Elektrik Enerjisi

YETERLİLİĞİ

Teknik ve teknolojiler lisansı (6В062-Elektrik mühendisliği ve elektrik mühendisliği)

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel eğitimin amaçları:

 • Ülkenin anayasasına, geleneğine, kültürü ile edebiyatına, türk dili halklarının değerlerine, örf – adetlere saygı göstermek, vatanseverlik ruhunda eğitim ;
 • öğrencileri kişisel ve sosyal yönünden geliştirmeye, eğitim sürecini elektrik  enerji ve mesleki eğitimini uzmanlık profile göre sağlamaya, yanı saıra eğitim sürecinin sosyal dallarını koordine etmeye amaçlanan mesleki faaliyeti gerçekleştirmeye ve rekabete yetenekli uluslararası şartlara uygun mesleki yeterliği yüksek nitelikteki mühendis ve enerji uzmanı hazırlamak ;
 • araştırmacılık beceriye sahip ve şahsi araştırmacılık çalışmaları projelemeye, gerçekleştirmeye, danışmanlık yapmaya, sektörel bilimsel yönelişleri koordine etmeye yeteneği yüksek bilgili uzman hazırlamak ;

Genel eğitimin yükümlülükleri:

 • teknolojik komplekslerinin otomasyonu ve elektrikli transmisyonu. Şimdiki bilişim teknolojileri, ulusal iletişim aracı olarak yabancı dillerini bilme esasında elektrik enerjisi sistemleri doğrusunda bilgiyi sağlamak ;
 • mesleki bilgisinin temeli olarak elektrik santralları, elektrik şebekeleri ile sistemleri, oluşturulmayan ve adetten olmayan enerji kaynakları dallarını oluşturmak ;
 • teori ile pratiği birleştirerek elektrik enerjisi yönelişindeki bilimsel araştırma çalışmaları ile mesleki hizmete hazırlamayı oluşturmak ;

EĞİTİM PROGRAMININ ÇALIŞMA SONUÇLARI

Bilgisi:

 • öğrenci şimdiki elektrik enerji dalındali yeri ile görevini analiz etmeyi kavrayacak;
 • düşünme kültürü yüksek dünya bakışı geniş yüksek eğitimli şahsın oluşmasına etkileyecek sosyal-beşeri bilimleri ve fen bilimleri üzerinde temel bilgileri benimseyecektir;
 • yeni bilişim araçları ile onların kullanılmasını benimseyecektir.

Kullanabilmesi::

 • otomasyon ve tekniğe göre eğitim dalındaki görevleri formüle etme ve özenle çöze bilmesi, endüstrel hizmet çevresinde KÖCvO (Kontrol-ölçü cihazı ve otomasyon)  kullanılabilmesi, araştırmacılık iş-hareketini kârlı yapabilmesi  lâzım ;

Yeterliliği:

 • mesleki bilgisinin temeli olarak teknik ve özel özellikteki esasi bilgi, beceri ve  tek kişisel kaliteleri oluşturmak
 • teori ile pratiği birleştirerek pedagojik yönelişteki bilimsel araştırma çalışmaları ile mesleki hizmete hazırlamayı kullanabilmesi lâzım

Yetkinliği:

Gelecek mühendis-enerji uzmanı elektrik enerjili sistem özel blokları ile araçlarını hesaplamaya ve sistemi tasarlamak için standartlı ölçüleme ve bilişimli araçlara seçmeye; lazım standartlar ile teknik durumlara uygun projeli evraklama hazırlamaya uygun olmalı.

Devlet zorunlu modül

 • Kazakistan’ın modern tarihi
 • Bilişim-komünikasyon teknolojileri(ingilizce dili )
 • Felsefe

İletişim modülü

 • Kazakça (Rusça) dili
 • İngilizce dili
 • Türkçe (Kazakça) dili

YÖK (Yüksek öğretim kurulumu) seçmeli modül 

 • Türk devletler tarihçesi
 • Yesevi bilgisi
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset bilimi
 • Akemologiya, özel ve sosyal başarılar temelleri
 • Kültür ve din
 • Sosyoloji
 • Yaşam Güvenliği Temelleri
 • Ekoloji ve sabit gelişme
 • Hukuk Temelleri
 • Ekonomi teorisi
 • Atatürk ilkeleri
 • Eleştirel düşünme
 • Devlet dilinde iş evraklarını yürütme
 • Emek koruma
 • Ebedi ülke

