Uluslararası İlişkiler

KALİFİKASYONU VE YETERLİĞİ 

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Genel eğitimin amaçları: 

Eğitim programının amacı – yabancı dilleri, uluslararası ilişkilerin spesifik özelliklerini ve uluslararası ortamda analitik becerilerini bilen, bununla birlikte Kazakistan Cumhuriyeti modernizasyona yönelik devlet, özel ve kamu kurumlarının uluslararası faaliyetlerini yürütebilecek uluslararası ilişkiler uzmanlarının yetiştirilmesidir.

Genel eğitimin hedefleri: 

 • öğrencilere uluslararası ilişkiler tarihi ve teorisinin sistematik bilgisini oluşturmak;
 • öğrencileri konjonktüre göre (milli bilinci, kurumsal yapıları, hukuki gelenekler ve sosyal hareketlilik özellikleri göz önünde bulundurarak) düşünmek ve hareket etmesini öğretmek;
 • öğrencilere siyasi öngörü, etiket ve protokol kuralları, davranışın farklı iletişim modelleri ve örneklerini oluşturmak;
 • Mezunların başarılı olması için gerekli mesleki yeterlilikleri oluşturmak. 

EĞİTİM PROGRAMININ ÇALIŞMA SONUÇLARI 

Eğitimi 

 • Modern iletişim teknolojilerini eğitimde kullanarak uluslararası politikayı analiz edebilecek
 • Uluslararası arenada cereyan etmekte olan gelişmeleri yorumlayabilecek
 • Uluslararası politikaya ilişkin çeşitli olayları dikkatlice inceleyecek, tepkisini çeşitli şekillerde bir araya getirilmesiyle gösterebilecek
 • Modern iletişim teknolojilerinden faydalanarak uluslararası politikayı takip edebilecek

Uygulaması:

 • Uluslararası politikayı anlayarak aldığı eğitimi pratikte kullanabilmektedir
 • Uluslararası İlişkiler bilim dalında aldığı eğitimi ekip çalışmasında kullanabilmektedir
 • Ekip çalışması sırasında yeni öneriler ve çözümler sunabilmektedir 

Kalifikasyonu:

 • Çağın gereklerine uygun olarak uluslararası politikadaki değişiklikleri kabul edebilmek, zamanında cevap vermek (tepki göstermek) ile kişisel tutumlarını anlatabilmek.

Yeterliği:

Teorik ve pratik hazırlıktan geçmiş, mesleki yeterliği ve eğitimi yüksek, devlet eğitim standartlarına uygun olarak uzmanların yetiştirilmesi ve kaliteli eğitimin verilmesi

Zorunlu modül

 • Kazakistan’ın modern çağ tarihi
 • İletişim teknolojileri (İngilizce)
 • Felsefe

İletişim modülü

 • Kazak dili
 • İngiliz dili
 • Türk dili 

TEMEL PROFİL/PROFESYONELLİK MÖDÜLLERİ

Modül  – Araştırma yöntemleri ve jeopolitik    

 • Bilimsel araştırma yöntemleri
 • Jeopolitik temelleri
 • Uluslararası politika

Modül – Uluslararası ilişkiler ve tarih

 • Uluslararası ilişkilere giriş
 • Yabancı ülkelerin yeni ve modern çağ tarihi 

Modül – Diplomasi ve siyasi konular

 • Diplomatik ve temsil hizmetleri
 • Enerji siyaseti
 • Yeni çağ uluslararası ilişkiler tarihi

Modül – Siyasi analiz ve uluslararası ilişkiler

 • Dış politika analizi
 • Modern çağ uluslararası ilişkiler tarihi

Modül – Uluslararası sistem ve siyasi ilimler tarihi

 • Modern çağ uluslararası ilişkiler sistemi
 • Devlet ve hukuk teorisi
 • Diplomatik yabancı dil I

Modül – Uluslararası ilişkiler teorisi ve hukuk

 • Uluslararası ilişkiler teorisi
 • Türk dış politikası

ModülYabancı dili

 • Diplomatik yabancı dil II
 • Doğu Dilleri (Arapça veya Çince) 

Modül – Kazakistan dış politik vektörleri ve entegrasyon

 • Kazakistan dış politikası
 • Küresel entegrasyon süreçleri
 • Çok taraflı diplomasi
 • Siyasi görüşler tarihi

Modül – Uluslararası işbirliği ve diplomasi

 • Uluslararası örgütler
 • Diplomatik belgeleme 

Modül – Global meseleler

 • Uluslararası ilişkilerin güncel sorunları
 • Gelişmekte olan ülkelerin dış politikaları

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ 

Üniversite seçmeli modülü 

 • Türki cumhuriyetler tarihi
 • Yesevi bilimi
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset bilimi
 • Akmeoloji, kişisel ve sosyal başarılarının temelleri
 • Medeniyet ve din
 • Sosyoloji
 • Can güvenliği ve emniyet temelleri
 • Ekoloji ve sürdürülebilir kalkınma
 • Hukuk temelleri
 • İktisat teorisi
 • Atatürk ilkeleri
 • Eleştirel düşünme
 • Resmi dilde evrak işleri
 • Emeği koruma
 • Mangilik (Ebedi) El

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİNİN (ÖEY) MODÜLLERİ 

ÖEY1 – Uluslararası politika ve diplomasi 

Modül – Toplum ve siyaset

 • Günümüz dünyasındaki ulusal ve etnik sorunlar (Gazi)
 • Siyaset sosyolojisi (Gazi)

Modül – Siyasi coğrafya ve evren bilimi

 • Siyasi coğrafya
 • Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Modül – entegrasyon süreçleri

 • Türk Dünyasında entegrasyon süreçleri
 • Küresel ekonomi ve uluslararası ekonomik ilişkiler (Gazi)

ÖEY1 – Dış politika konuları 

Modül – Bölgesel politika

 • ABD dış politikası
 • Asya ülkelerinin siyasi sistemi ve dış politika

Modül – Uluslararası güvenlik ve bölgesel sorunlar

 • Uluslararası güvenlik (Gazi)
 • Uluslararası ilişkiler sisteminde Orta Asya ve Kafkasya (Gazi)

Modül – Toplumsal analiz ve uluslararası iktisat

 • Avrupa ülkelerinin siyasi sistemi ve dış politikası
 • Yabancı ülkelerin toplumsal analizi

 Mesleki staj

Staj programları Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı müfredatında gösterilen süreye göre uygulanmaktadır:

 • 1 sınıf “Eğitim stajı” – 3 hafta
 • 1 sınıf – “Eğitim stajı” – 2,5 hafta
 • 2,3 sınıflarda “İş stajı” – 2,5 hafta
 • 4 sınıf “İş stajı” – 10 hafta
 • 4 sınıf “İş stajı” – 5 hafta

Öğrenciler hangi kurumlarda staj/deneyim yapabilir?

 • Kazakistan-Türkiye İşadamları Derneği (KATİAD)
 • Avrasya araştırmaları enstitüsü
 • “BankPositiv Kazakistan” AŞ
 • KZI Bankası

Kısa bılgı

Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler

Şifre

6В031

Fakülte

Sosyal Bilimler

Eğitim Seviyesi

Lisans

Eğitim Tipi

Örgün Eğitim

Seçmeli Ders

Dünya tarihi

Geçerli Puan

50-100

Öğretim Ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

350 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.