Coğrafya

Yeterliliği

6B015- “Coğrafya” Fen Bilimleri Lisans

 

EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE HEDEFLERİ:

 

Eğitimin genel amacı

 • Ülkenin anayasasına, gelenek ve göreneklerine, kültür ve edebiyatına, Türkçe konuşan halkların değerlerine, geleneklerine saygı göstermek ve vatanseverlik ruhunda terbiye vermek;
 • Öğrencileri kişisel ve sosyal açıdan geliştirmek, eğitim sürecini psikolojik-pedogojik açıdan desteklemek, mesleki eğitim hizmeti yürütmek ve uluslararası şartlara uygun yüksek nitelikli coğrafya öğretmenlerini hazırlamak;

Genel eğitim görevi

“Coğrafya” mühendisliği çerçevesinde mesleki bilgiyi,  pratik becerileri ve modern öğretim teknolojilerin öğrenmeyi sağlamak.

EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI

Bilim:

6B015 -“Coğrafya” mühendisliği Lisans eğitimi, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasanın, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Kanununun Kazakistan Cumhuriyeti çocuklarının haklarına ilişkin ve eğitime dair pedagoji ve psikoloji temellerinin bilinmesini gerektirir.

Eğitim kurumları, coğrafya öğretmeni olarak öğretim sürecini, coğrafi ve pratik eylem planlarını organize eder, eğitim ve uygulama programlarının planlarını yapar, bilimsel projeleri hazırlamaya katılır ve eğitim programlarını hazırlar. Ayrıca pedogoji hizmetleri çerçevesinde bilgi teknolojilerinin kullanıla bilmesi, araştırma hizmetlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi gerekir.

 • bilginin avantajları ile dezavantajları eleştirel bir bakış ile değerlendirilebilir ve yeni çözümler sunulabilir ;
 • ekip çalışması yapılabilir, yeni çözümler sunulabilir, kendi görüşü kolektif görüş ile kombine edilebilir;
 • toplum normlarına dayalı sosyal ve etik değerleri bilir.

Kullanabilirliği

 • kendi bakış açısını kanıtlayabilmesi ve yeni çözümler sunabilmesi gerekir;
 • mesleki ve kişisel açıdan gelişmeye çaba gösterme yeteneğinin olması gerekir;
 • yazılı ve sözlü konuşma eylemlerini sistemli, bilgili ve tam olarak kullanabilmesi gerekir.

Yeterliliği

 • Doğa bilimleri yasalarının uygulanması sayesinde, pratik ve arazide araştırma denemelerini  yapmaya yetenekli olması gerekir;
 • Doğal afetlerin analizini yapmaya ve profesyonel düzeyde çözmeye yetenekli olması gerekir.

Niteliği

 • Mesleki yaratıcılık becerilerini geliştirerek organizasyon ve yönetim kararlarını almaya yetenekli olması gerekir.

Zorunlu  modül

 • Kazakistan tarihi
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce)
 • Felsefe

İletişim modülü

 • Kazak dili (Kazakça)
 • İngilizce
 • Türk dili (Türkçe)

TEMEL MESLEK EDİNDİRME MODÜLLERİ

Modül – Coğrafya

 • Genel Coğrafya
 • Genel jeoloji
 • Sosyal, ekonomik, siyasi coğrafyaya giriş

Modül – Psikoloji ve Fizyolojisi

 • Psikoloji ve insan gelişimi
 • Fizyoloji ve okul hijyeni

Modül – Okul  pedagojisi

 • Pedagoji I
 • Eğitim çalışmasının teorisi ve metodolojisi

Modül – Toprak bilgisi

 • Toprak Coğrafyası
 • Haritacılık ve Temel Topografya

Modül – Kıtalar ve okyanuslar coğrafyası

 • Kıtalar ve okyanusların fiziksel coğrafyası
 • Jeomorfoloji

Modül- Ülke bilgisi

 • Turizm ve ülke bilgisi temelleri
 • Doğa bilimi

Modül – CoğrafyaI

 • Toplum Coğrafyası
 • Biyocoğrafya

Modül –  Metodoloji

 • Coğrafyanın okutma yöntemleri
 • Landşaft bilgisi

Modül –  yönetim, organizasyon, değerlendirme

 • Kapsamlı eğitim
 • Puanlama teknolojileri
 • Eğitimde yönetim

Modül – Bölgesel Coğrafya

 • Orta Asya’nın fiziki coğrafyası
 • TMD nın ekonomik ve sosyal coğrafyası
 • Modern dünya coğrafyası

