Hazırlık Fakültesi

Hazırlık Fakültesi, Ahmet Yesevi Üniversitesinin 1/447 sayılı kararı ile 06.10.1997 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş tarihinden itibaren başta Kazakistanlı ve Türkiyeli öğrenciler olmak üzere Türk topluluklarından gelen pek çok öğrenci Türkçe, Kazakça,  Rusça ve İngilizceyi kur sistemine göre öğrenmektedirler. Öğrenciler Hazırlık Fakültesinde güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem sadece dil eğitimini almaktadırlar.  Hazırlıkta okuyan öğrenciler gruplara ayrılarak her grupta iki dil öğretimi gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler dil öğrenimini tamamladıktan sonra fakültelere geçerek 4 farklı dilde branş eğitimlerini devam ettirmektedirler.

Hazırlık Fakültesi öğrencileri eğitim öğretim döneminde 3 ayrı gruba ayrılmaktadır. Birinci grup Türk Kotası (TK) öğrencileridir: Bu öğrenciler Kazakistan vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti bursu alarak okuma hakkına sahiptir. Yıl sonunda dil eğitiminde başarılı olan öğrenciler öğrenim süresince Türkiye bursuyla okumaktadırlar. İkinci grup ise Türk Dünyası (TD) öğrencileridir: Bu öğrenciler çeşitli ülke ve Türk Cumhuriyetlerinden gelmekte ve Kazakistan Cumhuriyeti bursu ile okumaktadır. Türk dünyası için 200 kişilik kontenjan verilmektedir. Üçüncü grup ise Türkiye (TR) öğrencileri; bu öğrenciler de Kazakistan Cumhuriyeti bursu ile okumaktadır

Üniversitemiz, Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm Orta Asya ile Türk Dünyası coğrafyalarında kabul gören ve de tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olma yolunda önemli aşamalar kaydetmektedir. Hazırlık Fakültesinde dil eğitimi alarak mezun olan öğrencilerimiz farklı coğrafyalarda dil bilmenin sağladığı avantajla kendilerine yeni kapılar açma fırsatı yakalayabilmektedir. Biz de Fakültemizde öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için tüm olanaklarımızı kullanarak öğrencilerimize her türlü desteği vermekteyiz. Hazırlık Fakültesi, Üniversitemizin diğer fakültelerine göre daha farklı bir konum ve yapıdadır. Çünkü Hazırlık Fakültesinde eğitim almaya gelen öğrencilerimiz ailelerinden genellikle ilk defa ayrılmakta ve ilk defa farklı bir coğrafyada bulunmaktadırlar. Bu sebepledir ki gençlerimize huzur ve güven dolu bir ortam oluştururken onları hayata hazırlamak da bizim en öncelikli görevimizdir.

Dil eğitimi konusunda öğrenciye sunulan olanakları geliştirmek, eğitimi verilen dilleri en üst düzeyde öğretebilmek, üniversite başarı sıralamasında ilk sıralarda yer almak, alt yapı eksikliklerimizi hızla gidermek, Üniversitemizin bölgede tercih edilen bir eğitim kurumu olması için katkı sağlamak, akademik kadromuzu çağı takip eden, kendini yenileyen genç ve dinamik bir yapıya dönüştürmek, ülkemizi Kazakistan coğrafyasında en iyi şekilde temsil edebilmektir.

Amacımız; toplumsal değerlere saygılı, ahlaklı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı zekaya sahip, düşünebilen bireyler ve aldığı eğitimle üniversitemizi dünyanın farklı coğrafyalarında en iyi iekilde temsil eden gençler yetiştirebilmektir.

İnsan ilişkilerinde iyi niyet ve saygıya özen gösterme,

Kişilerin çıkar çatışmasından kaçınmasını sağlama,

Evrensellik, yenilikçilik ve işbirliği ilkeleriyle hareket etme,

Sorumluluk alabilme ve hesap verebilme,

Fakülte içinde bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman saygı çerçevesinde yürütme,

Dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların farkına vararak hareket etme,

Çalışanların kariyerini etkileyecek ve verimini azaltacak her türlü etkenden uzak durma,

İnsan ayrımcılığından kaçınma (etnik köken, cinsiyet, din, mezhep, ülke),

Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kültür, gelenek ve inançlarına saygı duyma,

Öğretim sürecini destekleme,

Öğrencinin bilgi düzeyi ve performansının arttırılması için çalışma,

16
Мемлекет
766
Білім алушы
72
ОПҚ

Дайындық факультетінде білім алушыларға түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Атап айтар болсақ, Атамекен, Қарашаңырақ, Қазақша үйренейік, Turkish club, English club үйірмелері білім алушылардың танымдық қабілеттерін арттыруға, сөйлеу дағдысын қалыптастыруға баулиды, үйретеді.
Университетімізде жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін оқытушылар мен студенттер спартакиядасына оқытушы-профессор құрамы мен білім алушыларымыз белсенді түрде қатысып, жүлделі орындардан көрінуде.

Дайындық факультетіне жыл сайын түркі тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан тыңдаушылар келіп білім алуда. Балтық елдері, Ресей Федерациясына кіретін Түркі тілдес Республикалар, Моңғолия, ҚХР, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркіменстан және Ауғанстандағы ұлттық орталықтар арқылы байланыс жасап, кәсіби бағдар жұмыстары жүргізіледі.

Университетімізде жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін оқытушылар мен студенттер спартакиядасына оқытушы-профессор құрамы мен білім алушыларымыз белсенді түрде қатысып, жүлделі орындардан көрінуде.

2017-2018 оқу жылы ұйымдастырылған спартакиядада оқытушы-профессор құрамы жүлделі екінші орынға ие болды.

Түрік тілі кафедрасының оқытушылары А.Бегділла, Ж.Ералиев және Н.Ирисбекова Юнус Эмре институтының емтиханын тапсырып, С1 сертификатын алды.

Ағылшын тілі кафедрасының оқытушылары Қ.Ағайдарова, З.Мухамедвалиева және А.Орманов 2016 жылы IELTS (Academic) емтиханын тапсырып, сертификатын алды.