Elektrik Mühendisliği ve Otomasyon

YETERLİLİĞİ

Teknik ve teknolojiler lisansı (6В063 – Elektrik Mühendisliği ve Otomasyon)

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel eğitimin amaçları:

6В061- Otomasyon ve yönetim uzmanlığına göre Teknik ve teknolojiler lisansını hazırlama eğitim programının esas amacı: otomasyon ve yönetime göre eğitim alanındaki mesleki hizmetin hepsi türlerini uygulamak için lazım bilgi, yeterlik ve becerileri, benimsemesi gerekli bilgili uzman hazırlamak . Mezunlar, devlet yönetim kuruluşlarında, sanayi işletmelerinde, finansal kurumlarda, bilimsel araştırma kurumlarında, eğitim kurumlarında, ticari şirketler ile firmalarda bilgisayarlı ve bilgi hizmetleri yapmak için hazırlanacak .

Genel eğitimin yükümlülükleri:

 • otomasyon, bilgisayar bilimi ve yönetim alanlarında tamamen ve kaliteli mesleki bilim ve mesleki yetkinliğine ulaşmak;
 • kendini iyileştirmeye ve kendini geliştirmeye, becerileri ile ihtiyaçlarını, eseri yeni bilgileri bağımsız olarak aktif hayata hazırlanma yetenekliğine ulaşmak  ;
 •  istenilen yöne derinlemesine teorik ve pratik hazırlığa ulaşmak;
 •  yüksek seviyedeki uzmanları hazırlama ve mesleki kültür, onun içinde iletişim, sivil pozisyonu oluşturmak ;

EĞİTİM PROGRAMININ ÇALIŞMA SONUÇLARI

Bilgisi:

sistemlerin esas algoritmalı belirtileri ile uygun algoritmik şemasını, artıları ile eksiklerini, kapalı olmayan sistemlerin rolünü, geri bağlanma yönetim sistemlerinin ileri prensiplerini, yönetme sistemlerinin sınıflandırmasını oluşturacak,;

—otomasyon ve otomatikleştirilmiş sistemlerin mimarisini gözetmek ve yönetmek için nesneler ile süreçleri, çeşitli halk ekonomisi dallarında organizasyon süreçlerini bilir ;

—modern gelişme süreçleri ve otomatikleştirme ekipmanları ile sistemlerini yönetmeyi öğrenecek ;

Kullana bilmesi:

otomatikleştirme ve yönetim sistemlerini faydalanması için ekipmanlar ile ilişkili üretimini tasarlama standartlarını, metodolojik ve düzgüsel malzemeleri kullanılabilir ;

—bilgisayar, komünikasyon ve  iletişimdeki modern iletişim araçlarını kullanacak ;

—otomosyon ve iletişim sistemlerinin matematiksel, dilbilimi , bilgi ve programla sağlama yöntemleri ile araçlarını hazırlamayı yönetecek ;

—otomosyon ve yönetim sistemlerini, hesaplama ve bilişim süreçlerini düzenlemeyle ilgili yazılımlarla sağlamayı analiz etme yöntemlerini bilir ;

—üretimi organize etme ile bilimsel araştırmaları, ekonomik – örgütsel ve hukuki temellerini düzenleyecek;

Kullanabilmesi:

teknik sistemler, tesislerde teknolojik süreçleri gerçekleştirmeye sistemli analiz etmeyi bilir;

—matematiksel modelin teknik sistemlerini oluşturmayı bilir;

—otomasyon ve yönetim sistemlerinin algoritmalı ve programlar nesnelerini, çeşitli fiziksel ;

Yetkinliği:

Otomatikleştirilmiş yönetim sistemlerinin sorunlarını hazırlama doğrusundaki organizasyon ve yararlanabilme yeteneğine sahip.