Modül – Kazakistan coğrafyası

 • Kazakistan fizik coğrafyasi
 • Kazakistan’nın ekonomik ve sosyal coğrafyası

Modül – Coğrafya II

 • TMD nın fizik coğrafyası
 • Dünyanın ekonomik, sosyal ve siyasal coğrafyası

Modül – siyasi ve ekonomik coğrafya

 • Dünyanın ekonomik coğrafyası
 • Jeopolitik temeller ile siyasi coğrafya 

Üniversite seçmeli modülü

 • Türk devletlerinin tarihi
 • Yasavitanu
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset
 • Akmeoloji, özel ve sosyal başarı temelleri
 • Kültür ve Din
 • Sosyoloji
 • Güvenlik Temelleri
 • Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Temel hukuk
 • İktisat Teorisi
 • Türk Anayasasının ilkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Resmi evrak işlemşlerin devlet dilinde yürütme
 • İş (çalışma) kanunu
 • Ebedi ülke

ÖZEL  BİLİM  TROYEKTORİYASI  MODÜLLERİ

JBT1-  Doğal Kaynaklar Coğrafyası

 • Modül – Doğal bileşenler coğrafyası
 • Genel hidroloji
 • Meteoroloji ve klimatoloji

Modül – Geoekoloji

 • Kazakistan geosisteminin degradasyonu
 • Hizmet coğrafyası
 • Kazakistan’nın mineral kaynakları

JBT2 – Rekreasyon Coğrafyası

Modül – Doğa koruma coğrafyası

 • Rekreasyon Coğrafyası
 • Koruma alanları çalışmalarının  coğrafik  temelleri

Modül – Coğrafik Araştırmalar

 • Coğrafyanın önemli sorunları
 • Toponymics
 • Türkçe konuşan ülkeler coğrafyası

Staj

Eğitim –  endüstriyel stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süreye göre yürütülür:

1. sınıfta:  Mashat`ta yürütülecek “öğrenme deneyimleri”stajı- 3hafta;

2. ve 3. sınıfta: Türkistan, Kentau şehrindeki okullarda ” Pedogojik staj”- ilkbahar döneminde (eğitim programına göre 2.sınıf 3 hafta, 3.sınıf 2 hafta) ;

4.sınıfta:  Eyalet ve Kazakistan genelindeki okullarda, Maşat`ta yürütülecek “Mesleki  staj”  – 10 hafta;

4.sınıfta: Eyalet ve Kazakistan genelindeki okullarda ,Yesevi adında Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde , Ekoloji ve kimya bölümünün bilimsel araştırma laboratuarında yürütülecek “Tez öncesi staj” -5 hafta.

Öğrenciler hangi  kurumlarda staj yapabilirler?

 • Kıbrıs Üniversitesi
 • “Karatau Devlet Doğal Koruma Alanı”
 • Satpayev adında Kazak Teknik Üniversitesi
 • Güney Kazakistan. Türkistan., N.Oñdasınov adında “Daryn” okul
 • Kentau yetenekli çocuklar için “Daryn” yatılı bölge okulu
 • Güney Kazakistan . Türkistan., M.Zhumabayev adında № 15okul
 • Güney Kazakistan. Türkistan., №: 22 ortaöğretim okulu
 • Güney Kazakistan . Türkistan., Gani Muratbaev adında №5 okul
 • Güney Kazakistan . Türkistan., №23 ortaokul
 • Güney Kazakistan. Türkistan., №20 ortaokul
 • Güney Kazakistan . Türkistan.,M.Mametova adında ortaokul
 • Güney Kazakistan . Baidibek ilçesi, Mınbulaq adında ortaokul
 • Güney Kazakistan. Türkistan. M.Abenova adında ortaokul
 • Güney Kazakistan . Türkistan., A. Baitursynov adında №1 ortaokul
 • Güney Kazakistan . Türkistan., Hamza adında № 2 ortaokul
 • Güney Kazakistan . Türkistan., A.Navai adında №17ortaokul

Kısaca bilgi

Uzmanlık:

Coğrafya

Uzmanlık kodu:

6B015

Fakülte:

Fen bilimleri

Öğretim seviyeleri:

Yüksek eğitim

Eğitim türü:

Gündüz

Seçmeli ders:

Coğrafya

Geçiş puanı:

kazak 50-100, rus 50-100

Eğitim ücreti:

K.C. vatandaşları için (tenge):

350 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×