Enformatik

YETERLİLİĞİ

Fen bilimleri lisansı (6B061- Enformatik)

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel eğitimin amaçları:

6B061 –Enformatik uzmanlıklarına göre fen bilimlerinin lisans öğrencilerini hazırlamak eğitim pragramının esas amacı: enformatik, bilişim teknolojileri, bölgesel ve küresel bilişim ağları ve internet-teknolojileri dalında bilgili uzman hazırlamak.

Genel eğitimin yükümlülükleri:

 • Bilgisayarlı teknolojiler metodolojisini kullanacak dallarda bilimsel araştırmaları yapmaya hazırlamak;
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarını, ders dallarının modellerini ve teknik araçlarının imkanlarını analiz etme temelinde mesleki hizmet nesnelerinin özel bileşenlerinin gereksinimlerini ve sınıflandırmalarını hazırlamayı öğretmek;
 • Belirlenen zamanda belirli kalite ile mesleki hizmetin nesnelerin hazırlama sürecini organize etme becerilerini oluşturma.

EĞİTİM PROGRAMININ ÇALIŞMA SONUÇLARI

Bilgisi:

Otomatikleştirilmiş tasarım, matematiksel hesaplamalar, sayısal yöntemler, çözümleri kabüllenme teorisi, akıllı bilgi sistemleri, bilişim system tasarımı, modern programlama dilleri, multimedyalı sistemleri tasarlamak ve oluşturmak, bilgi işleme yöntemleri üzerinde temel eğitim alacak.

Kullanabilmesi:

Mesleki hizmet alanı üzerinde alan bilgilerini işletim sistemleri için bilişimle sağlamak, çeşitli dairedeki ağlar için bilişim ve yazılımla sağlamayı gerçekleştire bilir, soyutlu kavramları bilimsel araştırmalar, süreçlerin doğal animasyonu ve bilgisayarlı görselleştirme, veritabanlarını yönetme alanlarında kullanılabilir .

Yeterliliği:

Bilişim sistemleri hazırlayacak, ekleyecek ve iş aşamasında faydalanacak devletin, özel kurumlar ile organizasyonlarda (telekomünikasyon, bilim ile bilgi verme, sağlık koruma, tarımcılık, hizmet verme, idari yönetim, ekonomi, iş, çeşitli teknolojileri yönetme) hizmet yapabilir.

Yetkinliği:

Bilgisini ve becerilerini pratik üzerinde kullanacak, bilişimin avantajlarıyla dezavantajlarını eleştirel bakışla değerlendire bilir, kendinin bakışını ispatlayarak ve yeni çözümler suna bilir; modern bilişim teknolojileri öğrenme ve mesleki alanda kullanmaya yetenekli. Yanısıra, kendi zamanını verimli organize etmeye, sorumluluğu kendine alması, teknik güvenlik kurallarına uymak, çevreyi koruma yeteneğine sahip, teorik ve pratik arştırmalar, matematiksel analizler ile modelleme yöntemlerini kullanabilme yeteneği var; tipik mesleki hesapların matematiksel modelini oluşturabilmek, onların çözme yollarını bulabilmek ve alınan matematiksel sonuçlarının mesleki(fiziksel) anlamını yorumlayabilir; standartları kullanmaya, proje oluşturmada modern modeller ile kaliteyi değerlendirme yöntemlerini alma yeteneğine sahip.

Devlet zorunlu modül

 • Kazakistan’ın modern tarihi
 • Bilişim-komünikasyon teknolojileri(ingilizce dili )
 • Felsefe

Komünikasyon modülü

 • Kazakça (Rusça) dil
 • İngilizce dili
 • Türkçe (Kazakça) dili

YÖK (Yüksek Öğretim Kurulumu) seçmeli modül 

 • Türk devletler tarihçesi
 • Yasavi bilgisi
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset bilimi
 • Akemologiya, özel ve sosyal başarılar temelleri
 • Kültür ve din
 • Sosyoloji
 • Yaşam Güvenliği Temelleri
 • Ekoloji ve sabit gelişme
 • Hukuk Temelleri
 • Ekonomi teorisi
 • Atatürk ilkeleri
 • Eleştirel düşünme
 • Devlet dilinde iş evraklarını yürütme
 • Emek koruma
 • Ebedi ülke

