6D050600-İktisat

NİTELİĞİ

İktisat ana bilim doktora (PhD)

DERS PROGRAMININ AMACI İLE GÖREVLERİ

6D050600 – İktisat mesleği öğrencileri hazırlamada ders programlarının asıl amacı – eğitim, bilim, yünetim ve ekonomi dallarındaki yenilikçi hareket yetenekli bilgili yüksek bilimsel ve bilimsel pedagojik uzmanları hazırlamak ve PhD doktor ünvamını almaya hazır uzmanları hazırlamak.

Amaca bağlı 6D050600 – Ekonomi alanında yüksek lisans öğrencileri hazırlamak eğitim programının amaçlarının eğitim sürecinde öğrencide oluşan bilgiler temelinde bilinmektedir. Onlar aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencilerin kendini eğitmesi ile kendini geliştirme kabiletini hayatındaki yeni ilimleri kendinin yaratıcılık açısından değerlendirmek;
 • Çağdaş zamanın bilimsel ve pratik meselelerini oluşturma ile çözme ve bilimsel araştırma ile yönetmenlik hareketini faliyete sokmaya hazır yüksek mesleki hazırlığı mevcut uzmanları hazırlamak;
 • Ekonomik nesnelerin hareketin analiz etmek, bilimsel açıdan ispatlanan sonuçlar yapmak ve üretimi organize etme ile yönetimin gerekli formları seçmek, yönetmen olarak sorumluluk kabiliyetini oluşturmak;
 • Kaliteli ve sayısal analiz ile sentez yapma sürecini, durumları açıklamak ve tahmin etmek için mödüller kurmak ve onları kullanım yeteneğini oluşturmak;
 • Geniş çaplı bilgiyi kullanmak, mesleki meseleleri çüzmek için çeşitli bilgilerle çalışabilme ile bilgisayar tekniklerini öğrenmek;
 • İstatistik ve hesap verilerin baz alarak sonuçları analiz etme ile araştırma becerilerini oluşturmak ve geliştirmek;
 • Bilimsel araştırma çalışmaları yapmada genel bilimsel metodunu, mantığını ve tekniğini kavrama becerisini oluşturmak.

EĞİTİM PROGRAMININ DERS SONUÇLARI

Eğitim:

 • Ekonominin küreselleşmesi ile uluslararalılaşması durumunda ülke gelişmesinin modern süreci, yönleri ile kanunlarını kullanarak bilimsel araştırmaları planlayarak uygulamak; milli ve uluslararsı yayınların kurallarını öğrenmek;
 • Bilimsel araştırma dalında mesleki görevleri yerine getirmek için alınan sonuçları işleyerek onu değerlendirebilir ve araştırmacılık hazırlığına ulaşmayı analiz etmek uygulama işlerini sonuçlandırmaktır;
 • Modern pedagojik teknikleri kullanır, bilimsel leteratür taramasında pedagojik alışkanlıkların geliştirir.  

Nitelikleri:

 • İktisat dalında kullanılan bilimsel yeteneği ile araştırma metodun, araştırma dalında sistemli anlamayı göstebilir;
 • Bilimsel araştırmaların keşendi projesin planlamakta, hazırlamakta,; çalışmasını sağlıyor ve
 • Miili yada uluslararası derecede;
 • Statüsü eşit olan bilimsel topluluk ve çevreyle kendi dalının konularıyla ilişki kurabilir;
 • Yeni ve zor düşünceleri eleştirel analiz etmek, değerlendirmek ve sistemi uygulayabilir. 

Yetkililiği:

Bilimsel araştırmacı, danışman üretim yönetmi dalındaki ve üniversitelerdeki çalışanlar iş verenler ile basın yayın kurulu şartlarına uygun olması gerekiyor.

TEMEL PROFİL/PROFESYONELLİK MÖDÜLLERİ 

Mödül – Zorunlu kamu mödülü

 • İktisadi araştırma metodu  

Mödül –  Profi dersler mödülü

 • İktisadi ilimler teorisi
 • İktisadi gelişmeyi faliyete sokma mekanizması
 • İktisadi varlıkların yatırımcılık-yenilikçilik hizmeti
 • Rekabeti değerlendirmek teorisi ile metodu
 • Küme (cluster) ekonomisi
 • Kazakistan bölgelerinin gelişmesi
 • Kazakistanda stratejik planlama
 • Milli ekonominin küreselleşmesi ile istikrarı

Mesleki deneyim

Uygulamalar Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış şartlarında gösterilmiş zaman sürecinde yapılacaktır:

1-sınıf “Pedagojik deneyim” – 3 hafta

2-sınıf “Araştırma deneyim” – 8 hafta

Deneyimden geçecek kurumlar

 • “Güney-Batı hayvancılık ve tarımcılık bilimsel araştırma enstitüsü” Şimkent şehri özel bilimsel araştırma enstitüsü
 • İktisat bölümü

Kısa bılgı

İktisat alanı kodu

6D050600

Fakülte

Sosyal Bilimler

Eğitim derecesi

Lisanstan sonraki eğitim

Eğitim çeşidi

Örgün eğitim

Eğitim masrafı

K.C. vatandaşları için (tenge):

1 100 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

1 500 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×