TEMEL PROFİL MODÜLLERİ

Modül-Matematik ve programlama

 • İleri matematik I
 • Programlama I
 • Olasılık teorisi

Modül – Matematik  ve fizik

 • İleri matematik II
 • Fizik I

Modül-Ayrık matematik

 • Ayrık matematik
 • Bilgisayar mimarisi I

Modül- Elektrik devreleri I

 • Elektrik devreleri I
 • Elektrik yönetim mühendisliğine giriş

Modül- Elektrik devreleri II

 • Elektrik devreleri II
 • Elektronik I

Modül-Elektrikle donatmak ve yeni enerji kaynakları

 • Elektrik santralları ve yedek santral
 • Yenilenebilen enerji kaynakları
 • Elektroteknikli malzemeler tanıma
 • Mühendislik grafik (Kompas 3d)

Modül-Elektrik makineleri ve elektronik

 • Elektrik makineleri I
 • Elektronik II

Modül-Elektrik enerjisiyle donatmak

 • Projeleri yönetmek ve organize etmek
 • Elektrik donanımları
 • Transformatör toplama ve tasarlama
 • Aydınlatma teknolojisi ve tasarlama

 

Modül-Bilgiyi ölçme ve otomasyon yönetimi

 • Bilgi ölçme tekniği
 • Elektrik makineleri II
 • Otomasyon yönetimi
 • Elektronikli değiştirme teknik

Modül-Elektrik sistemleriyle donanımları        

 • Enerji geçirme sistemleri
 • Elektronik araçlar ve yönetim
 • Endüstriyi elektrikle donatmak

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİNİN MODÜLLERİ

ÖEY1 Enerji saptamaları

Modül – Yüksek gerilimli teknik ve metroloji

Yüksek gerilimli teknik

Metroloji, standartlama ve sertifikalama

Modül-Elektrik transmisyonu ve elektrik sistemleri

Elektrik transmisyonu

Üretimin elektrik transmisyonu ve sistemleri

Röleli korunma ve otomasyon

ÖEY2 Elektrik enerjili sistemler

Modül-Standartlama esasları ve elektronik

Güçlülük elektroniği

Standartlama esasları

Modül-Elektrik santrallarını tasarlama ve koruma

Sistemleri yönetme

Elektrik santralını tasarlama

Elektrik santralını koruma

Mesleki tecrübe
 Eğitim-üretimli tecrübeler KC Bilgi ve Bilim Bakanlığı onaylayan standartlarında gösterilmiş süreye göre gerçekleşecek:

1 sınıfta “Eğitim tecrübe” üniversitenin eğitim laboratuarlarında geçecek– 3 hafta;

2 sınıfta “Üretim tecrübe I” üretim tesislerinde yapılacak – 2,5 hafta;

3 sınıfta “Üretim tecrübe II” şehirlik, bölgesel kurumlar, organizasyonlar, işyerlerinde geçecek – 2,5 hafta;

4 sınıfta “Üretim tecrübe” eyaletli kurumlarda, şehirlik, bölgesel kurumlar, organizasyonlar, işyerlerinde geçecek – 10 hafta;

4 sınıfta “Teze ön hazırlık tecrübe” üniversitenin Elektrik mühendisliği bölümünde geçecek – 5 hafta.

Öğrenciler hangi kurumlarda tecrübeden geçe bilir?

 • Kentau şehri “Kentau transformatör tesisi”
 • Türkistan şehrine bağlı üretim tesislerinde
 • Kentau şehrine bağlı üretim tesislerinde

Kısa bilgi

Uzmanlığı

Elektrik enerjisi

Uzmanlık şifresi

6В062

Fakültesi

Mühendislik

Eğitim seviyeleri

Birinci yüksek eğitim

Eğitim türleri

Gündüz

Seçmeli ders

Fizik

Uzmanlık ders

Matematik

Geçerli puan

50-140

Eğitim ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

330 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

450 000 tg.