Enformatik Öğretmenliği

Program açıklaması

YETERLİLİĞİ

Lisans (6B015- Enformatik)

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kazakistan Cumhuriyetinde dilleri geliştirme ile kullanmanın 2011-2020 yıllar için devlet programını uygulama amacında 2016 yılandan başlayarak yüksek eğitimin eğitim pragramlarına eğitmenin tüm dönemlerinde ingilizce dili eğitim kursunu yürütmeye göre değişimler ile tamamlamalar ekleme, 2020-2021 yılları okullarda fen bilimleri dersleri sırasında “Enformatik” dersini ingilizce dilinde eğitme( eğitim verme organizasyonlarının kurulu kararlarının temelinde seçmeye göre) eklenecektiği belirlenmiş.

Buna göre , 2017-2018 eğitim döneminden başlayarak Bilgisayar bilimleri bölümüne bağlı 6B015-Enformatik uzmanlığına göre kabullenen öğrenciler için eğitim işleri tamamen ingilizce dilinde organize edilir. .

Genel eğitimin amaçları:

Devletin anayasasına, geleneğine, kültürü ile edebiyatına, türk dillerinde konuşan halkların değerlerine, örf-adetlere saygı göstermek, vatanseverlik ruhuna terbiyelemek;

Her düzeydeki öğrencilere kaliteli eğitim temelinde modern pedagoji alanındaki genel kültürelle mesleki yeterlilik sahibi, bilim dalında başarı çalışabilen mesleki uzmanları hazırlamak;

Öğrencileri kişisel ve sosyal tarafından geliştirmeye, eğitim sürecini psikolojik-pedagojik açısından sağlamaya, yanı sıra rekabete yetenekli uluslararası şartlarına uygun mesleki bilgisi yüksek enformatik uzmanları hazırlamak.

Genel eğitimin yükümlülükleri:

genel kültürel ile mesleki yeterliliği oluşturmak;

genel insanlık ve sosyal-kişisel değerlerini oluşturmak;

ekolojik, fiziksel kültürü, etik, yasal kültürü ve düşünme kültürünü oluşturmak;

EĞİTİM PROGRAMININ ÇALIŞMA SONUÇLARI

  • Bilgisi: düşünme kültürü yüksek ve dünya görüşü geniş yüksek bilgiye sahip kişinin oluşumuna etkileyecek sosyal-beşeri bilimleri ve fen bilimlerine göre temel bilgilere sahip olmak; enformatiğe göre eğitim dalındaki görevleri formülleştirme ve dikkatle çözebilmesi, pedagojik hizmet dairesinde bilişim teknolojileri kullanabilmesi, araştırmacılık iş faaliyetini başarılı yürütebilmesi doğrusunda ileri bilgiye sahip;

Kullanabilmesi:

kültürlerarası-komünikasyon yeterlilikleri bilmesi, bilgi veren kişilerin sosyal özelliklerini dikkate alarak iletişim oluşturabilmesi ;

mesleki bilgisinin temeli olarak mesleki ve özel nitelikteki temel bilgi, beceri ve özel kişisel kaliteleri oluşturmak;

Yeterliliği:

Mezunlar bilimsel araştırma merkezlerinde, projeli ve bilimsel üretim kurumlarında, yönetim organizasyonlarında, bilişim teknolojiler departmanlarında, sanayı işletmelerinde ve kendi hizmetlerinde bilişim teknolojileri kullanabilen farklı özel biçimdeki diğer kuruluşlarda çalışabilme yeterliliğine sahip.

Yetkinliği:

Bilgiyi eleştirel bakışla değerlendirebilir, pedagojik teknolojileri yararlanma ile becerilerini benimseyen, mesleki dalı ile toplumdaki evrimsel süreçlere adaptasyona yetenekli, mesleki bilimini ömür boyu iyileştirmeyi benimseyen. BKT(Bilişim komünikasyon teknolojileri) sistemlerini ve onların elemanlarını dağıtmak, kurmak, biriktirme ve üretime ekleme ile desteklemeyi gerçekleştirebilir.

