Vokal

YeterlikLisans Program Kodu: 6B021-“Vokal Sanat” EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ:Eğitim Amaçları:·         Ülkenin anayasası, gelenekleri, kültür ve edebiyatı, Türk halkları değerleri ve  geleneklerine saygı, yurtseverlik ruhuyla eğitim;·         yapılan yüksek seviyedeki çalışmalarla öğrencilerin teknik ve artistik olarak en üst düzeye ulaşıp profesyonel kariyere hazır duruma gelmeleri hedeflenmektedir. ·         disiplinler arası yaklaşımla öğrencilerin bireysel, bedensel ve sosyal farkındalığını geliştirmeyi, fiziksel kapasitelerini artırmayı ve yaratıcılıklarını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

 • Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sahne Sanatları alanı, Uluslararası platformlarda kendi yaratım ve sunum stiline sahip; performans sanatçısı, dansçı, tiyatro ve sinema sanatçısı, yaratıcı, yönetici veya eğitmen olarak yer alabilecek sanatçılar yetiştirmek bu alanın amaçları arasındadır.
 • öğrenciler, hareket tekniklerinden doğaçlamaya, performans incelemelerinden yeni teknolojiler ve sanata, oyunculuktan koreografiye sahne sanatları kapsamındaki her başlığa ilişkin aldıkları derslere ek olarak, ulusal ve uluslararası önde gelen eğitmenlerce yürütülen Beden Odaklı Sanat Atölyeleri’ne katılırlar.

Eğitim Gürevi:·         Sahne Sanatları Bölüm öğrencileri yalnızca iş hayatına hazırlanmaz, yaşadıkları çevreye duyarlı, toplumun kaygılarını paylaşan, topluma katkı sağlayan iyi bireyler olmayı hedefler.
EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARIEğitim:·         Belli alanlarda dünya ve yerli bilimsel buluşları hakkında; ilmi buluşları pratikte uygulanması bilimsel topluluk ilişkilerinin normları üzerinde araştırmacının bilimsel ve araştırma etiği konusunda bilgili olması.·         Küreselleşme durumunda arasında yerli bilimsel gelişmelerde modern eğilimleri, yön ve kurallarını, bilgi metodolojisi; belli alanlarda dünya ve yerli bilimsel araştırmaların incelenmesi.·         Düşünme kültürü yüksek ve geniş bir bakış açısına sahip yüksek eğitimli ferdin oluşumunu etkileyen sosyal, ahlaki ve doğa bilimleri üzerine temel bilgiyi kavrama.Kullanabilme:·         “Vokal Sanatı” branşı öğretiminde eğitim alanındaki hedeflerini formüle etmek ve pratik pedagojik yönü ile bilimsel araştırma ve mesleki  eğitim uygulaması ile birlikte oluşturmak;·         “Vokal Sanatı” branşı öğretiminde araştırma becerileri ve eğitim teorisi ile metodolojisini kavramak.Nitelikleri:

 • Çalışma alanında sistematik bir anlayış, bu alandaki araştırma yöntemlerini kullanarak becerisini göstermek;
 • Bilimsel araştırmalarda planlama, geliştirme, uygulama ve uyum becerilerini geliştirmek;
 • tarihsel teorik bilgi araştırma yöntemlerini pratikte uygulama, gereksinimleri tanımlamak için çeşitli yollar uygulama tarifi;
 • kendi tecrübesini, beceri ve bilgi başarılarını toplum ve arkadaşlarıyla paylaşmak;

·         bilgiye dayalı bir toplumun gelişimine katkıda bulunur.Kurum:

 • Bugünün toplumu, mesleki eğitimli, akıllı, yetenekli, rekabetçi uzmanları gerektirir.