TEMEL MESLEKİ MODÜLLER

Modül-Matematik ve programlama

 • Yüksek matematik I
 • Programlama I
 • Bilişimin teorik temelleri

Modül – Matematik  ve fizik

 • Yüksek matematik II
 • Fizik I

Modül- Ayrık matematik

 • Ayrık matematik
 • Bilgisayar mimarisi I

Modül-Veriler yapımı

 • Algoritmalar ve veriler yapımı
 • Devre tasarım temelleri

Modül-İnternet teknoloji

 • Programlama I
 • İnternet teknolojileri I

Modül-Ağlar ve grafik

 • Bilgisayar ağları I
 • Bilgisayar grafiği I
 • Bilgi güvenliği ve kriptografi

Modül-Programlama

 • Programlama III
 • Bilgisayar grafiği II

Modül – Algoritmalar teorisi

 • İnsanın bilgisayarla iletişimi
 • Paralel hesaplamalar sisteminin mimarisi

Modül-sayısal yöntemler

 • Veritabanlar teorisi
 •  Sayısal yöntemler

Modul- İşletim sistemleri

 • Programlama IV
 • İşletim sistemleri (Lunix/ Unix)
 • Java teknolojileri

Modül-Veritabanları

 • İnternet teknolojileri II
 • Yapay  zeka temelleri
 • Veritaban teorisi II

ÖEY1 Bilgi işleme teknolojisi

Modül-Bilgi işleme

Diller ile otomatlar teorisi

Görüntüleri montajlama

Modül-Uygulamaları hazırlama

Python dilinde uygulama oluşturma

Mobil uygulamalar oluşturma

Bilgisayarlı matematiksel sistemler

Özel eğitim yörüngesi

ÖEY2 Multimedyalı teknolojiler ve modelleme

Modül-Matematiksel ve bilgisayarlı modelleme

Matematiksel ve bilgisayarlı modelleme

Algoritmalar teorisi

Modül – Multimedya

Jeoenformatik temelleri

Multimedyalı yugulamalar oluşturma

Otomatikleştirilmiş tasarım sistemi

Eğitim-üretimli tecrübeler KC Bilgi ve Bilim Bakanlığı onaylayan standartlarında gösterilmiş süreye göre gerçekleşecek:

Lisans:

1 sınıfta “Eğitim tecrübe I” – üniversitenin eğitim laboratuarında geçecek – 3 hafta;

2-3 sınıfta “Pedagojik tecrübe” eyalet bilgi yönetimine bağlı kurumlarda geçecek;

2-3 sınıfta “Üretim tecrübe” şehirlik, bölgesel kurumlar, organizasyonlar, işyerlerinde geçecek – 2,5 hafta;

4 sınıfta “Üretimli (pedagojik) tecrübe” eyalet bilgi yönetimine bağlı kurumlarda, şehirlik, bölgesel kurumlar, organizasyonlar, işyerlerinde geçecek – 10 hafta;

4 sınıfta “Teze ön hazırlık tecrübe” üniversite bölümlerinde geçecek – 5 hafta.

Yüksek lisans:

1-sınıfta üniversite laboratuarlarında geçecek “Araştırma deneyimi” – 6 hafta;

2-sınıfta üniversite fakültelerinde geçecek “Pedagojik tecrübe” – 3 hafta;

2-sınıfta üniversite geçecek “Araştırma deneyimi” – 6 hafta;

Öğrenciler hangi kurumlarda tecrübeden geçe bilir?

 • «Kaz Micro Finance»: SSO-ğı (Sorumluluğu Sınırlanan Ortaklık)
 • “Astana inşaat konstrüksyonu” SSO
 • “Tek emeklilik toplama fonu” GKE(Güney Kazakistan Eyaleti)
 • Türkistan şehri idari eğitim bölümü
 • “Türkistan-kredi” kredi ortaklığı SSO(Sorumluluğu Sınırlanan Ortaklık)
 • Türkistan şehir idarisi “Ekonomy ve maliye bölümü ” devlet kurumu
 • Türkistan şehri ŞG(Şahsi Girişimcilik) “Seyitova K.Z.”
 • GKE “Peleng” SSO-nın Türkistan şehrindeki şübesi ve vs.

Kısa bilgi

Uzmanlığı

Enformatik

Uzmanlık şifresi

6B061

Fakültesi

Mühendislik

Eğitim seviyeleri

Birinci yüksek bilgi

Eğitim türleri

Gündüz

Seçmeli ders

Fizik

Uzmanlık ders

Matematik

Geçerli puan

50-140

Eğitim ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

350 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.