Devlet zorunlu modül

Kazakistan’ın modern tarihi

Bilişim-komünikasyon teknolojileri (İngilizce dili )

Felsefe

İletişim modülü

Kazakça (Rusça) dili

İngilizce dili

Türkçe (Kazakça) dili

YÖK(Yüksek Öğretim Kurulumu) seçmeli modül 

Türk devletler tarihçesi

Yasavi bilgisi

Kişilerarası iletişim psikolojisi

Siyaset bilimi

Akemologiya, özel ve sosyal başarılar temelleri

Kültür ve din

Sosyoloji

Yaşam güvenliği temelleri

Ekoloji ve sabit gelişme

Hukuk Temelleri

Ekonomi teorisi

Atatürk ilkeleri

Eleştirel düşünme

Devlet dilinde iş evraklarını yürütme

Emek koruma

Ebedi ülke

Ruh sağlığı ve intihar önleme

Kendini tanıma

TEMEL MESLEKİ MODÜLLER

Modül-Matematik ve programlama

Yüksek matematik I

Programlama I

Bilişimin teorik temelleri

Modül-Psikoloji ve fizyoloji

Psikoloji ve insan gelişimi

Yaş özellikleri fizyolojisi ve okul hijyeni

Modül- Ayrık matematik

Ayrık matematik

Bilgisayar mimarisi I

Modül-Pedagoji ve terbiye çalışmasının metodolojisi

Pedagoji I

Terbiye çalışmalarının teorisi ile metodolojisi

Modül-İnternet teknoloji

Programlama II

İnternet teknolojileri I

Modül-Ağlar ve grafik

Bilgisayar ağları I

Bilgisayar grafiği I

Bilgi güvenliği ve kriptografi

Modül – Enformatik eğitim metodolojisi

Enformatik eğitim metodolojisi

Uygulamalı programlarda  verileri işleme

Modül-Programlama

Programlama III

Veritaban Teorisi I

Modül-Yönetim, organize temek, değerlendirme

Kapsayıcı eğitim

Değerlendirmenin ölçme teknolojileri

Eğitim yönetimi

Modul- İşletim sistemleri

Hesaplama yöntemleri

İşletim sistemleri (Lunix /Unix)

Java Teknolojisi

Modül-Veritabanları

İnternet Teknolojileri IІ

Yapay Zeka Esasları

Veritabanı Teorisi IІ

ÖEY1 E-öğretim sistemi

Modül- Uzaktan eğitim

Uzaktan eğitim teknolojisi

Bilgisayar istatistikleri

Modül- Elektronik ders kitabı oluşturma

Elektronik ders kitabı oluşturma teknolojisi

Görüntü oluşturma ve işleme

Bilişimdeki pedagojik teknolojiler

ÖEY2 Bilgisayarli çizim sistemi

Modül- Üç boyutlu çizimler

Üç boyutlu çizimleri oluşturma

Bilgisayarlı oyun tasarımı oluşturma

Modül-Yeni bilişim teknolojileri

E-eğitim için yazılımlı ürünler ve standartlar

Site yönetim sistemleri

Yeni bilişim pedagojik teknolojileri

Eğitim-üretimli tecrübeler KC Bilgi ve Bilim Bakanlığı onaylayan standartlarında gösterilmiş süreye göre gerçekleşecek:

1 sınıfta “Eğitim tecrübe I” – üniversitenin eğitim laboratuarında geçecek – 3 hafta;

2-3 sınıfta “Pedagojik tecrübe” eyalet bilgi yönetimine bağlı kurumlarda geçecek – 2,5 hafta;

2-3 sınıfta “Üretim tecrübe” şehirlik, bölgesel kurumlar, organizasyonlar, işyerlerinde geçecek – 2,5 hafta;

4 sınıfta “Üretimli (pedagojik) tecrübe” eyalet bilgi yönetimine bağlı kurumlarda, şehirlik, bölgesel kurumlar, organizasyonlar, işyerlerinde geçecek – 10 hafta ;

4 sınıfta “Teze ön hazırlık tecrübe” üniversite bölümlerinde geçecek – 5 hafta.

Öğrenciler hangi kurumlarda tecrübeden geçe bilir ?

  • Türkistan şehri idari eğitim bölümüne bağlı eğitim kurumları
  • Kentau şehri idari eğitim bölümüne bağlı eğitim kurumları
  •  “Güney Kazakistan eyaletinin bilgi yönetimi ” devlet kurumuna bağlı mesleki eğitim kurumları

Kısa bilgi

Uzmanlığı

Enformatik

Uzmanlık şifresi

6B015

Fakültesi

 

Mühendislik

Eğitim seviyeleri

Birinci yüksek bilgi

Eğitim türleri

Gündüz

Seçmeli ders

Fizik

Uzmanlık ders

Matematik

Geçerli puan

50-140

Напишите свой вопрос

 

×