilerin teknik ve artistik olarak en üst düzeye ulaşıp profesyonel kariyere hazır duruma gelmeleri hedeflenmektedir. ·         disiplinler arası yaklaşımla öğrencilerin bireysel, bedensel ve sosyal farkındalığını geliştirmeyi, fiziksel kapasitelerini artırmayı ve yaratıcılıklarını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

 • Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sahne Sanatları alanı, Uluslararası platformlarda kendi yaratım ve sunum stiline sahip; performans sanatçısı, dansçı, tiyatro ve sinema sanatçısı, yaratıcı, yönetici veya eğitmen olarak yer alabilecek sanatçılar yetiştirmek bu alanın amaçları arasındadır.
 • öğrenciler, hareket tekniklerinden doğaçlamaya, performans incelemelerinden yeni teknolojiler ve sanata, oyunculuktan koreografiye sahne sanatları kapsamındaki her başlığa ilişkin aldıkları derslere ek olarak, ulusal ve uluslararası önde gelen eğitmenlerce yürütülen Beden Odaklı Sanat Atölyeleri’ne katılırlar.

Eğitim Gürevi:·         Sahne Sanatları Bölüm öğrencileri yalnızca iş hayatına hazırlanmaz, yaşadıkları çevreye duyarlı, toplumun kaygılarını paylaşan, topluma katkı sağlayan iyi bireyler olmayı hedefler.

 • Öğrencilerin; Oyunculuk, Hareket, Dans, Şan, Konuşma, Kamera ve Oyunculuk gibi uygulamalı dersler,  Türk ile Dünya Tiyatro Tarihi, Oyun İncelemesi, Dramaturji, Oyun Yazarlığı gibi kuramsal derslerle tiyatro adına düşünecek,  kuramsal çalışma yapıp metin üretebilecek, sahne kadar televizyon, sinema gibi mecralarda da oyuncu olarak var olabilecek sanatçılar olmaları sağlanacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI

Eğitim:

·         Belli alanlarda dünya ve yerli bilimsel buluşları hakkında; ilmi buluşları pratikte uygulanması bilimsel topluluk ilişkilerinin normları üzerinde araştırmacının bilimsel ve araştırma etiği konusunda bilgili olması.·         Küreselleşme durumunda arasında yerli bilimsel gelişmelerde modern eğilimleri, yön ve kurallarını, bilgi metodolojisi; belli alanlarda dünya ve yerli bilimsel araştırmaların incelenmesi.

 • Düşünme kültürü yüksek ve geniş bir bakış açısına sahip yüksek eğitimli ferdin oluşumunu etkileyen sosyal, ahlaki ve doğa bilimleri üzerine temel bilgiyi kavrama.

Kullanabilme

 • “Müzik Eğitimi” branşı öğretiminde eğitim alanındaki hedeflerini formüle etmek ve pratik pedagojik yönü ile bilimsel araştırma ve mesleki  eğitim uygulaması ile birlikte oluşturmak;
 • “Müzik Eğitimi” branşı öğretiminde araştırma becerileri ve eğitim teorisi ile metodolojisini kavramak.

Nitelikleri:

 • Çalışma alanında sistematik bir anlayış, bu alandaki araştırma yöntemlerini kullanarak becerisini göstermek;
 • Bilimsel araştırmalarda planlama, geliştirme, uygulama ve uyum becerilerini geliştirmek;
 • tarihsel teorik bilgi araştırma yöntemlerini pratikte uygulama, gereksinimleri tanımlamak için çeşitli yollar uygulama tarifi;
 • kendi tecrübesini, beceri ve bilgi başarılarını toplum ve arkadaşlarıyla paylaşmak;
 • bilgiye dayalı bir toplumun gelişimine katkıda bulunur.

Kurum:

Bugünün toplumu, mesleki eğitimli, akıllı, yetenekli, rekabetçi uzmanları gerektirir.

Devlet Zorunlu Modülü

 • Kazakistan’ın Çağdaş Tarihi
 • Bilgi İletişim Teknolojileri (İngilizce)
 • Felsefe

İletişim Modülü

 • Kazak (Rus) Dili
 • İngiliz Dili (Seviye 1)*
 • İngiliz Dili (Seviye 2)*
 • Türk (Kazak) Dili (Seviye 1)*
 • Türk (Kazak) Dili (Seviye 2)*

