Fizik

YETERLİLİK

Fizik 6В053-Doğa Bilimleri Lisans

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Eğitimin genel amaçları:

– Organizasyon, araştırma, tasarım büroları ve benzeri kuruluşlar, yüksek oranda odaklanmış, iyi bir rekabet çerçevesi sağlar;

– Yüksek ve orta ölçekli kuruluşlarda yüksek öğretim sistemlerinin öğretim elemanlarının sağlanması;

– Profil organizasyonlarının üst düzey bilim ve teknik yönetim kadrosunun görevlendirilmesi;

– Fizik alanında yüksek vasıflı uzmanların hazırlanması, klasik fizik temel yasaları ve fizikte temel bilgi, kalitede alınan fizik, fizikteki çeşitli bölüm ve alanların teorik ve deneysel fizik bilgisinin çeşitli problemlerini çözmek için temel bilgi sağlar. Ilke ve konuların;

– yenilikçi bilimsel araştırmaların modern problemlerini çözmek için teorik ve pratik fizik bilgilerini uygulama;

– genel fizik yapısını ve araştırma ve kullanma becerisini, deneysel çalışmayı, bilimsel bilginin yorumlanabilme kabiliyetini kavrayabilme.

– Bağımsız araştırma çalışması (serbest bırakma için lisans) mantık bağlantı bölümleri ve fizik alanları, araştırma ve çeşitli yetenekleri yakından yerine getirme becerisine sahiptir.

Genel eğitim önerileri:

6В053 – Uzman fizikte mesleki bilgi ve pratik beceriler.

EĞİTİM PROGRAMININ SONUÇLARI

Eğitim:

– geniş bir bakış açısı ve düşünce kültürü, sosyal-insani ve doğal bilimler temel bilgiye sahip, yüksek eğitimli bir kişinin oluşumuna katkıda bulunur;

– Fizikte eğitim alanında karşılaşılan problemleri doğru bir şekilde çözme, eğitim faaliyetlerinde bilgi teknolojilerini kullanabilme, araştırma etkinliklerini başarıyla gerçekleştirme becerisi kazanma;

– Mesleki eğitim becerilerinin ve kişisel kalitelerin temel temeli olarak oluşturulması.

Araştırma ve pedagojik yönü teori ve pratiğinin kombinasyonunda mesleki kariyerler için şekillendirme ve hazırlık.

Kullanabilme becerisi:

6В053 – Fizik uzmanlık dalında yüksek lisans programını tamamladıktan sonra, fizikte Bachelor of Education, işgücü piyasasındaki ihtiyaç ve teknolojideki değişikliklerle uyumlu, açık fikirli, temel bilgiye hakim olmalı, uyum sağlamalıdır. Bir takımda çalışabilen yeni formasyon uzmanı.

 

Vasıf:

Ana Bilim Dalında zorunlu modüllerin müfredatını okutan anaokullardan biri olan ana okulu:

Kazakistan tarihi, felsefe, Kazak dili, yabancı dil ve diğer sosyal ve insancıl disiplinler, temel hükümlerin bilgisi;

Kazakça, Rusça, Türkçe ve İngilizce dillere sahip olma;

Bir yönetim aracı, yazılım, genel amaçlı olarak bilgisayar becerilerine sahip olma;

Küresel bilgisayar sistemi tarafından alınan bilgi bilgisi;

Temel konuların eğitimi sırasında:

Türk devletleri, kişilerarası iletişim, psikoloji, teorik ve uygulamalı siyaset bilimi, etik, kişisel ve sosyal başarı, din ve kültür, genel ve uygulamalı sosyoloji, insan güvenliği, çevre ve Kazakistan hukukunun sürdürülebilir gelişimi, temel kavramlar Ekonomi, Türk ilkeleri, Yasauitanu;

Devlet ve yabancı dil bilgisini derinleştirmek, mesleki disiplinlerin incelenmesi için gerekli temel bilgileri;

Mesleki disiplinler üzerinde çalışırken:

Fizikte eğitim alanında, sahip olunması gereken bilgi ve becerilerin her türlü mesleki etkinliklerinin uygulanması için gerekli.

Yeterlilikler:

6В053- Bölgelerdeki, araştırma enstitülerinde, laboratuarlarda, fiziksel, fizikçi olması gereken uzmanlaşmış uzmanlaşmış uzman araştırmacıları eğitmeyi hedefleyen lisans öncesi fizik ve fizik biliminin eğitim programı ile ilgili bilgi ve yeterlilik.

