Ekoloji

YETERLİLİK

6В052- “Ekoloji” Doğa Bilimleri Lisans

EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Eğitimin genel amacı

– Mesleki  hizmete uygun temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi;

– Eğitim sürecini modern ve bilimsel seviyede organize etmek, eğitim programlarının uluslararası standartlara daha fazla uyumunu sağlamak;

-Teknik eğitim araçlarının ve  bilgisayar teknolojisinin  geliştirilmesi;

– Bilimsel araştırmalar yapmak, yüksek nitelikli personel hazırlanmak;

– Eğitim sürecini modern- bilimsel düzeyde organize etmek ve araştırma becerileri

yüksek nitelikli personel hazırlamak

– Bilimsel ve pratik sorunları çözme yöntemlerini öğrenmek ve kullanmak.

Genel eğitimin görevi

 • Doğa bilimleri temel alanlarında bilgilerini bilimsel araştırma yönünde yapabilecek lisans öğrencilerini hazırlamak.

EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI

Eğitimi

 • avantajları ve dezavantajları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilmek, düşünmek, kendi fikrini kanıtlayabilmek ve yeni çözümler sunabilmek;
 • ekip çalışması yapmabilme yeteneği, yeni çözümler sunabilmek, kendi görüşünü kolektif görüş ile kombine edebilmek.
 • sosyal ve etik değerleri bilmek.

Kullanabilirliği

 • kendi bakış açısını ortaya koyabilmesi ve yeni çözümler sunabilmesi gerekir;
 • mesleki ve kişisel açıdan gelişmeye yeteneği olması gerekir;
 • yazılı ve sözlü konuşma eylemlerini sistemli, bilgili ve tam olarak kullanabilmesi gerekir.

Yeterlilik

 • Fen bilimleri yasaların kullanarak laboratuvar ve saha deneylerin yürütmeye yetenekli (yeterli) olması gerekir;
 • çevre sorunların analiz yapmaya ve profesyonel düzeyde çözmeye yetenekli olması gerekir.

Liyakat (competence)

 • Profesyonel yaratıcı becerilerini geliştirme sayesinde, organizasyon ve yönetim kararlarını kabul etmeye yetenekli olması gerekir.

Zorunlu devlet modülü

 • Kazakistan`nın çağdaş tarihı
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce)
 • Felsefe

İletişim modülü

 • Kazak dili (Kazakça)
 • İngiliz dili(İngilizce)
 • Türk dili (Türkçe)

TEMEL MESLEKİ MODÜLLER 

Modül – Doğa bilimleri dersleri

Matematik I

Kimya

Temel Ekoloji 

Modül – Çevre Sorunları

Çevre bilgisi

Ekoloji ve toprak koruma

Modül Canlı organizmalar ekolojisi ve çevre

Hayvan ve bitki ekolojisi

Çevre kimyası

Toprak bilgisi

Modül – Çevrenin yaratılışı ve sosyal sorunlar

Biyosferin yapısı ve evrimi

Ekolojik biyocoğrafya

Fen bilimlerinin çevresel yönleri

Modül –  Ekolojide kimyasal ve teknik sorunlar

Biyojeokimya ve Ekotoksikoloji

Endüstriyel Ekoloji I

Modül – Antropojenik değişiklikler

Geoecology

Su kaynaklarının  yönetimi

Küresel iklim değişikliği

Modül –  Çevre analizi

Hava kalitesi kontrolü

Endüstriyel Ekoloji II

Fiziko-kimyasal analiz yöntemleri

 

Modül – Çevrenin kaynak sorunları ve ekoistatistik

Çevresel istatistikler

Çevresel kaynaklar

 

Modül – Çevresel izleme ve düzenleme

Çevresel etki değerlendirmesi

Çevresel izleme

Modül- Çevresel değerlendirme temelleri

Sistemli ekoloji temelleri

Çevresel standardizasyon ve belgelendirme

Çevresel denetim ve kontrol

Üniversite seçmeli modülü

 • Türk devletlerinin tarihi
 • Yasawitanu
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset bilgisi
 • Akmeologi, özel ve sosyal başarıların temeli
 • Kültür ve Din
 • Sosyoloji
 • Güvenlik Temelleri
 • Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Kanun Bilgisi
 • İktisat Teorisi
 • Atatürk İlkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Devlet dilinde evrakları yönetim
 • İş koruma
 • Ebedi ülke

ÖZEL EĞİTİM TRAEKTORİYA MODÜLLERİ

JBT1 – Sosyal Ekoloji

Modül – Mesleki eğitim alanında modern ihtiyac

Kazakistan`nın ekolojik sorunları

Çevre  eğitiminin mesleki hazırlığı

Modül – Çevresel Araştırmalar ve Radyasyon Güvenliği

Çevre araştırma ve tasarım

Radyasyon ekoloji

Araştırmanın bioindicative yöntemleri

JBT2 – Agrogeoekoloji

Modül –  Kazakistan Jeolojisi

Bölgelerin jeo-ekolojik imarı

çağdaşlaştırılması ekoloji

Modül  – Agroekosistem konuları

Tarım ekolojisi ve biyoizleme

Çevresel objelerin analiz yöntemleri

Agroekosistemlerin organizasyonu ve yönetim ilkeleri

Staj

Eğitim –  endüstriyel stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süreye göre yürütülür:

1.sınıfta:  Ekoloji ve kimya bölümünün bilimsel araştırma laboratuarında, Karatau  doğal koruma alanında  ve Mashat`ta yürütülecek “öğrenme deneyimleri”- 3hafta;

 1. ve 3. sınıfta: Karatau doğal koruma alanında ,Mashat`ta , Ekoloji ve Kimya Bölümünde yürütülecek “Staj” – 2,5 hafta;

4.sınıfta:  Karatau doğal koruma alanında , Maşat`ta, Ekoloji ve Kimya Bölümünde yürütülecek “Mesleki  staj”  – 10 hafta;

4.sınıfta: Yesevi adında Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi , Ekoloji ve kimya bölümünün bilimsel araştırma laboratuarında ve Ekoloji bilimsel-araştırma enstitüsünde yürütülecek “Tez öncesi staj” -5 hafta.

Öğrenciler hangi  kurumlarda staj yapabilirler?

 • Kıbrıs Üniversitesi
 • “Karatau Devlet Doğal Koruma Alanı”
 • Satpayev adında Kazak Teknik Üniversitesi
 • Ekoloji Araştırma Enstitüsü
 • Güney Kazakistan Ekoloji Bölümü
 • “Kentau Transformator Fabrikası”
 • “Tabıs- 2005″JŞS
 • “Kentau servis”

Kısa bılgı

Uzmanlık:

Ekoloji

Uzmanlık kodu:

6В052

Fakülte:

Fen bilimleri

Öğretim seviyeleri:

1.Yüksek eğitim

Eğitim türü:

Gündüz

Seçmeli ders:

Biyoloji

Geçiş puanı:

kazak 50-100, rus 50-100

Eğitim ücreti:

K.C. vatandaşları için (tenge):

350 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.