6D070500-Matematikselve Bilgisayarla Modellemealanında

Niteliği : 6D070500-Matematikselve Bilgisayarla Modellemealanında PhDuzmanı 

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

 • Genel eğitimin amaçları
 • Küreselleşme ve uluslararasılaşma koşullarında ulusal bilimin gelişiminin modern eğilimlerin, yön ve kanunların öğrenmek.
 • Belli bir alanda dünya ve Kazakistan bilimi başarıları hakkında bilgi edinmek;
 • Uluslararası işbirliği ve bilimsel iletişimi uygulamak için yabancı dilleri yüksek seviyede öğrenmek.

Genel Eğitimin Amaçları:

 • Belli bir alandaki dünya ve Kazakistan biliminin bilimsel kavramlarını öğrenmek;
 • Küreselleşme ve uluslararasılaşma bağlamında ulusal bilimin gelişiminin modern eğilimlerin, yön ve kanunların öğretmek;
 • Bilimsel bilgi metodolojisi; belli bir alanda dünya ve Kazakistan biliminin başarıları; araştırma alanındaki çeşitli teorik kavramları analiz etmek, değerlendirmek, karşılaştırmak ve sonuçlandırmak;
 • Araştırmanın ve bireysel bilimsel yöntemlerin kalitesinin ve etkililiğinin sistematik bir şekilde anlaşılmasını göstermek;
 • Belli bir alandakikonulara profesyonel ve kapsamlı bir inceleme yapmak.

EĞİTİM PROGRAMININ ÇALIŞMA SONUÇLARI

Eğitimi:

 • matematiksel ve bilgisayarla modelleme alanında en iyi uygulama ve becerilerini pratikte kullanabilir;
 • eğitim ve bilimsel amaçlı matematik araştırmaları uygulamaya gerekli yeni bilgileri kullanmak için akademikçalışmaları kendi başına yapabilir.;
 • mesleki hizmet ile ilgili çeşitli alanlarda esnek ve kavramsal temeli geliştirme potansiyelini öngörebilir.

Kullanabilmesi:

 • mesleki kabiliyetini bilimsel araştırmaları organize etmeye yönelik moderngereksinimler açısından planlayabilir:
 • gelişmiş matematikseltecrübeleriinceleyerek öğrenir.
 • Fiziksel ve teknolojik işlemlerin matematiksel modelleri için gerekli bilgi sistemini oluşturur. 

Nitelikler:

 • Mesleki eğitimi, beceri ve yetenekler kümesi uygun olan mesleki ortamda kullanabilme kuralı ve prosedürlerisırasını korur.
 • Matematikçinin belli bir mesleki ortamda benlik saygısı kuralları ve normlarını içeren mesleği uygun şekilde geliştirir.

Yetkinliği:

 • matematiksel ve bilgisayar modellemeye göre eğitim alanındaki sorunları formüle etme ve dikkatli çözebilmesi, pedagojik etkinlik alanında bilgi teknolojilerini kullanabilmeye, işveren taleplerine uygun olmaya yetkilidir.

Yetkinliği:

 • matematiksel ve bilgisayar modellemeye göre eğitim alanındaki sorunları formüle etme ve dikkatli çözebilmesi, pedagojik etkinlik alanında bilgi teknolojilerini kullanabilmeye, işveren taleplerine uygun olmaya yetkilidir. 

Devlet zorunlu modülü:

 • Sabit olmayan fiziksel süreçleri matematiksel modelleme

 

Profesyonel seçmeli modülü:

 • Türbülans: modeller ve yöntemler
 • Fiziksel kimya süreçlerini matematiksel ve bilgisayarla modelleme
 • Sayısal analiz raporlarında eşik elemanlar yöntemi
 • Matematiksel fiziğinters örneklerini çözmenin sayısal yöntemleri
 • Uygulamalı fonksiyonel analiz
 • Çok fazlı ortamlar dinamikleri
 • Bilgisayar tomografisinin matematiksel temelleri
 • Makul olmayan hesaplama örneklerinin çözümünde çağdaş sorunlar

Mesleki uygulamalar

Uygulamalar Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanan standartlarda belirtilen şartlarda yürütülür.

1.sınıf Matematik Bölümü laboratuarında yapılacak olan “Pedagojik Uygulama” (3 hafta), «Araştırma Uygulaması» (6 hafta).

Doktora öğrencileri hanği kurumlarda staj yapabilir?

 • Zhubanov Aktobe Devlet Üniversitesi
 • Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi, “Temel Matematik” Bölümü
 • N.Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi, “Cebir” Bölümü
 • Auezov Güney Devlet Üniversitesi
 • Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Matematik Enstitüsü Diferansiyel Denklemler Laboratuvarı
 • Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığının Matematik ve Matematiksel Modelleme Enstitüsü
 • Ulucbek Özbek ulusal üniversitesi, «Matematiksel fizik» bölümü
 • Güney-Ural Devlet Üniversitesi, «Matematiksel analiz» bölümü.

Kısa bılgı

Matematiksel ve Bilgisayarla Modelleme

Uzmanlıkşifre

6D070500

Fakültesi

Doğa Bilimleri

Eğitim seviyeleri

Lisansüstü eğitim

Eğitim türleri

Gündüz

Eğitim Ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

1 100 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

1 500 000 tg.