Devlet zorunlu modülü

 • Kazakistan’ın yakın tarihçesi
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri (İngilizce)
 • Felsefe

İletişim modülü

 • Kazak dili
 • İngilizce
 • Türk Dili

Üniversite Seçmeli Modülü

 • Türk devletlerinin tarihi
 • Yasauitanu
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset
 • Başarının acmeoloji, kişisel ve sosyal temelleri
 • Kültür ve din
 • Sosyoloji
 • Yaşam Güvenliği Temelleri
 • Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Hukukun temel ilkeleri
 • Ekonomik teori
 • Atatürk İlkeleri
 • Kritik düşünce
 • Resmi dili ofisde tutun
 • İş güvencesi konusunda eğitim
 • Mangılık el

Modül – Matematik I ve Mekanik

 • Lineer cebir ve analitik geometri
 • Matematiksel Analiz I
 • Mekanik

Moleküler fiziği ve olasılık teorisi

 • Olasılık
 • Moleküler fizik

Elektromanyetizma ve Matematik II

 • Vektör ve tensör analizinin temelleri
 • Elektrik ve Manyetizma

Modül klasik fiziği

 • Klasik Mekanik
 • Fizik Tarihi

 

Modül – Modern fiziğin yöntemleri

 • Fizik öğretim teorisi ve yöntemleri
 • Olimpiyat problemlerini fizikte çözmek için yöntemler
 • Modern Fizik

Modül – Katıların Özellikleri

 • Optik
 • Elektrodinamik
 • Yarıiletkenler

Modül – Kuantum Fiziği

 • atom fiziği
 • Kuantum mekaniği
 • Fizikte problem çözme yöntemlerinin temelleri

Modül – modern fizikte temel

 • Nükleer Fizik
 • kristaller Fizik
 • Hidrodinamik

Modül – Nükleer Fizik Temelleri

 • Genel ve özel görelilik teorisi
 • Tıptaki Fizik Temelleri
 • Alternatif enerji kaynakları
 • Katıhal Fiziği

Modül – görelilik ve nanoteknoloji teorisi

 • Subyrolojik Fizik
 • Nanoteknoloji Havuzuna Giriş
 • Termodinamik ve İstatistik Mekanik

ZHBT1 Uygulamalı Nükleer Fizik

Modül-nükleer yakıt ve enerji

 • Atom çekirdeği teorisi
 • Çevre ve Enerji

Modül – Yapısal Fizik

 • Elektronik
 • Malzemelerin termo-mekanik özellikleri

• Mukavemet Fiziği

ZHBT2 Deneysel Fizik

Modül – araştırma yöntemleri Katılar

 • X ışını radyasyonunun yapısının analizi
 • Elektron mikroskopisinin temelleri

Modül – Elektronik ve Elektrik Devreleri

 • Aşırı yük iletkenleri fiziği
 • Optoelektronik

• Elektrik devreleri teorisi

MES tarafından onaylanmış eğitimsel ve endüstriyel uygulama, Standartlarda belirtilen süre içinde gerçekleştirilir:

5B060400-Fizik

 1. 047 I Öğretmenlik Uygulaması (3 hafta)
 2. 052 I Üretim Uygulamaları (2.5 hafta)

053 B. II İmalat Uygulamaları (2.5 hafta)

054 B. III Staj (10 hafta)

055 B. Diploma öncesi uygulama (5 hafta)

Öğrenciler kamu kurumlarında pratik yapabilirler mi?

 1. №21 Genel orta öğretim okulu (MPI)
 2. № 3 Kazak – Kentucky’daki yetenekli erkekler için ligi-yatılı.
 3. №104 orta öğretim okulu.
 4. “Shornak” orta öğretim okulu.
 5. Abay adında orta öğretim okulu.
 6. I.Altynsarin adlı yatılı okula sahip ortaokul.
 7. №2 Hamza adlı orta öğretim okulu.
 8. Zhumabayev’in adını taşıyan ortaokul
 9. Zhanakorgan bölgesi, okul № 239.
 10. M.Auezov’un adını taşıyan orta öğretim okulu.
 11. Kemeluli adında orta öğretim okulu.
 12. Tyulkubas bölgesi, üç dilde eğitim veren yetenekli çocuklar için yatılı okul

13.№229 Abyztobe adındaki orta öğretim okulu.

 1. №14.İkinci okul.
 2. №7 Ortaokul.
 3. №20 Ortaokul.
 4. №9 Nekrasov adlı okul – spor salonu.
 5. Türkistan /, “Daryn” yatılı okulu
 6. M.Abenova adı verilen ortaokul.
 7. №230 okul.
 8. Sosyal – insani yönde okula yönlendirme – I. Altynsarin adlı spor salonu.
 9. “Shobanak” orta öğretim okulu
 10. №100 Zhangeldin adlı ortaokul

24. Çok disiplinli okul – jimnastik salonu Kazakistan’a 30 yıldan sonra adlandırılmıştır.

Kısa bılgı

Uzmanlık
Fizik
Şifre
6В053
Fakültesi
Doğal Bilimler
Eğitim düzeyi
Yükseköğretim
Tür bir eğitim
Gündüz eğitim
Konu seçimi
Fizik
Geçme notu
Kazakça dil 50-100, Rusça dil 50-100
Öğrenim ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

350 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×