TEMEL MESLEKİ EĞİTİM MODÜLLERİ

Modül Psikoloji ve Fizyoloji

 • Psikoloji ve Beşeri Kalkınma
 • Yaş Fizyolojisi ve Okul Sağlığı

Modül Müzik Yeteneği І

 • Müzik Teorisi І
 • Müzik Etnografya
 • Ses Geliştirimi

Modül Okul Pedagojisi

 • Pedagoji І
 • Eğitim teorisi ve metodolojisi

Modül İcra Becerileri І

 • Müzik Alet І (piano, accordion, dombra, kobyz)
 • Koro Şefliği І

Modül Müzik Tarihi

 • Kazak Müziğinin Tarihi
 • Yabanci Müziğinin Tarihi

Modül İcra Becerileri ІІ

 • Müzik Alet ІІ (piano, accordion, dombra, kobyz)
 • Koro Şefliği ІІ

Modül Müzik Yeteneği ІІ

 • Müzik Teorisi ІІ
 • Solfej

Modül Müzik Öğretmeninin İcra Becerisi

 • Müzik Eğitiminin Yöntemi
 • Sınıf Dışında Müzik Eğitim
 • Müzik Alet ІІІ (piano, accordion, dombra, kobyz)

Modül Yönetimi, Düzenleme, Değerlendirme

 • Kapsayıcı Eğitim
 • Parametrik Tahmin Teknikleri
 • Eğitim menedjment

Modül İcra Becerileri ІІІ

 • Müzik Alet ІҮ (piano, accordion, dombra, kobyz)
 • Koro Şefliği ІІІ
 • Çağdaş Şarkı Söyleme

Modül İcra Becerileri ІҮ

 • Müzik Alet Ү (piano, accordion, dombra, kobyz)
 • Koro Şefliği ІҮ
 • Koro Sınıfı І

Modül  Türk Müzik Sanatı

 • Toplum ve Müzik
 • Basit ve Klasik Müzik

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ

Üniversite Seçmeli Modülü

 • Türk Devletlerinin Tarihi
 • Yesevi Bilgisi
 • Bireylerarası İletişim Psikolojisi
 • Siyaset Bilgisi
 • Akmeoloji, Özel ve Sosyal Başarılar Temeli
 • Kültür ve Din
 • Sosyoloji
 • Güvenlik Temilleri
 • Çevre Bilimi ve Sürdürülebilir Gelişim
 • Hukuk Temelleri
 • İktisat Teorisi
 • Atatürk İlkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Devlet Evraklar İşleri
 • İş Güvenliği
 • Ebedi Ülke

ÖEY Müzik Öğretmeni

Modül Stüdyo Çalışmaları

 • Stüdyo Çalışmaları
 • Türk dünyasının şarkı sanatı

Modül Müzik Eşlik

 • Konser Korosu
 • Piyano

Modül Müzik Teknoloji

 • Müzik  Eğitim Metodolojisi
 • Şarkı Geleneğini Araştırma Yöntemi

ИОТ 2  Solist (Bireysel Sanatçı)

Modül Ses Tanıma

 • Armoni
 • Kazak Halkının Geleneksel Şarkıcılık Sanatı

ModülOrkestra

 • Ritm Dinleme Eğitim
 • Müzik Aletler Takımı

Modül Müzik Bilim

 • Müzik Estetik
 • Müzik Kültürü

Ek Eğitim

 • Beden Eğitimi

MESLEKİ  UYGULAMALARMesleki DeneyimEğitim ve endüstriyel pratiklerKC Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süre içerisinde gerçekleşir:1- sınıfta Ahmet Yesevi Üniversitesinde 3 haftalık “Eğitim Deneyimi” düzenlenir;2- sınıfta şehir orta okullarında 15 haftalık “Sürekli Üretim Uygulamaları” düzenlenir;3- sınıfta şehir orta okullarında 15 haftalık “Sürekli Üretim Uygulamaları” düzenlenir;4- sınıfta bölgesel ve şehir orta okullarında 10 haftalık “Endüstriyel Pratik” düzenlenir;4- sınıfta Ahmet Yesevi Üniversitesinde 5 haftalık “Mezuniyet Öncesi Pratik” düzenlenir;Öğrencilerin staj yapmaya mümkün kurumlar:-Baytursınov adındaki  №23 No’lu Orta okul-№23 No’lu Orta okul-Müzik okul-N.Torekulov adındaki  №8 No’lu Orta okul

-“Bogen” Orta okul

Kısa bılgı

Meslek Adı
Müzik Eğitimi
Meslek Kodu
6B014
Fakülte
Sanat
Eğitim seviyesi
Yüksek
Eğitim türü
Örgün Öğretim
Seçmeli dersi
Yetenek Sınavı
Profil dersi
Yetenek Sınavı
Geçerli puan

Mesleğe göre 2 Yetenek sınavı 80 puan

Test sonucunda Kazak Türkçesi ve Kazakistan Tarihi derslerinin puanları da eklenir