6М060800-Kimya

Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı 

EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE HEDEFLERİ

Genel eğitimin amaçları:

– Kimyanın kavramsal sistemlerin ve onların gelişim yasaların , temel yasa ve teorilerin gelişmesini sağlamak;

– Bilimsel-pedogojik, mesleki eğitim ve beceri yeteneği yüksek uzman yetiştirmek;

– Modern kimyanın temel soruların, teorik ve pratik bilgileri kullanarak öğrencileri mesleki hizmete hazırlamayı geliştirmek;

– Eğitim, araştırma ve öğretim faaliyetlerin stimule etmek;

– Bilimsel araştırmaları planlamaya, uygulamaya, yönetmeye yeteneği yüksek eğitimli uzmanları hazırlamak;

– Bilimsel araştırmalarda  veri toplama ve işleme, bilimsel araştırmaları  bilgisayarlaştırma temellerin  ve  gerekli düzeyde aktif ve pasif yabancı dil  bilgisin öğrenir. 

Genel eğitim hedefleri:

 • Çalışılan deneysel malzemeleri sonuçlandırmayı ve makaleler, konuşmalar ve özetler hazırlama yöntemlerin öğretmek ve geliştirmek;
 • pratik bilgileri kullanarak sorunları çözmek için yöntemler öğretmek ve geliştirmek.

EĞİTİM  PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI

Bilimi:

 • Bilimsel araştırma finansmanı ile bilgisayarlandırma temellerin değerlendirir .
 • Mastera öğrencisi kimyanın temel kanun ve teorilerin felsefi soruların, anorganik ve organik maddelerin stereokimyası hakkında modern kavramları analiz yapmayı öğrenir ve geliştirir;
 • Kazakistan Cumhuriyeti ve yurtdışında bilimsel araştırmaları organize etme ile finance etmenin çağdaş sistemi, bilimsel sonuçların sunumu ve yazmanın genel şartları hakkında bilgi toplar;

Kullanabilme:

-kimyasal süreçlerin termodinamik ve kinetik parametrelerin hesaplamayı reaksiyonların mekanizmasın tahmin etmeyi, analitik yöntemleri profesyonel düzeyde kullanmayı bilmesi gerekir;

– yeni araştırma yöntemler kullanmaya, bilimsel deneyler yapmaya,  yapılan işlerin sonuçların değerlendirme yeteneği olması gerekir;

– Bilimin gelişmesine ve deneyimi yeniden değerlendirmeye, kendi olanakların analiz etmeye, modern teknolojıyı kullanarak bilimsel projeleri tasarlayıp değerlendirmesi gerekir. 

Nitelikleri:

 • Kendi telif ve başkada da  hakları korumayı , yeni buluşlara başvuru yapabilmesi gerekir;
 • Yabancı dil bilgisin geliştirerek, bilim tarihı ve felsefi soruların da kimya alanında gelişmiş teknolojilerin bilmesi ve geliştirmesi gerekir. 

Yetkinlikleri:

Gelecekteki  kimya mastera öğrencisinin yeterliliği   bilimsel açıdan hükümet ve hükümet dışı eğitim kurumlarının , kimya sanayi alanında  hükümetin ve işverenin  gereksinimlerini karşılaya bilmesi  gerekir.

Zorunlu  modül

 • Bilim Tarihi ve Felsefesi
 • Yabancı dilde (mesleki)
 • Psikoloji
 • Pedagoji

TEMEL MESLEKİ MODÜLLER

 • Fiziksel kimya teorisi ve konuları
 • Bilimsel araştırmanın organizasyonu ve  planlanması

JBT1 Fundamental  kimya temelleri

Modül- inorganik maddelerin Teknolojisi

İnorganik kimyanın seçilmiş bölümleri

Analitik kimyanının seçilmiş bölümleri

Modül – Organik Kimya ve Elektrokimya

Organik kimyanın çağdaş sorunları

Elektrokimyasal işlemlerin termodinamiğı ve kinetiği

JBT2 kimyasal sentez teknikleri

Modül – nanoteknoloji ve kataliz yasaları

Nanoyapılı sistemlerinin kimyası

Modern katalizin teorik yönleri

Modül-  nadir metaller hammaddeleri ve polimer kimyası

Nadir metal hammadde analizinin  modern yöntemleri

Polimer kompozit kimyasının  sorunları.

Profilleme dersler modülü

Mesleki seçmeli modül

İnorganik reaksiyonların mekanizmaları

Kimya eğitiminde  yenilikçi yöntemler

Petrokimya, modern sorunlar

Çevre kimyasının, modern sorunları

Nanomalzemeler teknolojisi ve Sentezi

Modern deneysel termodinamiğin temelleri

Yüksek moleküllü bileşiklerin çağdaş sorunlar

Modern katalitik organik sentezler

Özel analiz yöntemleri

Elementların genel özellikleri

Organik kimyanın çok adımlı  sentez planlaması

Biyokimyanın özel konuları

Staj

Eğitim –  endüstriyel stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süreye göre yürütülür:

1.sınıfta: Ekoloji ve kimya bölümü bilimsel araştırma laboratuarında yürütülecek  «Araştırma stajı» – 6hafta;

2.sınıfta: Ekoloji ve kimya bölümünde yürütülecek Экология  «Pedagojik staj» – 3 hafta;

2.sınıfta: Ekoloji ve kimya bölümü bilimsel araştırma laboratuarında, Cümhüriyet Bilimsel Araştırma Enstitüsüde yürütülecek  «Araştırma stajı» – 6 hafta;

Yüksek lisans öğrencileri hangi kurumlarda staj yapabilir?

 • D.Sokolskiy adında “Organik Kataliz ve Elektrokimya Enstitüsü”
 • Kıbrıs Üniversitesi
 • Satpayev adında Kazak  Teknik Üniversitesi
 • Al-Farabi adında Kazak Milli Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi, Türkiye
 • Muğla Üniversaitesi, Türkiye
 • Valencıa Üniversitesi, İspanya

Kısa bılgı

Uzmanlık:

Kimya

Uzmanlık kodu:

6М060600

Fakülte:

Fen bilimleri

Öğretim seviyeleri:

Lisansüstü eğitimden sonra

Eğitim türü:

Gündüz

Geçiş puanı:

150 puan

1.sınav: ingliz dili ; geçiş puanı-50

2.sınav: uzmanlık alanı

İki sınav sonucu toplam en az 150 puan olması gerkir

Eğitim ücreti:

K.C. vatandaşları için (tenge):

380 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×