Devlet zorunlu modül

 • Kazakistan’ın modern tarihi
 • Bilişim-komünikasyon teknolojileri(ingilizce dili )
 • Felsefe

İletişim modülü

 • Kazakça (Rusça) dili
 • İngilizce dili
 • Türkçe (Kazakça) dili

YÖK (Yüksek öğretim kurulumu) seçmeli modül 

 • Türk devletler tarihçesi
 • Yesevi bilgisi
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset bilimi
 • Akemologiya, özel ve sosyal başarılar temelleri
 • Kültür ve din
 • Sosyoloji
 • Yaşam Güvenliği Temelleri
 • Ekoloji ve sabit gelişme
 • Hukuk Temelleri
 • Ekonomi teorisi
 • Atatürk ilkeleri
 • Eleştirel düşünme
 • Devlet dilinde iş evraklarını yürütme
 • Emek koruma
 • Ebedi ülke

TEMEL PROFİL MODÜLLER

Modül-Matematik ve programlama

 • İleri matematik I
 • Programlama I
 • Olasılık teorisi

Modül – Matematik  ve fizik

 • İleri matematik II
 • Fizik I

Modül- Ayrık matematik

 • Ayrık matematik
 • Bilgisayar mimarisi I

Modül- Elektrik devreleri I

 • Elektrik devreleri I
 • Elektrik yönetim mühendisliğine giriş

Modül- Elektrik devreleri II

 • Elektrik devreleri II
 • Elektronik I

Modül-Devre tasarımı ve sinyaller

 • Sinyaller ve kontrol sistemleri
 • Kontrol sistemlerindeki  mikroişlemciye dayalı sistemler
 • Otomasyon cihazları ve elemanları

Modül-Elektrik makineleri ve elektronik

 • Elektrik makineleri I
 • Elektronik II

Modül-Teknik sibernetik

 • Şemalar analizi ve sentezleme
 • Endüstriyel otomasyon I
 • Doğrusal otomatik kontrol sistemlerinin teorisi
 • Yönetim nesnelerini modelleme ve özdeşlemek

Modül-Endüstriyel otomasyon

 • Endüstriyel otomasyon II
 • Doğrusal olmayan kontrol sisteminin teorisi
 • Evrensel otomatikleştirilmiş üretimler

Modül-Evrensel üretimler 

 • Otomasyon ve telemekanik sistemlerinin şemaları
 • Otomasyon ve telemekanik sistemlerini tasarlamak

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ

ÖEY1 Kontrol-ölçüm aletleri ve otomasyon

Modül-Detektör ve işçi kuruluşlar

 • Detektör ve aletler
 • Güç otomatik

Modül-Teknik aletlerin şema teknolojisi

 • Otomasyon palslı şemaları
 • PCAD tasarlama sistemi
 • Yaşam otomasyonunun pratik şemaları

ÖEY2 Üretim süreçleri kontrol etmek, düzenlemek ve otomatikleştirmek  

Modül- Üretim süreçleri kontrol etmek

 • Süreçler ile üretimleri otomatikleştirmenin teknolojik temelleri
 • Üretim araçların elektrikli transmisyon ve otomasyonu

Mödül- Üretim süreçlerini düzenlemek

 • SCADA –insan-makine sistemi
 • Endüstriyel düzenleyiciler

İletişim sistemlerinin otomasyonu

Mesleki tecrübeler
 Eğitim-üretimli tecrübeler KC Bilgi ve Bilim Bakanlığı onaylayan standartlarında gösterilmiş süreye göre gerçekleşecek:

1 sınıfta “Eğitim tecrübe I” – üniversitenin eğitim laboratuarında geçecek – 3 hafta;

2 sınıfta “Üretim tecrübe I” üretim tesislerinde yapılacak – 2,5 hafta;

3 sınıfta “Üretim tecrübe II” şehirlik, bölgesel kurumlar, organizasyonlar, işyerlerinde geçecek – 2,5 hafta;

4 sınıfta “Üretim tecrübe” eyaletli kurumlarda, şehirlik, bölgesel kurumlar, organizasyonlar, işyerlerinde geçecek – 10 hafta;

4 sınıfta “Teze ön hazırlık tecrübe” üniversitenin Elektrik mühendisliği bölümünde geçecek – 5 hafta.

Öğrenciler hangi kurumlarda tecrübeden geçe bilir?

 • Kentau şehri “Kentau transformatör tesisi”
 • Türkistan şehrine bağlı üretim tesislerinde
Kentau şehrine bağlı üretim tesislerinde

Kısa bilgi

Uzmanlığı

Otomasyon ve yönetim

Uzmanlık şifresi

6В063

Fakültesi

Mühendislik

Eğitim seviyeleri

Birinci yüksek eğitim

Eğitim türleri

Gündüz

Seçmeli ders

Fizik

Uzmanlık ders

Matematik

Geçerli puan

50-140

Eğitim ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

330 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

450 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×