Devlet Zorunlu Modülü

 • Kazakistan’ın Çağdaş Tarihi
 • Bilgi İletişim Teknolojileri (İngilizce)
 • Felsefe

İletişim Modülü

 • Kazak (Rus) Dili
 • İngiliz Dili (Seviye 1)*
 • İngiliz Dili (Seviye 2)*
 • Türk (Kazak) Dili (Seviye 1)*
 • Türk (Kazak) Dili (Seviye 2)*

TEMEL MESLEKİ EĞİTİM MODÜLLERİ

ModülVokal Becerileri I

 • Uzmanlık І
 • Kamera Şarkısı I

Modül Vokal Becerileri ІІ

 • Uzmanlık ІІ
 • Kamera Şarkısı I

Modül- Müzik Yeteneği I

 • Müzik Teorisi I
 • Solfej І

Modül Sanat tarihi

 • Müzik Eşlik
 • Sahne Sanatları Tarihi
 • Vokal Partiler Eğitimi

Modül Vokal Becerileri ІІІ

 • Uzmanlık ІІІ
 • Piyano І

Modül Vokal Becerileri ІV

 • Uzmanlık IV
 • Piyano ІІ

Modül – Müzik Yeteneği ІI

 • Müzik Teorisi ІI
 • Solfej ІІ

Modül Vokal Becerileri V

 • Oda Müziği Sınıfı I
 • Opera hazılığı I

Modül- Müzik Tarihi

 • Kazak Müziğinin Tarihi
 • Yabanci Müziğinin Tarihi

Modül Vokal Becerileri VI

 • Kazak müzik edebiyatı
 • Şarkı Söyleme I
 • Oda Müziği Sınıfı IІ
 • Koro Sınıfı І
 • Özel Ders Öğretim Yöntemi

Modül Vokal Becerileri VII

 • Şarkı Söyleme II
 • Müzik Alet I (Piyano, Akordeon, Dombra, Kobyz)
 • Opera Sınıfı
 • Ses Tekniği

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ

Üniversite Seçmeli Modülü

 • Türk Devletlerinin Tarihi
 • Yesevi Bilgisi
 • Bireylerarası İletişim Psikolojisi
 • Siyaset Bilgisi
 • Akmeoloji, Özel ve Sosyal Başarılar Temeli
 • Kültür ve Din
 • Sosyoloji
 • Güvenlik Temilleri
 • Çevre Bilimi ve Sürdürülebilir Gelişim
 • Hukuk Temelleri
 • İktisat Teorisi
 • Atatürk İlkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Devlet Evraklar İşleri
 • İş Güvenliği
 • Ebedi Ülke

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİNİN MODÜLLERİ

ÖEY Oda Müziği Şarkıcısı

Modül- Stüdyo Çalışmaları

 • Stüdyo Çalışmaları
 • Türk dünyasının şarkı sanatı

Modül – Müzik Eşlik

 • Konser Korosu
 • Sahne Kültürü

Modül Enstrümantal Topluluk

 • Vokal Topluluk
 • Şarkı Fonu

ÖEY 2  Opera şarkıcısı

Modül Ses Tanıma

 • Armoni
 • Çağdaş Şarkı Söyleme

Modül Orkestra                                                        

 • Ritm Dinleme Eğitim
 • Müzik Aletler Topluluğu

Modül-Oyunculuk Tekniği                                                        

 • Konuşma Kültürü
 • Oyunculuk Doğaçlama

Ek Eğitim

 • Beden Eğitimi

MESLEKİ UYGULAMALAR

Mesleki DeneyimEğitim ve endüstriyel pratikler

Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süre içerisinde gerçekleşir:

1- sınıfta Ahmet Yesevi Üniversitesinde 3 haftalık “Eğitim Deneyimi” düzenlenir;

2- sınıfta şehir müzik okulda 5 haftalık “Sürekli Üretim Uygulamaları” düzenlenir;

3- sınıfta şehir müzik okulda 5 haftalık “Sürekli Üretim Uygulamaları” düzenlenir;

4- sınıfta  şehir müzik okulda 10 haftalık “Endüstriyel Pratik” düzenlenir;

4- sınıfta Ahmet Yesevi Üniversitesinde 5 haftalık “Mezuniyet Öncesi Pratik” düzenlenir;

Öğrencilerin staj yapmaya mümkün kurumlar:

 • Müzik okul

Kısa bılgı

Meslek Adı
Vokal Sanatı
Meslek Kodu
6B021
Fakülte
Sanat
Eğitim seviyesi
Yüksek
Eğitim türü
Örgün Öğretim
Seçmeli dersi
Yetenek Sınavı
Profil dersi
Yetenek Sınavı
Geçerli puan

Mesleğe göre 2 Yetenek sınavı 80 puan

Test sonucunda Kazak Türkçesi ve Kazakistan Tarihi derslerinin puanları da eklenir

Напишите свой вопрос

 

×