Muhasebe ve Denetim

Yeterliliği 

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI VE HEDEFLERI

Eğitimin amacı:

Bu programın amacı muhasebe ve denetim mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilere alanla ilgili hem teorik hem de uygulama bazında gerekli alt yapının verilmesi ve  sektörün talep ettiği uzman nitelikli işgücünün sağlanmasıdır.

Eğitim hedefleri:

Muhasebe bölümü öğrencilere,  analitik düşünme yeteneği kazandırmayı, mesleğin küresel düzeyde gelişimini planlı bir şekilde izleme ve uygulama alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilere teorik bilgiler verirken bunu uygulama çalışmaları ile desteklemeyi hedeflemektedir.

Eğitimin Yetkinliği

Eğitim faaliyetleri, Kazakistan Cumhuriyeti devlet zorunlu eğitim standartlarına bağlı olarak, toplumun sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak , özel sektör danışmanlığında, mezun öğrencilerin uygulama tecrübelerinden faydalanılarak öğretim üyeleri tarafından verilmetkedir.

EĞİTİM PROGRAMININ SONUÇLARI 

Öğrenci

 • Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimleri açısından değerlendirir.
 • Karşılaştığı durumları  analiz eder ve çözümler üretir.
 • Temel Finansman kurallarına, analitik finans araçlarına ve finans fonksiyonunun işletmenin fonksiyonel yapısı içerisindeki önemine ilişkin bilgi birikimine sahip olur.
 • bir işletme veya bir departmanla ilgili olarak alınacak kararlarda matematiksel ve analitik düşüncesini kullanarak sayısal verileri işler ve anlamlı hale getirir.
 • Ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal, ekonomik ve hukuki yapıların ve değişimlerin işletme ve ekonomi üzerindeki etkilerini analiz eder .
 • Profesyonel iş yaşamında etkili olabilmek için gerekli olan liderlik ve karar alma becerilerini geliştirir.
 • bireysel ve takım halinde çalışma yetisine sahiptir.
 • Finansal ve yönetsel muhasebe araçları ve teknikleri konusunda uygulanabilir bilgi birikimine sahip olur.
 • Kendi alanı ile ilgili iş ve ticaret kanunları hakkında  uygulamaya dönük bilgi birikimine sahip olur.
 • Bilgi-işlem araçlarını amacına uygun şekilde organize eder.
 • Yaşam boyu öğrenme isteği ve gelişme yeteneğine sahip olur.

 Zorunlu Dersler

 • Kazakistan tarihi
 • İleri Derece bilgisayar kulanımı
 • Türk (Kazak) dili (Seviye 1)
 • Felsefe

 İletişim modülü

 • Kazakça (Rusça) dil
 • İngiliz Dili (Seviye 1)
 • İngiliz Dili (Seviye 2)
 • Türk (Kazakça) dili (Seviye 1)

 Temel modül
Modül -ekonomi

 • Ekonomiye giriş
 • Ekonomik Matematik
 • İktisat Teorisi
 • Iktisadi düşünce tarihi

Modül – Temel Muhasebe 

 • Muhasebe Temelleri
 • Muhasebe İlkeleri

 Modül – Mikro-makroekonomi

 • Mikroekonomı I
 • Makroekonomi I

 Modül – Maliye ve Muhasebe

 • Maliye
 • Muhasebe I

  Modül  – finansal tablolar ve istatistiki hizmetler

 • İstatistikler
 • Maliye ve Muhasebe I
 • Denetim I

  Modül – Yönetim ve Pazarlama

 • Yönetim
 • Pazarlama
 • Ekonomi  Devlet Yönetmeliği

  Modül –Yönetim Muhasebesi ve Denetim

 • Yönetim Muhasebesi I
 • Yönetim Muhasebesi II
 • Finansal Muhasebe II
 • Denetim II

  Modül – Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

 • Muhasebe Paket (1C)  Programı Kullanımı I
 • Muhasebe Paket (1C)  Programı Kullanımı II

 Modül- vergilendirme ve raporlama

 • Vergi ve vergilendirme I
 • Vergi ve Vergilendirme II
 • Muhasebe III
 • Uluslararası Muhasebe Standartları

Modül: Maliyet  muhasebesi

 • Muhasebe IV
 • Maliyet Raporları
 • Vergi ve Vergilendirme III

Seçmeli  Modüller 

 SM Modül 1 

 Uluslararası Finansal Raporlama ve Standartları

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • UFRS’ ye uygun Finansal Tablolar Analizi

Sektörel Muhasebe

 • Ön Muhasebesi Uygulamaları
 • Turizm ve otelcilik muhasebesi
 • İnşaat Muhasebesi

  SM Modül 2

 • Ekonomi  denetim alanında
 • Denetim ve analiz standartları
 • Uluslararası denetim  Standartları
 • Finansal Analiz 

 Kamusal  denetim

 • Vergi Denetimi
 • Banka denetim
 • Mali denetim

Staj

 • Eğitim Stajı  (3 hafta )
 • Üretim uygulama stajı  I ( 2 hafta)
 • Üretim uygulama stajı II (3 hafta)
 • Üretim uygulama stajı III (10 hafta)
 • Mezuniyet Stajı  (5 hafta)

Öğrencilerin Staj Yapacakları Anlaşmalı  Kurum ve kuruluşlar

 • Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları
 • K C Ikinci kademe bankaları
 • Devlet Gelirlerinin Bölümü
 • hazine
 • Sigorta şirketleri
 • Borsalar
 • Çiftlikleri ve farklı mülkiyet biçimlerinin işletmeler
 • Emeklilik fonları
 • Denetim şirketleri
 • “Kredi Koleksiyonu Grubu”
 • Çimkent ş. “Mimarlık somut”
 • Kyzylorda ş. “Kumkol -SERVIS”
 • Türkistan şehrı müzikal dram tiyatrosu
 • Türkistan Oranğay yönetimi
 • Türkistan. ” NYSH ER”
 • UTKÜ muhasebesi

Kısa bılgı

Branş
Muhasebe ve Denetim

Branş  Şifresi
6В041
Fakülte
Sosyal  Bilimler

Eğitim
Lisans

Eğitim türü

Gündüz (Normal öğretim)
Özel bileşeni
Coğrafya
Profïl Ders

Matematik
Geçme puanı

50
Eğitim Ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

350 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

500 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×