6M050600-İktisat

NİTELİĞİ

İktisat ana bilim dalı yüksek lisans

DERS PROGRAMININ AMACI İLE GÖREVLERİ

5В050600 – İktisat mesleği öğrencileri hazırlamada ders programlarının asıl amacı – eğitim, bilim, yünetim ve ekonomi dallarındaki yenilikçi hareket yetenekli bilgili yüksek bilimsel ve bilimsel pedagojik uzmanları hazırlamaktır.

Amaca bağlı 6M050600 – Ekonomi alanında yüksek lisans öğrencileri hazırlamak eğitim programının amaçlarının eğitim sürecinde öğrencide oluşan bilgiler temelinde bilinmektedir. Onlar aşağıdaki gibidir:

 • Ekonomik nesnelerin hareketin analiz etmek, bilimsel açıdan ispatlanan sonuçlar yapmak ve üretimi organize etmek ile yönetimin gerekli formları seçmek, yönetmen olarak sorumluluk kabiliyetini oluşturmak;
 • Kaliteli ve sayısal analiz ile sentez yapma sürecini, durumları açıklamak ve tahmin etmek için mödüller kurmak ve onları kullanım yeteneğini oluşturmak;
 • Geniş çaplı bilgiyi kullanmak, mesleki meseleleri çözmek için çeşitli bilgilerle çalışabilme ile bilgisayar tekniklerini öğrenmek;
 • İstatistik ve hesap verilerin baz alarak sonuçları analiz etme ile araştırma becerilerini oluşturmak ve geliştirmek;
 • Bilimsel araştırma çalışmaları yapmada genel bilimsel metodunu, mantığını ve tekniğini kavrama becerisini oluşturmak.

DERS PROGRAMININ AMACI İLE GÖREVLERİ

 • Cumhuriyetin anayasasına, geleneğine, kültürü ile edebiyetına, Türk halklarının değerlerine, vatan severliğine eğitmek.
 • Öğrencilerin sosyal durumunu geliştirme, eğitim sürecini ekonomik açıdan desteklemek, bir de eğitim sürecinin sosyal dallarını uygunlaştırmak için profesyonal etkinliği yapmak ve rekabete dayanaklı uluslararası gereksinimlere uygun profesyonel yüksek dereceli iktisatçılar hazırlamak;
 • Araştırmacı beceriye saahip ve bağımsız araştırmacılık çalışmalarını planlamaya, yerine getirmeye, danışmanlık yapmaya, dallar arası bilimsel yönleri koordine etmeye yüksek kabiletli uzmanlar hazırlamak;
 • Toplumun sosyo-ekonomik gelişim şekillerini, Kazakistan tarihini, Ekonomik düşünce tarihini, çağdaş bilgi teknolojilerini, ana dili, etnik ilişkilerin aracı olarak yabancı dil bilgisi temelinde sosyal bilimler ilmini sağlamak;
 • Mesleki eğitimin temel taşı olarak ekonomik ve özel temel eğitim, beceri ve kişisel nitelikleri oluşturmak;
 • Teori ile pratiği bir arada tutarak ekonomik yöndeki bilimsel araştırma işleri ile mesleki işleri hazırlamayı öğretmek;
 • Temel bilgiye sahip, emek piyasasının değişmeli gereksinimlerine ve teknolojilerine eğilimli, grupla çalışabilen yeni nesil uzmanları hazırlamak;
 • Ekonomi, pazarlama, işletme, maliye, muhasebe, istatistik dallarında yeterli bilgisi olan uzman hazırlamak;
 • Uzmanları yaratıcı, mesleki ve sosyal faliyetleri kaliteli bir şekilde yerine getirmeye hazırlamak;
 • Riskli ve belirsizlik durumlarda uygulamalı görevleri ve meseleleri çözmek için teorik eğitim vermek. 

EĞİTİM PROGRAMININ DERS SONUÇLARI

Eğitimi: 

 • Bilimsel araştırma işleri yürütüldüğünde genel bilimsel metodun mantığı ile tekniğini bilmek ve araştırmak, bilimsel ve deneyim çalışmaları kendi başına yapabilmesi gerekir;
 • Günlük mesleki hizmette ve bilimsel araştırma çalışmalarıyla uğraşabilmesi için yeni ilmi kavrama yeteneğine sahip olması gerekir. 

Nitelikleri:

 • Bilimsel araştırmalarda düşünceleri geliştirme ile kullanım imkanını ya da asıl lisansta aldığı eğitim düzeyini göstermektedir;
 • Araştırma dallarıyla ilgili geniş dallar çerçevesinde ve yeni ya da belli olmayan durumlarda meseleleri çözme, bilme, anlama yeteneğine sahip olma kullanmaktadır;
 • Eğitimi entegre etmek, büyük meseleleri çözebilmek, tam olmayan ya da sınırlı bilgi temelinde eğitimleri kullandığı için etik ve sosyal sorumluluğu hesaba katarak görüşünü aktarabilmektedir;
 • Kendi bilgisi ile cevaplarını açık ve net bir şekilde anlata bilmekte, onları uzman ve uzman olmayan şahıslara yüklemektedir;
 • Eğitimi bağımsız devam edecektir. 

Yetkililiği:

Gelecekteki ekonomi alanında uzmanlaşan iş verenler yetkililiğine uygun olması gerekir.

Profil dersler modülü

Mesleki zorunlu modül

 • Mikro-makro iktisat analizi
 • Şirketin ekonomik güvenliği 

Mesleki elektif modülü

 • Şirketin yatırım avantajın analiz etmek
 • İşletmenin yatırım işlerini organize etmek
 • Şirketteki işçilik ücretin ödenmesi
 • Yenilikçi projelerin iş planı
 • Dünya ekonomisinde Kazakistan
 • Milli ekonominin rekabet gücü
 • Ekonomik gelişme politikası
 • Tarım ekonomisi
 • İstihdam politikası
 • Sosyal ekonomi
 • Enerji ekonomisi
 • Dış ticaret politikası

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ 1  Üretim Ekonomisi

Mödül – Firma ekonomisi

Şirket içi planlama

Ekonomi ve ulaştırma politikası

Mödül – Önemli ekonomik sorunlar

Ekonomik politika

İmalatın organizasyonu

Enerji bazlı ekonomi

 

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ 1 Sektör ekonomisi

Mödül – Endüstriyel İktisat

Endüstriyel İktisat

Emlak Piyasasının Ekonomisi I

Mödül – Ulusal ekonomi

Ekonomik  analiz

Mevcut ekonomik durumun teori analizi

Ulusal ekonomi

Mesleki uygulama

Uygulamalar Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış şartlarında gösterilmiş zaman sürecinde yapılacaktır:

2-sınıf “Araştırma uygulaması” – 6 hafta;

4-sınıf “Araştırma uygulaması” – 6 hafta;

4-sınıf “Pedagojik uygulama” – 3 hafta;

Uygulama geçecek kurumlar

 • Güney – Batı hayvancılık ve tarım ekonomisi bilimsel araştırma enstitüsü Şimkent şehri özel araştırma enstitüsü
 • İktisat bölümü

Kısa bılgı

İktisat alanı kodu

6M050600

Fakülte

Sosyal Bilimler

Eğitim derecesi

Lisanstan sonraki eğitim

Eğitim çeşidi

Örgün eğitim

Eğitim masrafı

K.C. vatandaşları için (tenge):

380 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.